Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament ajudarà les famílies a pagar les activitats de lleure de l’estiu del 2022.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la convocatòria per atorgar ajuts per fer activitats de lleure aquest estiu. Aquestes ajudes seran individualitzades i abraçaran activitats estiuenques dins dels àmbits educatius de l’esport, la cultura, la música i l’art. La ciutadania podrà optar a aquests ajuts a través de l’OAC o de la seu electrònica de l’Ajuntament. Caldrà presentar comprovant de pagament de cada activitat de lleure. Això significa que es donaran els diners a les famílies que hi tinguin dret, però posteriorment a que les famílies facin els pagaments.

La sessió d’avui d’aquest òrgan de govern municipal també ha aprovat el nou contracte de seguretat privada per controlar l’ocupació no autoritzada de la via pública, diversos actes públics i esdeveniments que tenen lloc a Sitges.

Relació d’acords aprovats

Segona i última pròrroga del contracte dels serveis de vigilància i de seguretat privada per a la prevenció de l’ocupació de la via pública no autoritzada i control d’accessos i seguretat en edificis i equipaments municipals de Sitges. Lot 2. Actes públics i esdeveniments del municipi.

Aprovació de l’expedient del contracte mixt de subministrament d’un sistema integral d’emissió i enregistrament de Ràdio Maricel i del servei de manteniment del referit sistema.  

Aprovació de la minuta del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa al Consell esportiu del Garraf pel foment i la promoció de l’esport escolar a l’any 2022.

Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a Barraques de Sitges per a l’exercici 2021.

Adjudicació temporal de parades disponibles al Mercat municipal.

Aprovació de les bases reguladores del Concurs per a l’adjudicació de llicències pels llocs vacants dels Mercats del dijous i de dissabte de Sitges.

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Fundació Sitges festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya per a la difusió del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya durant l’any 2021.  

Desistiment de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Morisca, 5.  

Convocatòria d’atorgament d’ajuts individuals per a la realització d’activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques estiu 2022.