Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament ha aprovat subvencions per al 2022 a les escoles de Sitges per fomentar l’esport escolar durant aquest any.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la subvenció a les escoles Barrachina, Miquel Utrillo, Maria Ossó, Agnès de Sitges i Escola Pia, per fomentar l’esport escolar aquest 2022. També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i El Retiro per fer ús de les instal·lacions retiristes.  

En la mateixa sessió de la Junta de govern local s’ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament, Terramusic&Events S.L. i Unión hotelera de Levante S.L. per fer l’edició del 2022 del Festival Jardins de Terramar. Pel que fa a activitats desenvolupades el 2021, s’ha aprovat la justificació de la subvenció a l’Amical de Mauthausen per la difusió del projecte Buchenwald i a l’Associació teatral Els Pastorets de Sitges.

Relació d’acords aprovats

Aprovació de la concessió d’una subvenció per concessió directa a la parròquia de Sitges per atendre les despeses de l’ús i la gestió del santuari del Vinyet per a l’any 2022.

Aprovació de la subscripció del conveni de cooperació educativa amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del Grau de seguretat.

Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de gestió i funcionament de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitges.     

Aprovació de l’expedient de contractació núm. 1403-000012-000585/2022 per a la contractació dels serveis de recollida, custòdia, transport i comptatge del fons de la recaptació de moneda dels parquímetres de la zona blava de Sitges.

Adjudicació del contracte del Servei del programa de l’Escola esportiva que organitza el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.

Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de caporal de la Policia local, d’acord amb l’OPO 2020.

Aprovació de la incoació del procediment de reintegrament parcial de la justificació de la subvenció a la Unió Esportiva Sitges pel foment de l’esport inclusiu any 2021.

Atorgament de subvenció a l’Escola Pia de Sitges, Esteve Barrachina, Maria Ossó, Agnès de Sitges i Miquel Utrillo pel foment de l’esport escolar any 2022.  

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a “Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España” per a la difusió del projecte Buchenwald, amb l’objectiu  de sensibilitzar sobre els valors democràtics i els Drets humans durant l’any 2021.

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació teatral Els Pastorets de Sitges, per a la difusió de les tradicions populars durant l’any 2021.  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges, l’empresa Terramusic&Events S.L. i Unión hotelera de Levante S.L. per la celebració del Festival de música d’estiu Jardins de Terramar 2022.

Desestimar les al·legacions presentades i proposar la declaració de nul·litat de ple dret de l’acord de la Junta de govern local de data 9 de desembre de 2015 d’atorgament de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada en el núm. 15 del Carrer del Prior Joan, de Sitges.    

Aprovació de la pròrroga del conveni de cessió d’ús del despatx 9 a Nordcaprojects.  

Aprovació de la convalidació amb efectes retroactius de l’acta de recepció de les obres de la nova depuradora d’aigües residuals del nucli de Garraf.  

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i la Societat Recreativa El Retiro, per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la Societat recreativa El Retiro.  

Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 86 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.