Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova la subvenció al Casino Prado Suburense, a la Societat Recreativa El Retiro i a l’Escola Agnès de Sitges per aquest 2022. L’Escola de Grallers de Sitges i l’Ateneu Popular de Sitges han vist com s’aprovava la justificació de la subvenció atorgada per al 2021.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat, la subvenció al Casino Prado Suburense i a la Societat Recreativa El Retiro per a la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana, durant aquest 2022. A banda d’aquesta ajuda econòmica a les dues entitats centenàries, la JGL també ha aprovat la subvenció per donar suport educatiu a l’Escola Agnès de Sitges durant aquest any.

Per la seva banda, dues entitats sitgetanes més, l’Escola de Grallers de Sitges i l’Ateneu Popular de Sitges, també han vist com s’aprovava la justificació per la subvenció que se’ls va atorgar l’any passat. En el cas de l’Escola de Grallers, l’ajuda anava destinada a la difusió de la gralla i el 50è aniversari de l’entitat, i en el cas de l’Ateneu Popular la subvenció es va vincular a la difusió del foment de la cultura popular.  

En la sessió d’avui de la Junta de Govern també s’ha aprovat atorgar a la Fundació Salas el 95% de bonificació a la taxa d’activitat d’aparcament privat al carrer del Mestre Manuel Torrens 13 i al carrer de l’Abadessa Maria Lluïsa Dalmau 2-8, ja que es tracta de la fundació que gestiona els habitatges de protecció oficial situats en aquestes adreces.  

Finalment, també ha tirat endavant l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sitges per a l’any 2022.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’expedient de contractació número 1403-000064- 008325/2021 per a la contractació del servei de manteniment de parcs infantils.
  • Aprovació de l’atorgament de la subvenció per donar suport educatiu a l’Escola Agnès de Sitges 2022.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Associació Cultural Ateneu Popular de Sitges per a la difusió del foment de la cultura popular durant l’any 2021.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Escola de Grallers de Sitges per a la difusió de la gralla i el seu 50è aniversari durant l’any 2021.
  • Aprovació de la subvenció per concessió directa al Casino Prado Suburense de Sitges per la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per l’exercici 2022.
  • Aprovació de la subvenció per concessió directa a la Societat Recreativa El Retiro de Sitges per la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per l’exercici 2022.
  • Aprovació de l’atorgament a la Fundació privada Salas per l’accessibilitat el 95% de la bonificació de la taxa d’activitats en relació a la comunicació de l’activitat d’aparcament privat situada al C/Mestre Manuel Torrens 13 i C/Abadessa Maria Lluïsa Dalmau 2-8.
  • Donar-se per assabentat i conforme amb el canvi de denominació social del contractista Ferrovial Servicios, SAU, que passa a denominar-se Serveo, SAU, en el contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.
  • Establiment del termini per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament de llicència temporal d’ocupació a la via pública d’una xurreria per a Festa Major i Carnaval.
  • Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sitges per a l’any 2022  (EXP: 1454-000001-004173/2022).