Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova diverses subvencions a entitats i col·lectius de Sitges. S’atorguen els permisos per enderrocar la cantonada del carrer d’Artur Carbonell, 2, amb el Passeig de Vilafranca.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat diverses subvencions destinades a entitats i col·lectius sitgetans, com l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, la Colla Jove de Castellers de Sitges, La Saca o l’Associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link. En aquest darrer cas, l’objectiu és dur a terme el ‘Programa de sensibilització del col·lectiu LGTBIQ+ de Sitges 2022’. També s’ha iniciat el procediment de reintegrament parcial de la subvenció que es va donar a la Unió Esportiva Sitges pels actes del seu 75è aniversari. També s’ha aprovat la concessió de la llicència d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer d’Artur Carbonell, 2, cantonada amb el Passeig de Vilafranca. Posteriorment a l’enderroc, el mateix lloc acollirà un edifici plurifamiliar, locals comercials en planta baixa i aparcament en soterrani entre mitgeres, una obra que també ha obtingut els permisos pertinents en la Junta de Govern Local (JGL) d’avui. En la sessió d’aquest dilluns de la JGL s’ha aprovat el conveni d’incorporació de l’Arxiu històric de l’Ajuntament de Sitges a la Xarxa d’arxius municipals de la Diputació de Barcelona, en la seva modalitat de serveis tècnics i la regularització de la concessió del dret funerari de diversos nínxols de la Fundació privada Hospital de Sant Joan Baptista al cementiri de Sant Sebastià. També s’ha aprovat d’urgència la pròrroga extraordinària del contracte de serveis de les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga.

 Relació d’acords aprovats

 • Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (Expedient 2018.08) responsabilitat civil patrimonial - Lot 2, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Aprovació de la incoació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció nominativa a la Unió Esportiva Sitges pels actes de commemoració del 75è aniversari de la fundació del club.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Colla Jove de Castellers de Sitges per a la difusió de les activitats castelleres durant l’any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a La Saca Sitgetana de cultura i animació per a la difusió del folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2021.
 • Aprovació del conveni d’incorporació de l’Arxiu històric de l’Ajuntament de Sitges a la Xarxa d’arxius municipals de la Diputació de Barcelona, en la seva modalitat de serveis tècnics.
 • Aprovació del conveni d’atorgament de subvenció nominativa a l’Associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link per dur a terme el ‘Programa de sensibilització del col·lectiu LGTBIQ+ de Sitges 2022’.
 • Desistiment de l’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina exterior situat al carrer Po Robert, 15.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de primera utilització i ocupació parcial de l’edifici destinat a centre comercial i aparthotel amb piscina i soterrani per aparcament a l’Avinguda Sofia, núm. 65.
 • Aprovació de la regularització de la concessió del dret funerari de diversos nínxols de la Fundació privada Hospital de Sant Joan Baptista al cementiri de Sant Sebastià.
 • Aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives per a l’atorgament d’una llicència temporal d’ocupació de la via pública per les barres de bar en motiu de les festes populars i tradicionals de Sitges i establir un termini de 15 dies hàbils des de la publicació del corresponent anunci al BOPB per a la presentació de sol·licituds.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges per a l’exercici 2021.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la cobertura temporal d’una plaça i creació de borsa de conductor-gruista.
 • Pròrroga extraordinària del contracte de serveis de les llars d’infants municipals El Cercolet (Lot 1) i La Moixiganga (Lot 2) (Exp. 1403-000039-004071/2022).
 • Incoació del procediment de modificació puntual del projecte d’Urbanització PAU 26 Montgavina.
 • Concessió de llicència d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer d’Artur Carbonell, 2, cantonada amb el Passeig de Vilafranca.
 • Construcció d’un edifici plurifamiliar, locals comercials en planta baixa i aparcament en soterrani entre mitgeres situat al carrer d’Artur Carbonell, 2, cantonada amb el Passeig de Vilafranca.