Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

El concurs per construir el tercer camp de futbol queda desert, però es farà una nova licitació amb l’objectiu que al setembre de 2023 ja es tingui el projecte executiu redactat.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimarts, ha aprovat l’exclusió d’un dels licitadors del concurs per construir el tercer camp de futbol, a Pins Vens, i per tant, el concurs ha quedat desert. L’Ajuntament ja treballa per tornar a licitar l’obra amb l’objectiu que al setembre de l’any que ve es tingui un projecte executiu redactat i es coneguin els detalls d’aquesta zona esportiva de Sitges. Els treballs a Pins Vens contemplen la construcció d’un nou camp de futbol i un aparcament, però també relligar l’espai on ja hi ha el nou Pins Vens i el nou camp polivalent.

En l’àmbit de l’organització municipal, s’ha aprovat la convocatòria per cobrir dues places de tècnic mitjà, per promoció interna, i també per cobrir una plaça de tècnic mitjà de platges.

Finalment, en l’apartat d’Urbanisme s’ha aprovat la llicència per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a La Plana.

 

Relació d’acords aprovats

  • Declaració d’exclusió del licitador UTE OUA-MIAS-POULOUS i conseqüent declaració de licitació deserta corresponent al concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu per  la construcció del camp de futbol, vestidors, dependències, urbanització i enjardinament a la ciutat esportiva de Sitges, a Pins Vens.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a la cobertura per promoció interna de dues places de tècnic mitjà mitjançant concurs oposició.
  • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció pel sistema de concurs oposició, per a la cobertura d’una plaça vacant de tècnic mitjà de platges i creació d’una borsa de treball.  
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Pep d’en Garraf, 29.