Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la resolució final definitiva de l'ajut econòmic amb el llistat d’admesos per finançar les despeses generades per la implantació de mesures higièniques i de seguretat per al retorn a l’activitat comercial d’establiments físics. També s’ha donat llum verda al contracte per al nou servei de Mediació Ciutadana

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimecres, ha aprovat la resolució final definitiva de l'ajut econòmic amb el llistat d’admesos per finançar les despeses d’instal·lació de mesures higièniques i de seguretat per al retorn a l’activitat comercial d’establiments físics. També s’ha aprovat l’ampliació del termini de les justificacions de tres línies d’ajuts econòmics extraordinaris per  pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 per a l’any 2020.

La Junta ha aprovat també el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf pel desenvolupament de mesures orientades a la prospecció empresarial i al Pla de reactivació econòmica del Garraf en el marc del Pacte Comarcal per a l’Ocupació del Garraf 2020. Pel que fa a Promoció Econòmica, la LGL ha aprovat l’aportació de la quota 2020 a l’Agència de desenvolupament econòmic NODE Garraf per tal de contribuir en el desenvolupament de projectes que fomentin l’activitat econòmica i l’ocupació.

En un altre àmbit, la JGL ha donat llum verda al contracte del nou servei de Mediació Ciutadana.

En aquesta mateixa JGL s’han aprovat les subvenció per a Creu Roja de Sitges i Caritas pel manteniment i compra d’aliments pel Centre de Distribució d’Aliments any i el conveni entre AMIS – Associació de Pares i Mares de fills amb Discapacitat de Sitges i l’Ajuntament de Sitges per a l’any 2020.

Paral·lelament, s’ha aprovat el text del protocol d’adhesió al circuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona (2021-2024).

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la regularització de les operacions comptables del contracte de subministrament de terminals de la xarxa rescat de la Policia Local de Sitges.
 • Adjudicació del contracte del Servei de Mediació Ciutadana a Sitges.
 • Aprovació de la segona prorroga de l’adhesió al contracte de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Lyreco España, sa. (any 2021).
 • Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de material de ferreteria i electricitat per a l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació del text del protocol d’adhesió al circuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona (2021-2024)
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i Art Bonaire per participar al projecte FAR a proposta de l’Escola Pia de Sitges.
 • Addenda al conveni d’atorgament nominatiu d’una subvenció a Creu Roja espanyola de Sitges pel manteniment i compra d’aliments pel Centre de distribució d’aliments any 2020.
 • Aprovació de la minuta del conveni entre AMIS – Associació de Pares i Mares de fills amb Discapacitat de Sitges i l’Ajuntament de Sitges, per a l’any 2020.
 • Aprovació del conveni d’atorgament nominatiu d’una subvenció a Creu Roja espanyola de Sitges, pel pis d’emergències any 2020.
 • Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf en matèria d’ocupació pel desenvolupament de mesures del Pacte Comarcal per a l’Ocupació del Garraf 2020.
 • Aprovació de l’atorgament definitiu de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses d’instal·lació de mesures higièniques i de seguretat per al retorn a l’activitat comercial d’establiments físics.
 • Aportació de la quota 2020 a l’Agència de desenvolupament econòmic NODE
 • Concessió de la llicencia d’obra major per enderroc d’un d’edifici d’habitatges al carrer Madriguera.
 • Concessió de la llicència d’obra major corresponent a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats situat als carrer mossèn Norbert Font i Sagué.
 • Concessió de la prorroga d’inici d’obres major i presentació del projecte executiu, corresponent a la llicència atorgada per la Junta de Govern Local amb data 30 d’octubre de 2019, per a la construcció de 9 habitatges unifamiliars en filera i piscina situats al carrer Anselm Clavé cantonada carrer Frederic Montornès.

 

Urgències

 • Aprovació de l’ampliació del termini de les justificacions dels ajuts econòmics extraordinaris de concurrència competitiva destinats a la creació d’empreses per part d’autònoms (línia 2) per  pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 per a l’any 2020.
 • Aprovació de l’ampliació del termini de les justificacions dels ajuts econòmics extraordinaris de concurrència competitiva destinats a la consolidació d’empreses per part d’autònoms per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 per a l’any 2020.
 • Aprovació de l’ampliació del termini de les justificacions dels ajuts econòmics extraordinaris de concurrència competitiva destinats a la reactivació d’autònoms i petites empreses per tal de pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 per a l’any 2020.
 • Addenda al conveni d’atorgament nominatiu d’una subvenció a Caritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat pel manteniment i compra d’aliments pel Centre de Distribució d’Aliments 2020.
 • Aprovació, del conveni de subvenció nominativa a la fundació Vida Útil per dur a terme el projecte de “Ordinadors a Daldale (terai-nepal)” per l’any 2020.