Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

S’aprova la contractació d’una consultoria per a la gestió de projectes Next Generation. Es faran treballs de manteniment i conservació a la nau de la brigada municipal a la carretera de les Costes.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’expedient de contractació dels serveis d’una consultoria que es dedicarà a la gestió de projectes del fons Next Generation (provinents de la Unió Europea) que puguin ser d’interès per a Sitges. En l’àmbit d’obres que es tiraran endavant, l’Ajuntament farà obres de manteniment i conservació al magatzem de la Brigada municipal a la carretera de les Costes. També s’ha aprovat el projecte executiu per posar una instal·lació fotovoltaica a les oficines municipals de l’àrea de territori de l’Ajuntament de Sitges, al polígon de Les Pruelles.

Entre els acords presos per la Junta de govern també hi ha el conveni amb l’empresa Lafarge per disposar d’un terreny que es destinarà a aparcament en zona blava al poble de Garraf.

També amb l’horitzó de l’estiu, s’han aprovat les bases i la convocatòria per optar a l’atorgament de llicències de barres de bars a la via pública per les festes populars i tradicionals de Sitges. Precisament, l’Ajuntament ha aprovat la justificació de la subvenció del 2021 a l’entitat Amics de la Sardana vinculada a la cultura popular sitgetana. Aquest ha estat el mateix cas de l’aprovació de la justificació de la subvenció al Cine Club Sitges pel 2021.

Relació d’acords aprovats

 • Modificació del contracte de servei d’implantació i manteniment del programari de gestió integral de la Policia local de Sitges.  
 • Aprovació de l’expedient de contractació de serveis de consultoria per a la gestió de projectes del fons Next Generation EU.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei del programa de gestió d’energia.
 • Aprovació de l’expedient de contracte de serveis jurídics (Representació judicial).
 • Adhesió a la primera pròrroga dels contractes basats pel subministrament elèctric, de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 2019.3 i la contractació del subministrament d’energia elèctrica.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Amics de la Sardana de Sitges per a la difusió de les activitats sardanistes durant l’any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Cine Club Sitges per a la difusió i foment de la cultura cinematogràfica durant l’any 2021.
 • Aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals d’ocupació de la via pública per la instal·lació de barres de bar en motiu de les festes populars i tradicionals de Sitges.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer de Margarida Xirgu, núm 83, parcel·la 13.10 del Pla parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1.
 • Aprovar la concessió de la modificació substancial de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici destinat a centre comercial i aparthotel amb piscina i soterrani per aparcament a l’Avinguda Sofia, núm. 65, Illa 45 Parcel·la 1 del Pla parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’edifici destinat a Aparthotel amb piscina i soterrani (parcel·les 58.1 i 58.2 PPU01) situat al carrer de Jacint Picas Cardó, 5-7, carrer de Lola Anglada, 10 i carrer de mossèn Norbert Font i Sagué, 2-4.  
 • Incoar procediment de revocació total de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis a dos beneficiaris.
 • Aprovació del conveni Lafarge “El Terreno” per aparcament de zona blava a Garraf.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundación Camboya sonríe, any 2022 i del seu conveni regulador.
 • Aprovació del projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica a les oficines de promoció i territori de Sitges.
 • Aprovació tècnica del projecte modificat de conservació i manteniment de la nau de la carretera de les Costes, núm. 35 (Brigada municipal).