Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local celebrada aquest dilluns, ha aprovat entre altres acords, tres adjudicacions definitives més per a las serveis de temporada a les platges. També s’ha aprovat la subvenció del Concurs de música Mirabent Magrans 2022 i també les de les entitats Colla Jove de Castellers de Sitges i Ateneu popular de Sitges pel que fa al 2022.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació de tres lots més per a l’explotació dels serveis a les platges de Sitges. Aquests 3 lots corresponen a:

 1. Lot 2 - platja de l’Home Mort.
 2. Lot 7 - Platja de l’Estanyol (Ponent)
 3. Lot 11 - Platja de Sant Sebastià

 

També s’ha aprovat el contracte de recollida i transport dels residus de les platges. Totes les platges de Sitges disposen de punts nets amb papereres per a la recollida selectiva. Els residus obtinguts són traslladats als diferents punts per al seu tractament final.

En l’àmbit de les subvencions, s’ha aprovat la subvenció del Concurs de música Mirabent Magrans 2022 i també les de les entitats Colla Jove de Castellers de Sitges i Ateneu popular de Sitges pel que fa al 2022. Finalment, s’ha justificat part de la subvenció municipal que es va destinar al Gremi d’Hostaleria per a dinamitzar l’oci nocturn, cosa que significa que es retornarà a l’Ajuntament la part no justificada.

 

Relació d’acords aprovats

 • Modificació de la primera pròrroga de la pòlissa de l’Acord marc de danys a edificis i instal·lacions (Acord marc del servei d’assegurances 2020.01) any 2022.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en edificis municipals de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació d’una subvenció per concessió directa a Associació Concertante per a la difusió i realització del Concurs de música Mirabent Magrans 2022 durant l’any 2022.
 • Aprovació d’una subvenció per concessió directa a la Colla Jove de Castellers de Sitges per a la difusió de les activitats castelleres durant l’any 2022.
 • Aprovació d’una subvenció per concessió directa a l’Associació cultural Ateneu popular de Sitges per a la difusió i per al foment de la cultura popular durant l’any 2022.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’Obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Irla, parcel·la 10.3 del Pla parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1.
 • Aprovació del desistiment de la llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar situat a l’Avinguda de la Sardana de l’Empordà.
 • Aprovació de la justificació parcial de la subvenció atorgada al Gremi d’Hostaleria de Sitges l’any 2021 per a la dinamització de l’oci nocturn i incoació del procediment de reintegrament parcial.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis de recollida i transport de residus provinents dels serveis de neteja de les platges de Sitges. 
 • Adjudicació dels lots 2 (platja de l’Home Mort), 7 (Platja de l’Estanyol Ponent) i 11 (Platja de Sant Sebastià) corresponents a la licitació per a l’atorgament de concessions i autoritzacions de domini públic marítim-terrestre per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Sitges.