Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

S’obre la convocatòria per a les subvencions de projectes i activitats esportives pel 2022, amb un import de 80.000€.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat una subvenció per a la Fundació Cultural Port d’Aiguadolç per fer el cicle musical dels Concerts de Mitjanit d’aquest 2022. A més, també s’ha iniciat el procés de convocatòria de subvencions per realitzar projectes i activitats esportives en aquest 2022, gràcies a una partida del Departament d’Esports de 80.000 euros.  

D’entre els suports econòmics impulsats per l’Ajuntament, també ha tirat endavant la justificació dels ajuts destinats a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la proposta de resolució del procediment de reintegrament de la subvenció destinada a finançar la realització del Festival Jardins de Terramar de Sitges 2018.
  • Donació de compte del Decret de l’Alcaldia DEC-2169/2022 de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres.
  • Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció a la Unió Esportiva Sitges pel foment de l’esport inclusiu any 2021.
  • Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció a la Unió Esportiva Sitges pels actes de commemoració del 75è aniversari de la seva fundació.  
  • Justificació de l’ajut econòmic destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials.
  • Aprovació de l’operació comptable necessària per fer front al pagament del contracte de subministrament en modalitat d’arrendament, derivat de l’Acord marc 2014.5 ACM. Acord Marc de subministraments d’equipament informàtic.
  • Aprovació d’una subvenció per concessió directa a la Fundació cultural Port Aiguadolç, per a la difusió i realització dels Concerts de Mitjanit durant l’any 2022.
  • Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes i activitats esportives en concurrència competitiva per l’any 2022.