Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

El govern municipal aprova l’adjudicació del contracte d’implementació de l’app que permetrà pagar la Zona Blava per telèfon mòbil.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dijous 4 d’agost, ha aprovat l’adjudicació del contracte mixt de subministrament amb implementació de l’aplicació de pagament per telèfon mòbil i software de control aparcament de la Zona Blava, que tindrà validesa fins el juny de 2025. El subministrament de l’app i del software necessari per a la gestió del pagament i de la vigilància de la Zona Blava ha recaigut en Blinkay Mobility, que actualment opera en més de 10 poblacions dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La JGL ha aprovat, també, la concessió de diverses subvencions tant per al finançament de grans esdeveniments com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya d’enguany, com d’altres cites professionals com la 23a edició del mercat MEDIMED, que promou l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània. En la sessió de JGL s’ha aprovat l’aportació anual municipal al Consorci del Patrimoni de Sitges (per valor de 230.000 euros), i altres subvencions a AMIS, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat per al manteniment i la compra d’aliments per al Centre de Distribució d’Aliments de Sitges, i a Creu Roja per al pis d’emergència social que gestiona l’entitat amb el suport municipal. També ha rebut una subvenció el Gremi d’Hostaleria de Sitges per a la promoció de l’oci nocturn i l’Associació Teatral Els Pastorets per a la difusió de les tradicions locals el 2022.

Durant la sessió, s’ha aprovat la desestimació dels tres recursos d’alçada interposats contra la mesa de contractació, dos contra els acords d’adjudicació del Lot 9 i un contra el Lot 7 a les platges de Sitges. També, en l’àmbit de les platges, la JGL ha aprovat l’expedient per a la contractació del servei de neteja de lavabos a les platges de Terramar, Sant Sebastià i Aiguadolç, així com als parcs de l’Hort de Can Falç i Terramar. El contracte, de 367.674 euros per tres anys amb un any més de pròrroga, es reserva a empreses d’inserció social.

La JGL ha provat, també, l’expedient del contracte d’execució d’obres per al projecte de rehabilitació i adequació de l’Escorxador com a espai polivalent d’ús cultural. El valor estimat del contracte és de 814.439 euros.

 

Relació d’acords

 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 23a edició del mercat MEDIMED.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament amb implementació de l’aplicació de pagament per telèfon mòbil i software de control aparcament zona blava del municipi de Sitges i el seu manteniment.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Aprovació de l’expedient de contracte de serveis jurídics (assessorament i defensa jurídica) inadmissió del recurs d’alçada contra la proposta d’adjudicació de l’autorització del lot 9 efectuada per la mesa de contractació.
 • Desestimació del recurs d’alçada presentat contra la proposta d’adjudicació de l’autorització del lot 7 efectuada per la mesa de contractació, en data 17 de juny de 2022.
 • Desestimació del recurs d’alçada contra la proposta d’adjudicació de l’autorització del lot 9 efectuada per la mesa de contractació de data 23 de juny de 2022 i recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació de la Junta de Govern Local, de data 8 de juliol de 2022, presentat en data 23 de juliol de 2022.
 • Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2009, de novació subjectiva del contracte de gestió del servei públic de l’aparcament subterrani de l’avinguda Sofia de Sitges, considerant com a concessionària a tots els efectes a Aparcamiento Sofia UTE.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de d’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació i adequació de l’Escorxador com a espai polivalent d’ús cultural.
 • Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de les estades esportives que organitza el departament d’Esports.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels lavabos següents: platja de Terramar, Sant Sebastià i Aiguadolç, així com els parcs de l’Hort de Can Falç i Terramar. Contracte reservat a empreses d’inserció social.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de la Fundacio Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya per a la difusió del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya durant l’any 2022.
 • Aprovació de l‘atorgament d’una subvenció per concessió directa a Assoc. Teatral els Pastorets per a la difusió de les tradicions populars durant l’any 2022.
 • Aprovació de l’aportació anual al Consorci del Patrimoni de Sitges per import de 230.000 € per a l’any 2022.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a AMIS, per a l’any 2022 i del seu conveni regulador.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat, pel manteniment i la compra d’aliments pel Centre de Distribució d’Aliments per a l’ any 2022 i del seu conveni regulador.
 • Justificació de la subvenció nominativa atorgada a Creu Roja Espanya de Sitges per al pis d’emergència social de Sitges per a l’ any 2021.
 • Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció de concessió directa al Gremi d’Hostaleria de Sitges per a la dinamització de l’oci nocturn.