Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament adquirirà dos ascensors nous per al pas sota la via i engega el procés pel nou contracte del servei de les llars d’infants municipals.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat el contracte que ha de suposar la renovació dels dos ascensors que hi ha al pas sota la via del tren, a l’alçada del carrer de l’Hort Gran i l’Avinguda de les Flors. Amb aquests nous aparells es pretén guanyar fiabilitat i assegurar el trànsit de persones entre una banda i l’altra de la via del ferrocarril, i resoldre les mancances actuals del servei.

El govern municipal també ha aprovat dos aspectes importants relatius a les llars d’infants municipals. S’aprova la segona pròrroga del contracte per a La Moixiganga i El Cercolet, i s’inicia el procés per adjudicar el nou servei en el futur, un cop s’acabi aquesta segona pròrroga extraordinària.

Pel que fa a la vida associativa de Sitges, la Junta de govern ha aprovat la justificació de la subvenció atorgada al Casino Prado per rehabilitar el seu equipament teatral, amb un import de 30.000 euros. També s’ha justificat l’ajut econòmic extraordinari que es va fer a l’entitat Sitges Comerç per implantar la Targeta de fidelització del comerç local.  

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya, pel subministrament de dos aparells elevadors al pas de sota la via de Sitges.  
 • Aprovació de la segona pròrroga extraordinària del contracte de servei de les llars d’infants municipals “El Cercolet” i “La Moixiganga”.
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de gestió de les llars municipals El Cercolet i la Moixiganga i el servei de cuina de la llar d’infants La Moixiganga.
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment del programari Geoportal i SEMCAD ABSIS.
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de manteniment del programari Firmadoc Mobile i Accede Gestió Tributària d’Ajuntaments.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la Vila de Sitges atorgada a la societat Casino Prado Suburense l’any 2020.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i construcció auxiliar, al carrer Pep d’en Garraf, núm. 42, parcel·la 3.1 del Pla Parcial La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres i aparcaments situat al carrer del Garraf, 14-16.
 • Aprovació de l’acceptació del desistiment de la Llicència d’obra major sol·licitada per a la construcció d’habitatge unifamiliar situat al carrer del Castellot, 13 de Sitges.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés per a la provisió definitiva de lloc de Director/a de l’Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Transformació digital.
 • Aprovació de la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la concessió de llicències d’ocupació temporal per l’ús privatiu de béns del domini públic local, amb motiu de la celebració de la Fira-Mercat Tardor-Hivern 2022 d’artesania i regals.
 • Justificació de l’ajut econòmic extraordinari per al projecte d’implantació i l’ús de la Targeta de fidelització del comerç local de Sitges.