Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova els imports per a l’execució de diverses obres, gestiona el control de les subvencions i continua amb el procés d’estabilització de places de la plantilla municipal.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat  la modificació del contracte de prestació del Servei d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents, per un import de 22.711,41€.  També s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’obres corresponents al projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals cap a l’emissari submarí al municipi de Sitges, per un import de 80.899,33€.

Una altra de les grans obres fetes en els últims anys, la depuradora d’aigües del Garraf, també ha estat present a la Junta de Govern d’avui, ja que s’ha aprovat una revisió extraordinària de preus, per valor de 98.874,12€, a més d’obtenir el certificat final de l’obra. Aquesta revisió del preu ve motivada per l’aplicació d’una normativa que ho preveu en els casos que s’acrediti que hi ha hagut un increment extraordinari del cost de matèries primeres necessàries per a la construcció de l’obra.

L’òrgan de govern municipal també ha aprovat la convocatòria de concurs per l’estabilització de 12 llocs de treball de la plantilla municipal, que es reparteixen en 1 plaça d’auxiliar tècnic de Tresoreria, 1 plaça de tècnic mitjà de Gestió, 4 places de redactor, 5 places d’administratiu i 1 plaça de tècnic mitjà d’Ocupació i empresa.

En l’àmbit de les subvencions, s’aprova la de la Vila del Llibre 2022, per 52.520,65€ i també les bases per optar a 15.000€ de subvencions de projectes  per a la justícia global. 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la modificació del contracte de prestació del Servei d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents.  
 • Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de manteniment del programari Kmaleon.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres corresponents al projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals cap a l’emissari submarí al municipi de Sitges.
 • Aprovació de la modificació del contracte d’execució de l’obra de conservació i manteniment de la nau de la carretera de les Costes núm. 35 (Brigada municipal).
 • Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d’educació per a la justícia global – Ajuntament de Sitges, Any 2022.
 • Aprovar la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a l’Avinguda Camí de Miralpeix, 22, Sector Can Girona.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 36 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 307 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça núm. 309 i 311 de l’aparcament soterrat de l’Avinguda Sofia.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a favor de  l’Associació LGTBIQ Colors Sitges per finançar despeses d’hipoteca, subministrament i altres serveis i la manca d’ingressos de lloguer de les entitats culturals de la Vila, afectades per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada pel Covid 19.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció de concessió directa a Viladelllibre.cat per Sitges, Vila del Llibre 2022.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les Bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça d’auxiliar tècnic de Tresoreria.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les Bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic mitjà de Gestió, ID 86, A2, funcionari.  
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les Bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 4 places de redactor.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les Bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 5 places d’administratiu.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les Bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic mitjà d’Ocupació i empresa, ID 39, A2, Laboral.
 • Aprovació de la revisió extraordinària de preus per l’obra corresponent al contracte de l’execució de les obres corresponents al Projecte d’obres d’actualització i modificació del Projecte d’estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Garraf (Sitges) i certificat final d’obra.
 • Aprovació definitiva de la minuta conveni urbanístic entre la Junta de compensació PPU-1, família Tutusaus i Ajuntament.