Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament adjudica una subvenció al Retiro per rehabilitar el seu saló-teatre

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament d’una subvenció de 30.000 euros a la Societat Recreativa el Retiro, en concepte d’inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la Vila de Sitges durant l’any 2021.

El mateix òrgan de govern ha aprovat els imports que hauran de pagar els diversos adjudicataris de serveis a les platges en concepte dels cànons municipals d’autorització d’explotació en la temporada 2022.

En l’àmbit de l’estabilització de la plantilla municipal, aquesta Junta de govern ha aprovat la convocatòria excepcional per cobrir 3 places de tècnics auxiliars i 3 més de monitor d’esports.    

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’Adjudicació del contracte de subministrament consistent en el llicenciament de programari de gestió.
  • Aprovar la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, a l’Avinguda Can Girona, 21, Sector Can Girona.
  • Aprovar la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Margarida Xirgu, 40.
  • Aprovació de la bonificació del 95% de la taxa per a la tramitació administrativa d’activitats corresponent a l’activitat d’aparcament ubicat al carrer Felip Font i Falp, 61 (Fundació privada Salas per l’Accessibilitat).
  • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 3 places de tècnic auxiliar, C1, ID48, Laboral.
  • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 3 places de monitor d’esports.
  • Aprovació de l’atorgament de subvenció en inversions per rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la Vila de Sitges, a la Societat Recreativa El Retiro pel 2021.
  • Incoació del procediment de reintegrament dels ajuts de lloguer concedits al sr. F.R.M.
  • Aprovació del cànon municipal de les autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada corresponents a l’anualitat de 2022.

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de consultoria per a la gestió de projectes del fons Next Generation EU.