Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova el procediment per estabilitzar 8 places més de la plantilla municipal i fer una promoció interna.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha continuat avançant en el procés d’estabilització dels llocs de treball de la plantilla municipal. Avui s’ha aprovat la convocatòria excepcional i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 8 places. Concretament, es tracta d’un arquitecte, una  plaça d’auxiliar tècnic audiovisual i comunicació, dues places de tècnic mitjà de Promoció econòmica, una plaça de tècnic auxiliar esportiu, una plaça de tècnic superior, una plaça de tècnic auxiliar de promoció cultural i una plaça de tècnic mitjà informàtica. A més, però, es farà una promoció interna per a la provisió definitiva d’una plaça de tècnic de gestió.  

En l’àmbit de les ajudes a la cultura, l’òrgan de govern ha aprovat l’atorgament d’una subvenció a l’entitat La Saca Sitgetana de cultura i animació, per a la difusió del folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2022.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte del servei de mediació ciutadana al municipi de Sitges.
 • Aprovació de la segona modificació del contracte de serveis de defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sitges ens els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i social: Lot 1 jurisdicció contenciós administrativa especialitat Urbanisme.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de segregació de parcel·la en dues situada al Carrer d’Eramprunyà, 143.  
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques, per la provisió definitiva per promoció interna d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs oposició.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic superior (arquitecte), ID 83, A1, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça d’auxiliar tècnic audiovisual i comunicació, ID 69, C2, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 2 places de tècnic/a mitjà/ana Promoció econòmica.  
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic auxiliar esportiu, ID 41, C1, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic superior ID 33, A1, Laboral.  
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic auxiliar promoció cultural, ID 42, C1, Laboral.
 • Aprovació de la convocatòria excepcional d’estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de tècnic mitjà informàtica, ID 100, A2, Laboral.
 • Aprovació de l’anul·lació parcial de l’operació comptable AD del contracte de gestió del Centre de Dia L’Aplec.
 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a La Saca Sitgetana de cultura i animació per a la difusió del folklore i la cultura sitgetana durant l’any 2022.
 • Aprovació dels premis corresponents al XXXVI Concurs de pintura Sanvisens i XXVI Concurs d’escultura Pere Jou de l’any 2022.
 • Aprovació de la regularització d’operacions comptables del contracte de servei de recollida, custòdia, transport i comptatge del fons de la recaptació de moneda dels parquímetres de la zona blava de Sitges.  
 • Aprovació de l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades.  
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt d’obra i subministrament d’instal·lacions fotovoltaiques a 3 ubicacions municipals: les oficines de promoció i territori, la Llar d’infants El Cercolet i el Casal de gent gran Joan Maragall.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Margarida Xirgu, 68, parcel·la 11.1, Pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU-1.
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció de tres edificis plurifamiliars aïllats d’habitatges, locals comercials, aparcaments i trasters, situats a l’Illa 44 - R3, als carrers Ramon de Dalmases, 44-46, carrer de Joan Martínez i Sardà 5-9 i carrer Abadessa Maria Lluïsa Dalmau 21-23, del pla parcial La Plana - Santa Bàrbara - Vallpineda PPU1.  
 • Aprovació de la concessió de llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, a l’Avinguda Camí de Can Girona, 75, sector Can Girona.