Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova l’adjudicació del contracte de l’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació i adequació de L’Escorxador com a espai polivalent d’ús cultural. També s’han aprovat diverses aportacions econòmiques per a projectes educatius i per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte de l’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació i adequació de L’Escorxador com a espai polivalent d’ús cultural. 

La mateixa junta ha aprovat adjudicar la contractació del projecte “Els instruments, companys d’escola” per a portar-lo a totes les escoles sitgetanes durant dos cursos lectius per un import de 129.253,32€. També dins de l’àmbit educatiu, el govern ha atorgat una subvenció de 4.940,08€ a favor de l’Escola Esteve Barrachina, per a la compra de material educatiu manipulatiu, tecnològic i sensorial, com a part del suport educatiu per al 2022 i dins de la dinamització de la Xarxa Escola Nova 21.

L’òrgan de govern també ha tirat endavant la subvenció de 12.500€ al Gremi d’Hostaleria per la Festa del Carrer del Pecat de promoció de l’oci nocturn.  Dins de l’àmbit de l’hostaleria i la restauració s’han aprovat pagar un total de 36.425,00€ a 58 empreses en concepte d’ajut econòmic extraordinari per compensar la disminució d’ingressos a causa de la COVID-19. Per contra, 26 aspirants s’han denegat perquè no complien els requisits sol·licitats.

Pel que fa a la línia d’ajuts per fer front als efectes de la COVID19 inscrits en els ajuts econòmics extraordinaris per a la contractació laboral i millora de l’ocupació, la Junta de govern ha aprovat la quantitat de 98.788€ un cop fet el procés d’aprovació o denegacions de les peticions.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la primera i última pròrroga del contracte de subministrament de ferreteria per a l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte de l’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació i adequació de L’Escorxador com a espai polivalent d’ús cultural. 
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte de servei integral d’educació musical per desenvolupar el projecte “Els instruments companys d’escola” a les escoles de Sitges.
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 2018.04 pel subministrament d’un vehicle (camionet) per a la Brigada municipal, en modalitat d’arrendament amb opció de compra. 
  • Aprovació de l’atorgament de la 50ena Edició de la Ploma d’Or i l’atorgament de la 25ena Edició de la Distinció Especial.
  • Aprovació de la subvenció de suport educatiu a l’Escola Esteve Barrachina 2022.
  • Aprovació de l’atorgament i justificació de la subvenció de concessió directa 2022 al Gremi d’Hostaleria de Sitges per a la promoció de l’oci nocturn (Festa del Carrer del Pecat).
  • Aprovació de l’atorgament, la justificació i la denegació d’ajuts extraordinaris a l’hostaleria i la restauració.  
  • Aprovació de l’atorgament i la justificació d’ajuts econòmics extraordinaris destinats a pal·liar els efectes provocats pel COVID-19 a la contractació laboral de persones i millora de l’ocupació per a l’any 2021 (Línia COVID 2021).
  • Aprovació de la concessió de la pròrroga de finalització de la llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici plurifamiliar a l’Avinguda Sofia 31.