Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova ajudes econòmiques directes al sector de l’hostaleria i la restauració, i als centres residencials

Es tracta de dues noves convocatòries: de 187.500 euros per al sector turístic i de 250.000 euros per a les entitats residencials. Les partides procedeixen del Fons Extraordinari i de Contingència i Emergència Social.

El Ple de setembre ha aprovat inicialment les bases de dues noves convocatòries d’ajudes econòmiques d’atorgament directe. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha explicat que “continuem fent esforços per estar al costat dels sectors més afectats per la pandèmia. Aquesta vegada, l’Ajuntament destina un total de 437.500 euros del Fons Extraordinari i de Contingència i Emergència Social per contribuir a pal·liar les despeses derivades de les necessitats sobrevingudes per l’actual situació sanitària”.

La primera convocatòria d’ajudes es destina als centres residencials. Per a l’alcaldessa, “es tracta d’una qüestió de salut pública i hem de ser valents en el moment d’ajudar a les persones. Com a Govern entenem que sí som competents per oferir aquest ajut econòmic en el que els destinataris són la gent gran de Sitges”. Així, l’Ajuntament de Sitges destina 250.000 euros a les entitats residencials per atendre les necessitats sobrevingudes per la Covid-19. La regidora d’Hisenda, Carme Almirall, ha afirmat que “els nostres avis i àvies, i persones amb un alt grau de dependència han estat els més castigats per la pandèmia, juntament amb les seves famílies. Tot i que no sigui la nostra competència, volem contribuir amb línies d’ajudes destinades a la contractació de personal extra, a l’adquisició de material fungible i a la contractació d’empreses externes durant la pandèmia”.

El Ple ha aprovat també, per unanimitat, un ajut que es destina a compensar la disminució d’ingressos de les empreses o establiments del sector de l’hostaleria i la restauració. La partida de 187.500 euros, es destina a tot el sector amb l’únic requisit de reunir les circumstàncies establertes a les bases i a la convocatòria. Carme Almirall, ha explicat que “volem posar en valor l’aportació d’aquestes activitats en l’economia de Sitges i contribuir a corregir la situació de distorsió del mercat que ha provocat l’actual moment sanitari i minimitzar els efectes negatius que ha comportat. Volem significar l’esforç que ha fet, està fent i té la voluntat de fer aquest ajuntament per estar al costat del sector turístic”.

 

Les intervencions dels grups municipals

Rafel Font, Junts per Sitges (JxS): “donem suport a aquests dictàmens. En el cas de les ajudes al sector turístic, lamentem que els imports potser no s’adeqüen a les necessitats reals”

José Tendero, Ciutadans Sitges (Cs): “Estem eternament agraïts a les residències, però som coherents i votarem en contra perquè no correspon a una competència de l'Ajuntament”

Ignasi Rubí, regidor no adscrit: “Sóc coneixedor de l'esforç de les residències però no puc votar a favor, per l'informe desfavorable de la intervenció i la secretaria general. Crec que es podrien buscar altres fórmules i no ho estem fent bé”

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Estem cobrint, com passa massa sovint, les competències que no son nostres, però en aquest cas no hi havia opció, tot i que fos la mateixa ERC qui governava Salut i Serveis Socials a la Generalitat de manera lamentable”.

 

Modificacions a les ordenances fiscals per al 2022

El Govern Municipal avança cap a una gestió més acurada de les ordenances fiscals, amb la presentació de les primeres modificacions previstes per a l’exercici 2022, de forma anticipada perquè siguin d’aplicació des de l’inici de l’exercici fiscal.

Les modificacions aprovades en el Ple són:

 Impost sobre Béns Immobles

 • No es modifica el tipus impositiu, actualment d’un 0,49, un valor baix en relació a altres localitats (el mínim és del 0,40). Mantenir el tipus impositiu permet obtenir uns ingressos d’1 milió d’euros per garantir l’equilibri en la gestió pressupostària. El que sí augmentarà serà el valor cadastral en un 6,5%, que va augmentar un 96% en la darrera revisió el 2013, el que ha provocat que s’hagi incorporat de forma progressiva en un 10% anual, en la darrera dècada.
 • S’incorporen dos nous mitjans per a la identificació d’habitatges desocupats amb caràcter permanent als quals s’aplica un recàrrec de l’IBI del 50%.
 • Es modifica la redacció de l’apartat titulars de família nombrosa, per clarificar quina ha de ser la declaració de la renda a aportar per gaudir de la bonificació i mesurar la capacitat econòmica de la unitat familiar.
 • S’incorporen dos canvis dins la bonificació de la quota per als habitatges en què s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. En aquest sentit, es proposa allargar el període bonificable de 3 a 5 anys i es dóna l’opció de sol·licitar-ho dins els 6 primers mesos posteriors a la instal·lació.

Impost sobre Instal·lacions i Obres

 • S’incrementa (del 60% actual a un 95%) el percentatge de bonificació de les edificacions que incorporen mesures de construcció sostenible.

Taxa per serveis relatius als animals de companyia

 • Se suspèn l’aplicació de la taxa que grava la inscripció al registre censal d’animals de companyia, durant la realització de la campanya informativa que es durà a terme pel departament de Salut Pública.

La proposta del Govern ha prosperat amb els vots en contra de JxS, Cs, CVS i NA.

Llum verda també, amb les abstencions de JxS i Cs, a la modificació de l’ordenança fiscal relativa a la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques. La modificació permet incorporar la creació de la zona verda, que serà gratuïta per als residents, i l’exempció de pagament per als vehicles zero emissions.

 

Altres punts del Ple

 • El Ple ha aprovat també dues modificacions de crèdit. La primera destina inversions a les obres d’impermeabilització de plaça Catalunya, a millores a les platges, a les despeses de les targetes del bus urbà per a les persones beneficiàries del Carnet Blau i a altres derivades del foment de l’ocupació, el desenvolupament empresarial o el Mercat Municipal, entre altres. Destina partides també a la prevenció i seguretat, a la promoció cultural, als equipaments culturals i a polítiques de serveis socials, que inclouen ajuts a l’habitatge, assistencials i per als subministraments. La segona modificació de crèdit, serveix per modificar el destí de partides que ara es deriven a subvencionar el suport educatiu a l’escola Pia Sitges, a la promoció turística i a la promoció cultural, amb una subvenció a la Federació Catalana d’Escacs i una aportació a la Fundació Sitges – Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Les modificacions de crèdit aprovades no suposen un increment en el Pressupost Municipal.
 • En l’àmbit de les Tradicions i Festes, unanimitat del plenari en l’aprovació de la nova Comissió de Reis, presidida per Josep Van Gorkom, qui pren el relleu a Lorena Lucas.
 • A proposta de la Regidoria de Cultura el Ple ha aprovat, per unanimitat, la modificació del preu públic d’activitats culturals per a l’exposició ‘La Cubana, 40 + 1 anys: Un viatge del ‘no-res’ fins al 2021’, que serà gratuïta per als joves fins a 16 anys (fins ara era gratuïta per a infants fins a 3 anys i un 25% més econòmica per als menors d’11 anys). A més, incorpora jornades gratuïtes de portes obertes i altres descomptes per a col·lectius específics.
 • El Ple ha aprovat, amb l’abstenció de JxS, el text refós de la modificació puntual XLVIII del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, àmbit El Cortijo, pendent de qualificació urbanística, després d’una sentència de 2010 del Tribunal Superior de Justícia que obligava a l’Ajuntament de Sitges a retornar el reaprofitament del sector a la propietat. Amb l’aprovació se suspèn la tramitació de plans urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions d’instal·lació o ampliació d’activitats en aquest àmbit, fins a la corresponent qualificació. Finalment, en aquest sector on s’havia de construir un bloc de pisos de 13 plantes, es construirà un edifici de planta baixa més quatre pisos, allargat pel perímetre de la parcel·la i l’edifici Nivell 10 es formalitza com una cessió a l’Ajuntament. Amb aquest acord es dóna compliment a la sentència, es redueixen els metres quadrats d’edificació i la seva forma, i es reserva el 30% del sostre residencial per destinar-lo a la construcció d’habitatges de protecció pública.
 • Llum verda també, amb l’abstenció de Cs, a l’aprovació provisional de l’ampliació d’usos a L’Escorxador. La modificació puntual de la fitxa referent a aquest equipament en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sitges, permet modificar l’actual ús administratiu per ampliar els usos a educatiu, associatiu i cultural. En aquest sentit ha prosperat també, per urgència l’aprovació definitiva del Pla Especial per a la implantació d’usos a l’equipament municipal de l’Escorxador. L’aprovació permet desenvolupar la inversió prevista aquest 2021 per a la rehabilitació i adequació de l’edifici per poder adequar els usos actuals.
 • Unanimitat del Ple en l’adhesió al nou Pacte de les Alcaldies pel clima i l’energia, que té com a objectiu reduir les emissions de CO2 en de les ciutats i pobles adherides.
 • El Ple ha aprovat també per unanimitat el reglament d’armament de la Policia Local de Sitges, l’increment d’un 0,9% de les retribucions dels empleats públics el 2021, i el Compte General de l’Ajuntament de Sitges 2020.

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha anunciat que aquest serà el darrer Ple telemàtic i el primer que s’ha pogut seguir en directe per Canal Blau TV. 

Totes les intervencions al Ple al canal de Youtube de l'Ajuntament de Sitges.

 

Propostes d’acord dels grups municipals

 

Aprovades

Proposta d’acord en defensa del Delta del Llobregat i d’una mobilitat sostenible (GS).

Moció del PSC Sitges i CVS sobre la situació de les dones a l’Afganistan.

Proposta d’acord de CVS en commemoració de 83è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.