Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el fons d’habitatges d’inclusió social de l’Ajuntament de Sitges

El reglament ordena les condicions d’accés i de funcionament del Fons, format inicialment per un total de 10 habitatges propietat de l’Ajuntament de Sitges. El servei no només complirà una funció habitacional sinó que inclourà suport socioeducatiu per millorar l’autonomia de les persones i famílies beneficiàries.

El Ple municipal ha aprovat, inicialment, el reglament del servei del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social, actualment format per 10 habitatges propietat de l’Ajuntament de Sitges. L’aprovació d’aquest nou reglament té com a objectiu ordenar les condicions d’accés i de funcionament del Fons, així com definir les situacions de vulnerabilitat econòmica i social, els requisits que han de reunir les persones sol·licitants i els criteris de valoració de les sol·licituds. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha ressaltat que “s’han recuperat les anomenades Cases dels Mestres, que estan a punt d’estar habilitades i serviran precisament per cobrir aquestes necessitats, que són moltes. Necessitem habitatge d’emergència amb urgència i, ara, disposarem de 10 habitatges, que aviat seran 12, i es pot fer gràcies a aquest reglament”.

A més dels 8 habitatges de les Cases dels Mestres que estan a punt de finalitzar la seva rehabilitació, el Fons inclou dos habitatges més, procedents de les promocions d’habitatge de protecció oficial entregades el 2022, cedits als Serveis Socials. La regidora d’Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, ha destacat “la importància de poder gaudir d’aquest nou parc que, a més, prové en bona part de la rehabilitació i de la mobilització d’habitatges que portaven molts anys buits. I això és una bona notícia i un punt de partida que només pot continuar”.

Els habitatges del Fons es destinen a totes aquelles situacions que tinguin un impacte directe amb l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual, ja siguin derivades d’un procés de desnonament o de pèrdua de la llar per motius socioeconòmics de la família, de situacions de sensellarisme, de violència masclista, de diversitat funcional i intel·lectual, de gran dependència, d’assetjament immobiliari o d’altres situacions de vulnerabilitat social i econòmica acreditables. A més, la presència d’infants i altres persones dependents al nucli familiar es considera un factor de major risc d’exclusió residencial.

El servei no només compleix una funció habitacional, sinó que també oferirà suport socioeducatiu a les persones i famílies que se’n beneficiïn. Serveis Socials oferirà un acompanyament integral a la família, per treballar noves capacitats i millorar l’autonomia. “Aquesta tipologia d’habitatges d’inclusió social, entenen l’habitatge com l’element clau mitjançant el qual la família gaudeix de major estabilitat i, per tant, d’una situació molt més favorable per a la intervenció social i l’acompanyament educatiu”, ha assegurat la regidora Júlia Vigó.

La previsió és que el reglament s’aprovi definitivament a finals d’any, quan la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat obrirà també la convocatòria per a l’adjudicació dels habitatges en els que les persones i famílies beneficiàries podran entrar a viure el primer semestre de 2023.

L’aprovació ha comptat amb els vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit Socialistes de Catalunya (PSC), Sitges Grup Independent (SGI), Guanyem Sitges (GS), El Margalló (EM), Junts per Sitges, Comuns Verds Sitges i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí.

Els regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i María Lores han votat en contra, perquè segons Manu Rodríguez “el que estan fent és promoure les ocupacions irregulars a Sitges”.

 

Creació de la comissió d’estudi per a la modificació de l’ordenança de soroll

En la sessió, s’ha donat llum verda a la creació de la comissió tècnica d’estudi per a la modificació de l’ordenança de soroll, que estarà formada per diferents regidors del Govern i tècnics municipals, i permet l’assistència de qualsevol càrrec electe, amb veu i sense vot. També s’ha obert la porta a participar a persones expertes en aquest àmbit.

La iniciativa busca adequar l’ordenança per abordar les molèsties i els danys que comporten la pirotècnia i els focs d’artifici en la natura, les persones i els animals. L’actualització de l’ordenança inclou la regulació de l’ús de la pirotècnia a l’espai públic i limitarà els espais i les dates en què es permet el seu ús, al mateix temps que es promouen alternatives a l’ús de petards que suposin un baix impacte acústic.

La regulació no afectarà a les festes tradicionals i populars.

La proposta ha comptat amb els vots a favor d’ERC, PSC, Sitges Grup Independent (SGI), Guanyem Sitges (GS) i El Margalló (EM); els vots en contra de JxS i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí; i les abstencions de CVS i els regidors no adscrits, Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.

 

Les intervencions de l’oposició

Mònica Gallardo, Junts per Sitges (JXS): “No compartim la presidència d'aquesta comissió de la regidoria de Tradicions i Festes. Això no va de Festes, sinó d'activitats que segurament és l'àmbit més transversal”.

Carme Gasulla, comuns Verds Sitges (CVS): “No acabem d’entendre perquè lidera aquesta comissió el regidor de Tradicions i Festes”.

Ignasi Rubí, regidor no adscrit (NA): “La comissió tenia que implicar tots els agents involucrats en aquest tema i no només als regidors”.

 

 

Altres punts del Ple

  • En la sessió plenària, amb els vots a favor d’ERC, PSC; SGI, GS, El Margalló, JxS i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí, ha prosperat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), relativa a l’àmbit d’actuació urbanística de l’escola Pia Sitges per adaptar els espais a la normativa vigent.

L’aprovació permet que l’escola, ubicada en una parcel·la privada, iniciï el tràmit de modificació de planejament amb la finalitat de reestructurar l’equipament per tal adaptar-se als estàndards de necessitat del servei i “garantir la viabilitat i perdurabilitat d'aquest centre educatiu i a l'ensems millora la integració d'aquest equipament dins el casc antic de Sitges”, ha afirmat el regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado.

La reestructuració de l’equipament contempla la construcció d’una edificació en planta baixa i planta primera en una part del que és actualment el pati del centre. La modificació se sotmet ara a informació pública durant un mes i durant aquest termini les persones interessades podran presentar al·legacions.

CVS ha votat en contra i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i María Lores s’han abstingut.

 

  • El Ple ha aprovat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Club de Golf Terramar. L’entitat, fundada el 1927, ha aportat valor afegit a Sitges des del punt de vista social, esportiu, econòmic, turístic i medi ambiental. La Generalitat concedeix la distinció a persones i entitats socials que hagin prestat un servei destacat a Catalunya.

ERC, PSC, SGI, El Margalló, JxS i els regidors no adscrits Ignasi Rubí, Manu Rodríguez, José Tendero i María Lores han votat a favor, mentre que GS s’ha abstingut i CVS ha votat en contra.

 

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Moció de JxS pel traspàs de rodalies de RENFE.

Moció del PSC en suport a les dones iranianes.

Moció de CVS a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària.

Moció de CVS en suport a la garantia de rendes.

 

Totes les intervencions al canal de Youtube de l'Ajuntament de Sitges.