Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova la modificació del reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

En la sessió s’ha aprovat per unanimitat el topònim dels Jardins del Drac de Sitges, en l’espai enjardinat que hi ha entre el passeig de Vilafranca i el carrer de Jacint Picas i Cardó.

El Ple de l’Ajuntament de Sitges del mes de juliol ha aprovat, per unanimitat, la modificació del reglament del Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS). Les actualitzacions tècniques i normatives del reglament s’apliquen ja en el procediment d’adjudicació de la segona promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de Sitges, que manté obert el termini d’inscripció al RSHPOS fins al 5 de setembre inclòs. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha incidit en “la importància que les polítiques d’habitatge tenen en el Govern municipal. Hem demostrat que si hi ha voluntat és possible i, en només quatre anys, haurem adjudicat 175 habitatges i creat un parc públic d’habitatges amb pisos per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social”.   

Els canvis del reglament aprovats en el plenari afecten a set articles que “busquen adequar el redactat, fer aclariments o afegir puntualitzacions”, com ha explicat la regidora d’Habitatge, Júlia Vigó. Així, el reglament incorpora explicacions sobre la finalitat del RSHPOS (anteriorment es referia exclusivament a la seva creació), i afegeix les tipologies de règims que no hi quedaven recollides (lloguer amb opció a compra), però que apareixen com a opció en el model de sol·licitud. Els canvis permeten aclarir, d’acord amb la normativa vigent, que el terme ‘persones beneficiàries’ d’un Habitatge de Protecció Oficial (HPO) fa referència a aquelles que ostenten la titularitat de l’habitatge, i puntualitzar, en relació als ingressos mínims i màxims que, aquests, venen determinats pel règim de tinença (lloguer o compra) i també per la zona geogràfica on s’ubica el municipi. Esmena, també una errada sobre els motius de baixa al Registre, per adequar-se a la normativa actual.

Més enllà de les especificacions tècniques, la Regidoria d’Habitatge ha adequat el redactat del reglament a un llenguatge inclusiu amb ”formes d’expressió més precises”, ha ressaltat Júlia Vigó.

 

Adaptació de la regulació de l’ús hoteler

L’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges POUM (XLIV) ha prosperat al Ple de juliol per a l’adaptació de la regulació de l’ús hoteler a les formes de propietat admeses per Turisme de Catalunya. La proposta ha comptat amb els vots a favor d’ERC, PSC, GS, SGI, El Margalló, JxS i el regidor no adscrit Ignasi Rubí, i les abstencions de CVS i dels regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.

El POUM no permet la divisió horitzontal de la propietat en una de les claus hoteleres del municipi i amb aquesta modificació es permet que “el sector hoteler pugui ampliar la seva oferta i equiparar-se a la existent en la resta de municipis del país”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado.

La modificació recull determinacions per evitar el rics que els hotels amb divisió horitzontal generin habitatges encoberts o Habitatges d’Ús Turístic (HUT) no regulats. Entre aquestes determinacions, hi ha la obligació d’una gestió unificada de l’establiment turístic i aliena a la propietat, així com la necessitat d’existència de zones comunes en els establiments hotelers.

La modificació de planejament no comporta un increment d’aprofitament urbanístic, però “sí permet atraure un major nombre d’inversors amb la qual cosa s’incrementa la viabilitat dels negocis hotelers en aquestes parcel·les”, ha assegurat Eduard Terrado.

Amb l’aprovació inicial de la modificació s’obre un període d’exposició pública.

 

Altres punts del Ple

  • En la sessió ha prosperat també l’aprovació, per unanimitat, del topònim dels Jardins del Drac de Sitges, amb el qual s’anomenarà a partir d’ara l’espai enjardinat, situat entre el passeig de Vilafranca i el carrer de Jacint Picas i Cardó. “És la nostra voluntat”, ha afirmat el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, “reconèixer i difondre la memòria del municipi i de les persones que han contribuït en la seva història, així com dels elements patrimonials de les nostres tradicions i cultura popular”.

El topònim aprovat coincideix, aquest 2022, amb el centenari del Drac de Sitges, construït el 1922 per Agustí Ferrer i Pino per encàrrec de l’Ajuntament.

  • Aprovació definitiva (amb els vots a favor d’ERC, PSC; SGI, GS, El Margalló, JxS i el regidor no adscrit Ignasi Rubí, i les abstencions de CVS i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores) de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla Parcial Urbanístic La Plana Santa Bàrbara Vallpineda (PPU-1) de Sitges. La modificació concreta les normes urbanístiques d’aquesta zona per aclarir conceptes i paràmetres urbanístics que no quedaven ben definits en el text aprovat l’any 2010, quan es va aprovar el Pla Parcial del PPU-1.
  • El Ple de Sitges ha aprovat la segona modificació del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria. La modificació representa un increment del contracte de l’1,81% (493.000 euros), per recepcionar la nova zona urbanitzada de La Plana i Santa Bàrbara i incorporar les zones de Pruelles i el passeig de la Riera de Ribes previstes en els plecs. L’increment en el contracte permetrà també seguir amb la prestació de serveis el 2023. L’aprovació ha comptat amb els vots a favor d’ERC, PSC, GS, SGI, El Margalló i el regidor no adscrit Ignasi Rubí; els vots en contra de JxS i CVS, i les abstencions dels regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.
  • El plenari ha aprovat l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 i dos expedients de modificació de crèdit, que permeten derivar partides a les actuacions de promoció i publicitat turística, al Sitges Convention Bureau (SCB), als habitatges d’inclusió social, i destinar 128.000 euros del romanent als equipaments i a la promoció culturals, i a la protecció i promoció de salut, entre altres.
  • Durant la sessió ha prosperat la tercera modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sitges, exercici 2022, i la segona modificació de la plantilla de personal municipal.

 

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord de CVS, a la qual es van afegir ERC i GS, en suport a la iniciativa legislativa popular per a una regularització extraordinària de persones estrangeres.

Proposta d’acord de CVS reclamant una oferta formativa pública digne, de qualitat i adequada de formació professional.

Proposta d’acord d’ERC i GS en contra dels dragatges al litoral sitgetà.

 

Finalment, CVS va retirar la proposta d’acord per a la suspensió de les regles fiscals per als anys 2023 i 2024 i no es va sotmetre a votació.

 

Totes les intervencions del ple al canal de youtube de l’Ajuntament de Sitges