Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova modificacions a l’ordenança municipal de platges

Els canvis permeten incorporar platges lliures de fum i regular l’ús dels detectors de metalls, així com la celebració de casaments i l’ús de pirotècnia a les platges.

El Ple de desembre ha aprovat definitivament la modificació de l’ordenança municipal d’ús gaudi i aprofitament de les platges, amb dos articles nous i quatre modificacions. Entre els articles, la incorporació de les platges lliures de fum, que estableix la prohibició de fumar en algunes platges per contribuir a la preservació de la salut de la ciutadania i a la millora del medi amb la reducció de burilles. La norma prohibeix també l’ús de cigarretes electròniques o vaporitzadors en les platges que es determinin lliures de fum. El regidor de Platges, Guillem Escolà, ha assegurat que “es tracta d’una mesura que va en la línia de l’aposta municipal per avançar cap a un nou model de platges més sostenible al mateix temps que promovem uns hàbits saludables també a l’espai públic”.

El segon article afegit a l’ordenança és relatiu a la regulació de casaments o celebracions anàlogues o similars, treballada conjuntament entre la Regidoria de Platges i Turisme de Sitges. Després de l’aprovació definitiva de l’ordenança, es requerirà autorització municipal, s’estableix una taxa per a aquesta activitat, així com complir una sèrie de condicions com la realització exclusiva de la cerimònia, sense celebració posterior, o el manteniment de l’espai. La finalitat de la regulació de casaments és potenciar aquest segment turístic.

Les modificacions incorporades regulen també els horaris per a la cerca de metalls amb detectors o rastrejadors, permesa de les 22 a les 7 hores en temporada i tot el dia la resta de l’any. També regula el protocol en cas de localitzar troballes d’interès arqueològic, que hauran de ser declarades davant l’administració local. L’aprovació de l’ordenança de platges inclou també la prohibició de pirotècnia i l’encesa de fanalets voladors de foc, excepte que es disposi d’autorització municipal.

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha avançat que el 4 de gener l’Ajuntament convocarà un Ple extraordinari per a l’aprovació definitiva del nou Pla d’Usos de les Platges, abans d’enviar-ho a la Generalitat de Catalunya per a l’aprovació final. En la sessió s’elevaran a aprovació també les bases reguladores que establiran els requisits per optar a la primera promoció de 43 Habitatges de Protecció Oficial de Sitges.

L’aprovació ha prosperat amb els vots a favor dels partits que conformen el Govern (ERC, PSC, SGI, GS i El Margalló), Comuns Verds Sitges (CVS) i el regidor no adscrit (NA), Ignasi Rubí, i amb els vots en contra de Junts per Sitges (JxS) i l’abstenció de Ciutadans Sitges (Cs).

 

Sanció per infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

El Ple ha aprovat, amb els vots a favor de tots els partits (ERC, PSC, SGI, GS, el Margalló, CVS i NA) i les abstencions de JxS i Cs, la resolució derivada del procediment sancionador per infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (PP). L’Ajuntament ha imposat tres sancions al propietari de dos gossos PP per un import total de 6.283 euros. El propietari no disposava de la llicència per a la tinença d’aquest tipus de mascotes ni tampoc de la l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria. A més, els gossos passejaven deslligats i sense morrió ni microxip.

 

Altres punts del Ple

  • El Ple de desembre ha aprovat l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). Les modificacions serveixen per adequar l’ordenança a la legislació actual.

 

  • En la sessió, llum verda a la inadmissió d’una al·legació presentada fora de termini, referent a les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.

 

 

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord, presentada per CVS, per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

 

 

Totes les intervencions, al canal de Youtube de l'Ajuntament de Sitges.