Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment el Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sitges

En la sessió ha prosperat també l’aprovació del nou protocol de Festa Major.

El Ple ha aprovat la segona aprovació provisional de la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic i catàleg de Sitges (PEPPAC). Les modificacions realitzades havien estat requerides pel Departament de Cultura de la Generalitat, l’Institut Cartogràfic, l’Oficina Territorial Ambiental de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Al mateix temps, s’han estudiat i resolt les al·legacions o consideracions de la ciutadania.

Amb la segona aprovació provisional del PEPPAC al Ple, el document queda pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès.

El PEPPAC és una eina que garanteix una gestió i protecció correcta del patrimoni arquitectònic, paisatgístic, natural i cultural.

La proposta ha comptat 17 vots a favor (Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit Socialista de Catalunya (PSC), Sitges Grup Independent (SGI), Guanyem Sitges (GS), El Margalló (EM), Comuns Verds Sitges (CVS), i els quatre regidors no adscrits (NA) Manu Rodríguez, José Tendero, Maria Lores i Ignasi Rubí, i 4 abstencions (Junts per Sitges (JxS).

                       

Aprovació del nou Protocol de Festa Major

En la sessió del Ple d’abril ha prosperat, per unanimitat, l’aprovació del Protocol de Festa Major que, com a base, actualitza l’aprovada l’any 2006, la qual va ser modificada per darrer cop al Ple municipal de 31 de maig de 2010.

La finalitat del protocol és fixar el conjunt d’actes i de costums que al llarg dels anys han anat configurant els rituals i els seus elements. És a dir, fixar l’estructura de la festa, el seu patrimoni material i immaterial i les regles a complir, sens perjudici que es puguin elaborar o tenir en compte més endavant, reglaments de les pròpies colles o elaborat per l’Ajuntament per regular l’alternança dels membres de cada colla.

El nou redactat s’estructura per donar compliment a l’acord amb la Generalitat de Catalunya que va servir per declarar la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Així, respecte a la versió anterior, el nou Protocol de Festa Major agrupa tots els apartats que parlen d’un mateix tema, segons quatre apartats: el bloc 1, que conté aquells punts que defineixen la Festa Major de Sitges, el bloc 2 que recull els paràmetres organitzatius; el bloc 3, que inclou el programa d’actes de Sant Bartomeu i de Santa Tecla, i el bloc 4 on es regula el propi protocol. El document completa, també, la informació referent al programa d’actes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, i adequa alguns apartats davant l’existència del Consell del Patrimoni Festiu de Festa Major.

El nou protocol incorpora, a més, tots els actes organitzats entorn la celebració, més enllà dels dies de vigília i diada.

 

Altres punts del Ple

  • El plenari ha aprovat, per unanimitat, la nova ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica de Sitges. El document recull les disposicions generals, el règim de llicència de les instal·lacions, la documentació que cal presentar, els terminis i altres advertiments, així com les mesures de promoció en relació a les bonificacions sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, entre d’altres.
  • El plenari ha aprovat, de forma provisional, l’ordenança fiscal OF35 que regula la taxa per la cessió d’ús de les quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques, a través de les comunitats energètiques. La taxa s’estableix en 43,55 euros anuals per 1 kWp i de 21,77 euros anuals per un consum de 0,5 kWp. Les famílies o unitats de convivència que accedeixin a la cessió municipal d’energia fotovoltaica i amb ingressos inferiors a 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) estaran exemptes del pagament de la taxa. Llum verda a la proposta amb 20 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS, EM, JxS, i els quatre regidors no adscrits) i l’abstenció de CVS.
  • El plenari ha aprovat la sisena modificació de les bases reguladores de la convocatòria d’atorgament de les prestacions destinades als ajuts de lloguer just municipals. Els canvis amplien el dret a la prestació a les unitats de convivència de dos membres reajustant els topalls de l’IRSC fins a 3, i el reajustament dels percentatges per establir el lloguer just respecte als ingressos de les unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat.
  • Durant la sessió, aprovada la declaració de la Fira Exponadó com esdeveniment d’especial interès per a la vila. Exponadó tindrà lloc els dies 20 i 21 de maig, a Jardins de Terramar. L’associació ExpoBebé, creada el 2015, organitza l’esdeveniment, amb una trajectòria d’11 edicions: 4 a Vilanova i la Geltrú, 4 a Sabadell i 3 a Tarragona.
  • En la sessió s’ha aprovat l’inventari general de béns i drets de la corporació, tancat el 31 de desembre de 2022. Aprovada la proposta per 15 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS, EM i els tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores), 6 abstencions (JxS, CVS i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí).

 

En la sessió, s’ha donat llum verda a diferents expedients de modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari:

El primer expedient aprovat destina 10.181,95 euros al desenvolupament del projecte Timol; 6.000 euros a la Fundació Hospital Sant Joan Baptista per a la promoció de l’enoturisme, i 12.000 euros, en forma de subvenció, a la CF Blanca Subur per a l’organització del memorial Josep Pascual. La proposta ha tirat endavant amb 17 vots (ERC, PSC, SGI, GS i EM, JxS i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí) i 4 abstencions (CVS i els regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores).

El segon expedient deriva 16.100 euros a millores en les infraestructures i béns destinats a ús general, 384.000 euros a la pavimentació de Terramar, i 405.000 euros a les obres de soterrament de l’enllumenat públic a Garraf II. Les modificacions han permès també destinar del Romanent de Tresoreria per a despeses generals, 35.000 euros a despeses relacionades amb el Carnaval de Sitges, 63.700 euros a les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic Patronat, 10.000 euros per subvencionar la promoció d’activitats de l’associació Sitges Comerç, 329.465 euros per al subministrament d’energia elèctrica a Sitges, 70.000 euros per al subministrament d’aigua de parcs i jardins, i 121.534 euros per al pagament de les quotes de serveis de residus de la Mancomunitat Penedès – Garraf. L’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit incorpora també 35.000 euros destinats a millores en les escoles, 25.000 euros al contracte de cabines sanitàries a les platges o 20.000 euros en aplicacions informàtiques, entre altres. Proposta aprovada amb 12 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS, EM ), 4 en contra (JxS) i 5 abstencions (CVS i regidors no adscrits).

En la tercera aprovació d’expedient de modificació de crèdit destina 95.000 euros del romanent de tresoreria a la reforma dels pisos d’inclusió social (Cases dels Mestres). La proposta ha quedat aprovada amb 14 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS i EM, CVS i el regidor NA, Ignasi Rubí), i 7 abstencions (JxS i els tres regidors NA Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores).

El Ple ha aprovat també l’adjudicació del servei de bar al camp de futbol d’Aiguadolç, amb 13 vots a favor (ERC, PSC, SGI, GS, EM, i el regidor NA, Ignasi Rubí) i 8 abstencions (JxS, CVS i els tres regidors NA Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores).

 

Totes les intervencions al

canal de Youtube de l'Ajuntament de Sitges.