Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de juliol aprova la declaració de Sitges com a àrea amb mercat d’habitatge tens

En la sessió plenària ha prosperat també el rescat de les 22 places d’aparcament del Mercat Municipal, posant fi a un deute històric amb els paradistes afectats L’Ajuntament crea una nova beca destinada a la recerca i estudi de de la historia local. La subvenció, dotada amb 3.000 € en l’exercici actual, pretén millorar el coneixement sobre el poble, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local.

El Ple de juny ha aprovat per unanimitat la declaració de Sitges com a àrea amb mercat d’habitatge tens. La Generalitat de Catalunya va aprovar la norma el setembre de 2020, i el plenari ha donat llum verda al procediment perquè el pròxim setembre es renovi i Sitges mantingui aquesta declaració. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha assegurat que “el Govern treballa per revertir aquesta situació amb altres mesures com la construcció de 175 habitatges públics o les ajudes al lloguer a les quals s’han destinat 2,1 milions d’€, aquest any. L’objectiu és aconseguir que la pressió econòmica per accedir a un habitatge sigui menor per a les sitgetanes i els sitgetans”.

La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, ha explicat que “les dades a Sitges justifiquen qualsevol actuació, sigui liderada per l’Ajuntament o per qualsevol altra administració competent, que faciliti la contenció de preus de lloguer, una de les xacres més evidents a l’hora de fer possible el blindatge de drets socials bàsics com és el dret a l’habitatge”.

Per a la renovació de la declaració, en primer lloc, s’ha de justificar un increment continuat del preu del lloguer en els darrers 5 anys, el qual sigui com a mínim, 3 punts major a l’augment interanual de l’IPC a Catalunya. A Sitges, l’augment del preu del lloguer ha superat el 31%, mentre que l’IPC ha augmentat un 4,8%, en els darrers 5 anys. El lloguer mitjà de Sitges s’enfila fins als 1.021,48 €/mes, gairebé 300 €/mes per sobre que a la resta de municipis de la comarca del Garraf (779,14€) i al conjunt de Catalunya (735,36 €/mes), respectivament.

Cal demostrar també que les famílies i unitats de convivència destinin més del 30% dels seus ingressos al lloguer de l’habitatge habitual. “Això també ho complim a Sitges, on de mitjana destinem un 58% dels nostres ingressos a pagar el lloguer, gairebé el doble del que seria desitjable”, ha assegurat Júlia Vigó. Aquest esforç mitjà, s’ha incrementat més d’un 10% en els darrers 5 anys.

L’Ajuntament de Sitges sol·licita la renovació de la declaració de Sitges com a àrea d’habitatge tens per un període de cinc anys.

 

Les intervencions dels grups municipals 

Rosa Tubau, Junts per Sitges (JxS): " Les dades són esgarrifoses per l'esforç econòmic que han de fer les famílies per dedicar al lloguer de l'habitatge. Cal fer totes les actuacions possibles per donar la volta a aquesta situació".  

Manu Rodríguez, Ciutadans Sitges (Cs): “Aquesta és una de les eines que pot facilitar l'accés al lloguer i entenem que tot el que serveixi per facilitar l'accés al lloguer estarem a favor”.

Ignasi Rubí, regidor no adscrit: “El sector privat no és el problema i ha de formar part de la solució”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “La situació de l'habitatge a Sitges és inqualificable i s'ha de fer un esforç per part de totes les administracions i amb una normativa que eviti que es tensioni més el mercat”.

 

Rescat de les places d’aparcament del Mercat Municipal

Unanimitat del plenari en l’aprovació de la incoació de l’expedient de rescat de 22 places d’aparcament del Mercat Municipal, per valor de 7.951 € per plaça, corresponents a 5.300,93 € per plaça i 2.650,46 € per interessos de demora. Un total de 174.930,58 €. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha agraït “la paciència i el comportament exemplar dels paradistes” i ha manifestat la seva satisfacció per “tancar aquest tema perquè crec que era importantíssim”. El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, per la seva part ha incidit “en la feina realitzada des de la Regidoria i en la voluntat política del Govern per donar resposta a una reclamació històrica i justa dels paradistes”.

Arran de la reforma del Mercat Municipal, finalitzada el 2008, els paradistes d’aquestes 22 places no han pogut utilitzar les places d’aparcament incloses en l’explotació de les parades i no han rebut places equivalents tal com s’havia acordat inicialment amb l’Ajuntament de Sitges. Amb el rescat parcial de la concessió, els paradistes continuen explotant les concessions, sense aquest element.

 

Una nova beca per a la recerca i estudi de de la historia local

A proposta de la Regidoria de Cultura el Ple ha aprovat inicialment, amb l’abstenció de Cs, les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la recerca i estudi de la cultura popular sitgetana.

Es tracta d’una beca per a la recerca i estudi de la cultura popular per al foment i promoció de la investigació sobre Sitges en els camps de les ciències socials, ambientals i humanes, prioritàriament, i en l'àmbit de la història, l'arqueologia, la geografia o del patrimoni cultural i artístic. La subvenció, dotada amb 3.000€ en l’exercici actual, pretén millorar el coneixement sobre el poble, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local.

El regidor de Cultura, Xavier Salmerón, ha explicat que “la subvenció també servirà per ajudar a la continuació dels estudis de recerca de molts historiadors i historiadores del municipi que col·laboren de forma desinteressada amb l’Ajuntament de Sitges i amb diverses entitats en el coneixement de la nostra vila”.

 

Altres punts del Ple

  • En l’àmbit de l’Urbanisme, el Ple ha aprovat per unanimitat el Text Refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, àmbit PAU-19 dotacions la Plana. Aquesta aprovació permet iniciar la darrera fase de la gestió urbanística del Polígon on actualment s'ubica el centre de Disseny i els envelats de l’Institute of the Arts Barcelona (IAB). Això farà possible que a la parcel·la on actualment s’ubiquen els envelats de l’IAB es construeixi un equipament més digne.
  • El Ple ha aprovat també dues modificacions de crèdit. La primera amplia les partides destinades al nou Centre d’Atenció al Visitant de Can Milà, a l’adquisició d’una retroexcavadora per a les platges, a l’arranjament de les biblioteques públiques i a l’Arxiu Històric Municipal. La segona a la promoció econòmica i als interessos per sentències judicials. Les modificacions de crèdit aprovades no suposen un increment en el Pressupost Municipal.
  • El Ple ha aprovat també els festius locals per al 2022, que seran per Sant Bartomeu, el 24 d’agost, i per Santa Tecla, el 23 de setembre.

El Ple ha donat compte del nomenament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la Jutgessa de Pau Titular de Sitges, Maria Dolores Burgués Burgués. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha donat la benvinguda a la nova jutgessa i espera comptar amb la seva presència en el primer Ple presencial que es pugui celebrar.

  

Propostes d’acord dels grups municipals

Aprovades

Proposta d’acord de CVS sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats de determinats barris de la vila i pèrdua de qualitat dels serveis.

Proposta d’acord de CVS i el grup municipal Socialista per demanar la normalització de l’activitat sanitària als Centres d’Atenció Primària de Catalunya.

 

Rebutjades

Proposta d’acord, presentada per Cs per a la creació d’un pla municipal de prevenció de l’assetjament escolar a Sitges.

Proposta d’acord de Cs contra la dictadura i en suport al poble cubà.