Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El ple de l’Ajuntament de Sitges dona llum verda a l’ordenança per promoure les energies renovables

El ple aprova també la constitució d’una Comissió d’Estudi per elaborar l’Ordenança Municipal per establir un servei d’obertura o manteniment de les franges de protecció perimetral per fer front als incendis forestals. En Tradicions i Festes, el plenari ha aprovat la nova Comissió de Carnaval, presidida per Jordi Andreu.

El ple de l’Ajuntament de Sitges, corresponent al mes d’octubre, ha aprovat definitivament aquest dimecres l’Ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica de Sitges amb l’objectiu de facilitar la instal·lació de plaques solars a edificis del municipi. Amb aquest tràmit el consistori fa un pas endavant per potenciar la instal·lació de plaques solars mitjançant beneficis fiscals.

L’autoconsum contribueix a incrementar l’estalvi i l’eficiència energètica, així com també, redueix la factura elèctrica dels usuaris. Per incentivar l’estalvi energètic, l’Ajuntament de Sitges ofereix avantatges fiscals com bonificacions del 50% sobre l’IBI (Impost de Béns i Immobles) durant 5 anys i fins a un 30% del cost de la instal·lació de la fotovoltaica. El consistori també bonifica en un 95% la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i per tant es passaria de pagar un 4% a un 0,02%. En la mateixa línia, l’Ajuntament també bonifica en un 60% la taxa per llicències que es passaria de pagar 90 euros a 36 euros. L’Ordenança s’aplica a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble, situat al terme municipal de Sitges.

La proposta ha comptat amb 20 vots a favor (d’ERC, Sitges - GI, Verds En Comú Podem Sitges, Fets per Sitges, Guanyem, Junts per Sitges, PSC-El Margalló, PP) i 1 abstenció de Vox. 

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, explica que “des de l’Ajuntament de Sitges creiem que és fonamental fer accions per promoure l’estalvi energia i en aquesta línia estem reforçant l’aposta per l’energia solar” i subratlla que “considerem cabdal la transició de Sitges cap a un model energètic més net, democràtic i sostenible”.

La regidora d’Acció Ambiental i Transició ecològica, Carme Gasulla, destaca que “l’Ajuntament de Sitges està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i una de les mesures en matèria d’energia per avançar cap a la transició energètica és la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. L’incentivem perquè produeixen electricitat a través de l’energia solar neta, perquè té molts avantatges econòmics i mediambientals, estalvia diners, però també redueix la petjada del carboni i això ajuda a frenar els efectes del canvi climàtic”.

L’ordenança es va aprovar inicialment el 26 d’abril, però en el transcurs del període d’informació pública, el grup municipal Junts per Sitges va presentar una al·legació que va ser acceptada per la Comissió Tècnica d’Estudi de l’ordenança per modificar l’article 4 respecte la documentació que cal presentar amb la sol·licitud i l’article 7, amb la finalitat d’aclarir i diferenciar segons el règim aplicable de “comunicació prèvia” o “llicència” els terminis que regeixen en cada supòsit. A més, el redactat definitiu de l’Ordenança també incorpora una esmena tècnica final en el marc de l’article 6.2 a) relacionat amb l’alçada permesa de les plaques solars. 

 

Intervencions dels grups municipals

La portaveu del PP, Eva Garcia, considera que l’Ajuntament de Sitges “va tard” i creu que “cal que quedin clares les bonificacions i les seves durades a l’Ordenança”.

El portaveu del Vox Sitges, José Antonio Gilabert, ha manifestat que “ens abstindrem perquè no podem estar en contra l’ordenança, però no estem d’acord amb el preàmbul perquè porta una declaració clarament ideològica” i afegeix que “no queden clares quines bonificacions hi haurà i l’Ordenança et remet a altres ordenances fiscals, que hi haurà a cada moment”.

El regidor del PSC-El Margalló, Xavi Roig, ha explicat que “l’Ordenança el que fa és regular i clarificar en quines condicions es poden fer instal·lacions per a l’autoconsum i contempla que es podran fer diferents bonificacions, les quals sempre s’aprovaran i es desenvoluparan a través de les ordenances fiscals. Aquestes bonificacions es fan des de l’any 2020”. El regidor ha expressat “tot el suport per seguir fent camí cap a un Sitges més sostenible”.

La proposta ha estat aprovada amb 20 vots a favor (d’ERC, Sitges - GI, Verds En Comú Podem Sitges, Fets per Sitges, Guanyem, Junts per Sitges, PSC-El Margalló, PP) i 1 abstenció (de Vox).

Franges de protecció perimetral

En matèria de Territori el ple ha aprovat per unanimitat la constitució d’una Comissió d’Estudi per elaborar el text de l’Ordenança Municipal per establir un servei d’obertura o manteniment de les franges de protecció perimetral front els incendis forestals a les urbanitzacions, instal·lacions i nuclis habitats a Sitges.

L’objectiu de la comissió és facilitar la feina que s’ha de dur a terme per donar compliment a la llei que estableix les mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions situats en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. Davant la manca d’acord per crear un reglament, tal com marca la llei, l’Ajuntament ha de regular-ho a través de l’Ordenança, que és el pas previ a la creació de la Comissió d’estudi. Un cop s’estableixin les normes i el reglament, i incorporades les aportacions rebudes durant l’exposició pública -que va finalitzar el 31 de juliol-, es marcaran posteriorment les taxes corresponents. 

Totes les urbanitzacions fora de trama urbana han de disposar de franges perimetrals i a Sitges. Les delimitacions són: Quint Mar, Llevantina, Montgavina, Rat Penat i Garraf 2 i Can Girona. Les delimitacions estableixen els beneficiaris de la franja i, seguint la normativa, s’haurà de repercutir el manteniment i la conservació corresponent.

 

Intervencions dels grups municipals

La portaveu del PP, Eva García, ha remarcat que: “donarem suport i votarem a favor de la creació d’aquesta Comissió perquè som competents en la prevenció i extinció d’incendis”.

El portaveu de Vox, José Antonio Gilabert, ha assenyalat que: “donarem suport a aquesta comissió i voldríem afegir la zona del  Port d’Aiguadolç perquè aquest estiu creiem que aquest perímetre sí que ha tingut perill d’incendi per la vegetació, que hi ha”.

La portaveu del grup municipal de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, ha destacat que “votarem a favor de la proposta per tal que puguem aprovar amb la màxima celeritat aquesta ordenança” i demana que “un cop tinguem l’Ordenança i les taxes, cal tirar endavant les sancions que corresponguin a aquells que no compleixin amb la norma, tenint en compte sobretot la necessitat actual”.

 

Altres punts del plenari

La sessió plenària ha aprovat per unanimitat la nova Comissió de Carnaval que presideix Jordi Andreu i compta amb Judith Lázaro, Manel Lázaro i Quique Delgado. Al costat d’aquestes persones també s’han nomenat els representants de les entitats implicades: Sílvia Peñas, Ainoa Zoco i Iñaki Zárate proposats per la Societat Recreativa El Retiro; Sandra Rubí i Sofia Aldeco, proposades pel Casino Prado Suburense; i Francesc Figueres i Judith Guirao, proposats per l’Agrupació dels Independents. La nova Comissió agafa el relleu de l’anterior Comissió encapçalada per Núria Escarp.

També en aquesta sessió plenària s’ha aprovat el nomenament dels representants municipals al Consorci del Patrimoni de Sitges: com a vicepresidenta serà l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell i com a vocals, el regidor de Cultura, Albert Oliver-Rodés i les regidores Rosa Tubau i Elisabeth Pérez com a representants de l’oposició. 

També s’ha aprovat per unanimitat el nomenament de Judit Miró Sabaté com a nova patrona veïnal de la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista de Sitges.

Durant la sessió  plenària, s’ha aprovat el compte general de l’Ajuntament de Sitges i dels seus ens instrumentals corresponent a l’exercici 2022.

Paral·lelament, s’ha donat compte de l’informe de control financer que emet anualment la Intervenció General. Aquesta és una actuació prevista pel Reial Decret 424/2017, sobre règim jurídic del control intern, que han de realitzar totes les entitats locals obligatòriament. Seguint amb criteris de transparència, avaluació i millora contínua, la Regidoria d'Hisenda ha publicat al Portal de Transparència, l'Informe-Resum de Control Financer i també elaborarà, tal com es demana a l’informe, el Pla d'Acció amb mesures de millora interna.

En matèria d’Hisenda, s’ha donat llum verda a l’aprovació de diferents expedients de modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari en qüestions relacionades amb turisme, cultura, recursos humans, tradicions i festes, i promoció econòmica.  

En l’àmbit de les mocions, s’ha aprovat la proposta d’acord presentada pel grup municipal Socialista (PSC) – El Margalló per fomentar l’estalvi del consum municipal d’aigua i regular els seus usos en situació de sequera. La proposta ha comptat amb  19 vots a favor (Grup Municipal Socialista-El Margalló, Junts per Sitges, Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds En Comú Podem Sitges, Fets per Sitges, Guanyem Sitges,  i 2 abstencions de PP i Vox.

 

Comiat de la regidora Lorena Lucas

El ple ha finalitzat amb el comiat de la portaveu del grup municipal Guanyem Sitges, Lorena Lucas Sanchez, qui ha expressat que per motius personals ha de deixar l’aposta política al capdavant de la formació.

Posteriorment, els representants dels diferents grups municipals han manifestat la seva valentia i han agraït el seu tarannà i servei públic pel poble de Sitges.

 

Totes les intervencions íntegres es poden escoltar a través del Canal de Youtube de l’@AjSitges, a Canal Blau TV, i a Ràdio Maricel.