Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ajorna el pagament d’impostos i suspèn el cobrament de les quotes dels serveis municipals no prestats

L’ajuntament endarrereix el calendari d’impostos i suspèn els cobraments de diferents impostos i taxes municipals corresponents a serveis no prestats. En total, es calcula que s’ajorna el cobrament de 15 Milions d’euros. Paral·lelament, la regidoria d’Hisenda segueix treballant en les ajudes directes destinades a famílies, empresaris i autònoms.

L’Ajuntament ha adoptat un paquet de mesures extraordinàries pel que fa al cobrament d’impostos i taxes amb l’objectiu de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del coronavirus en les famílies, els autònoms i les empreses de Sitges.

Entre les mesures urgents adoptades pel Govern es troba l’aturada del cobrament de les quotes de determinats serveis municipals adreçats a les famílies que no s’ofereixen donada la situació actual com l’Escola de Música, les llars d’infants o la piscina municipal. Aquesta mesura no afectarà en cap cas al personal dels concessionaris dels serveis municipals, ja que l’Ajuntament assumirà, entre d’altres, la totalitat dels costos salarials que puguin acreditar durant tota la durada de l’estat d’alarma. El paquet de mesures inclou també l’aturada del cobrament de taxes del teixit empresarial o comercial, com les llicències d’obres, l’ocupació de via pública, terrasses o mercats.

També s’allarga el termini de cobrament d’impostos amb una major incidència en les economies familiars. El nou calendari inclou l’ajornament de l’IBI, l’impost als vehicles de tracció mecànica o la taxa de residus comercials, entre d’altres.

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament ajorna el cobrament d’un total de 15 milions d’euros amb la voluntat, segons ha explicat la regidora d’Hisenda, Carme Almirall, “d’alleugerir la càrrega de l’economia de les famílies, els autònoms i les empreses de Sitges en uns moments tant complicats com els que estem vivint”.

Entre les mesures extraordinàries adoptades pel Govern es troba també la suspensió temporal dels embargaments, entre altres.

Tanmateix, l’Ajuntament treballa en altres mesures per ajudar als ciutadans i ciutadanes de Sitges, per col·laborar en la dinamització econòmica un cop es doni per finalitzat el confinament. En aquest sentit, l’Ajuntament estudia quines són les ajudes directes que l’Ajuntament podrà oferir a famílies, empreses i autònoms.

L’Ajuntament ha habilitat un correu electrònic per a consultes orgt.atenciociutadana@diba.cat i a oac@sitges.cat.

 

 Detall d’algunes de les mesures

 

Impost sobre béns immobles urbans (IBI)

Noves dates per el cobrament dels rebuts:

 

  1. a) Rebuts domiciliats:

1a fracció: 4 de maig de 2020 → passa a    → 1 de juliol de 2020

2a fracció: 1 de juliol de 2020  → passa a    → 1 d’octubre de 2020

3a fracció: 1 d’octubre de 2020 → passa a → 2 de novembre de 2020

 

  1. b) Rebuts no domiciliats:

Del 4 de maig al 4 de setembre de 2020

 

Taxa residus comercials

 

Noves dates per el cobrament dels rebuts:

 

  1. a) Rebuts domiciliats:

1a fracció: 1 de juliol de 2020            → passa a → 4 de setembre de 2020

2a fracció: 1 de desembre de 2020   → passa a → 1 de desembre de 2020

 

  1. b) Rebuts no domiciliats:

Del 4 de maig al 6 de juliol de 2020 → passa a →  del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020

L’ajornament del terminis de cobrament de la taxa de residus comercials permetrà revisar, si s’escau, les tarifes a satisfer tenint en compte el període de l’estat d’alarma.

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (data determinada per la Diputació)

El període de recaptació per a l'IVTM, que finava el 4 de maig, es fixarà del 2 de març al 2 de juny de 2020, sent el 1 de juny de 2020 la data en la qual es carregaran els rebuts domiciliats.

 

Taxa de manteniment del mercat municipal

Suspensió del cobrament dels rebuts mensuals mentre duri l’estat d’alarma i condonació a aquelles parades que no estiguin autoritzades a desenvolupar la seva activitat mentre duri l’estat de alarma

 

Taxa d’ocupació de via pública per mercats de venda no sedentària.

Suspensió del cobrament dels rebuts trimestrals mentre duri l’estat d’alarma.

Prorrateig de les tarifes al període d’ocupació real descomptant el període l’estat d’alarma per aquelles parades que no estigui autoritzades a desenvolupar la seva activitat per decret

 

Taxa per ocupació de via pública per taules i cadires

Prorrateig de les tarifes al període d’ocupació real descomptant el període l’estat d’alarma. De moment es suspèn l’emissió de noves liquidacions.

 

Serveis públics

Suspensió del cobrament de quotes mentre no es prestin el serveis.

 

Ajornament o fraccionament individualitzat de tributs

La Hisenda municipal ha retrocedit tots el fraccionaments en curs corresponents al mes de març i tampoc domiciliarà els corresponents al mes d’abril.

 

S’establirà un pla individualitzat d’ajornament o fraccionament dels tributs a aquells contribuents que ho sol·licitin.

Arxius Adjunts