Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’OLHS recorda la necessitat de revisar els pisos de més de 45 anys

La inspecció tècnica pretén mantenir en bones condicions i evitar situacions de risc els habitatges plurifamiliars de més de 45 anys.

Amb l'objectiu de conèixer l'estat dels d'habitatges antics, mantenir-los en bones condicions i evitar situacions de risc, l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges (OLHS) recorda la necessitat de revisar els pisos de més de 45 anys. Aquesta és una campanya de la Generalitat de Catalunya que pretén garantir la conservació dels edificis. La campanya es basa en fer Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE), una revisió obligatòria. Es calcula que a Sitges hi ha uns 3.000 habitatges d'abans dels 70 que haurien de fer la revisió.

Amb aquesta normativa es pretén instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis i establir un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. La voluntat és no només de mantenir el parc d'habitatges antics en bones condicions sinó també de detectar mancances que puguin aparèixer.

Les persones que hauran de fer la inspecció tècnica són els mateixos propietaris. A partir de l'Informe Tècnic, l'administració emetrà el Certificat d'Aptitud, qualificant l'edifici d'apte o no apte.

El termini per realitzar la inspecció va començar el mes de desembre de 2012 i finalitzarà el desembre de 2015 en funció de l'antiguitat.

La posada en marxa de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) es desprèn de la Llei del dret a l'habitatge i també del Pacte nacional per a l'habitatge. A Catalunya hi ha 103.748 edificis plurifamiliars de 45 anys o més.

La realització de les inspeccions permetrà:

  • Evitar situacions de risc.
  • Identificar i quantificar les patologies existents, indicant la necessitat d'actuació.
  • Proporcionar als usuaris informació que els permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
  • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
  • Evitar la degradació del parc d'habitatges.
  • Donar informació a l'Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

Haurà de ser un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació) qui inspeccionarà visualment l'estat dels elements constructius que conformen l'edifici i les instal•lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d'aptitud necessàries.
  
La inspecció tècnica
 
-Són els propietaris dels edificis els que tindran l'obligació de sotmetre'l a la inspecció tècnica. L'informe haurà d'incloure:

      Descripció i fotografies de l'estat actual de les façanes, mitgeres, patis i cobertes.
      Descripció de l'estructura vertical i horitzontal.
      Descripció de les instal·lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas i    electricitat).

-Condicions d'accessibilitat de l'edifici.
-Deficiències detectades, la seva qualificació (greus o lleus) i el termini per esmenar-les.
-Qualificació de l'estat general de l'edifici (molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus i sense deficiències).