Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tipus de volants d’empadronament i com sol·licitar-los

Les persones que vulguin sol·licitar un volant d’empadronament, un històric o un de convivència ho poden fer a través de la seu electrònica, al punt d’autoservei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana o presencialment en aquesta oficina.

El Padró Municipal d’Habitants permet, a banda de donar-se d’alta en el padró, fer tot un seguit de tràmits relacionats amb la residència d’una persona en un municipi determinat. El ciutadà o ciutadana pot demanar a l’ajuntament diversos volants, com el volant d’empadronament individual, el volant històric d’empadronament, el volant de convivència o el volant històric de convivència.

S’ha de tenir en compte, però, que tal com diu la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, els ajuntaments cedeixen les dades obligatòries del padró municipal a altres administracions públiques quan aquestes les necessiten per exercir les seves competències respectives, i exclusivament per a qüestions en les quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Per tant, la persona que hagi de fer algun tràmit públic on es requereixin els volants, no està obligada a lliurar-los, ja que l’administració té accés a aquesta informació.

Tot i això, si es vol sol·licitar els volants el procediment és senzill i ràpid. Els documents que s’aportin han de ser originals, vigents i en català o castellà. Si tot és correcte, el tràmit es resol en el mateix moment. Tots els tràmits d’empadronament són gratuïts.

 

Volants d’empadronament i de convivència

El volant d'empadronament, el document que informa de la residència en el municipi de Sitges, es pot sol·licitar a través de la seu electrònica amb un certificat digital, mitjançant el punt d’autoservei ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sitges o trucant al 010 o 93 8114804 per a la seva posterior recollida presencial a l’OAC, on s’haurà de presentar el DNI. Té una validesa de tres mesos, igual que el volant històric d’empadronament, que es tramita de la mateixa manera. En aquest cas, el volant històric detalla tots els domicilis i la data inicial i final en els que ha estat empadronada una persona en cadascun d'ells. En cas que la persona que necessiti el volant sigui menor de 16 anys, cal que una de les persones progenitores o tutores legals empadronades al domicili sol·liciti el volant de convivència.

El volant de convivència acredita la convivència amb una altra persona. El volant històric de convivència detalla tots els domicilis, la data inicial i final en els que ha estat empadronada en cadascun d'ells, i les persones amb qui constava inscrites. Es tramiten de la mateixa manera que els volants d’empadronament i tenen també una validesa de tres mesos.