Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de Privacitat

Política de privacitat

L’Ajuntament de Sitges, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat o coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de L’Ajuntament de Sitges, d’acord amb el Reglament de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (3/2018).

L’Ajuntament de Sitges tracta les dades personals amb total lleialtat i compromís, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament de Sitges
  • CIF: P0827000A
  • Direcció Postal: Ajuntament s/n, 08870 Sitges
  • Telèfon: 938 117 600
  • Mail: ajuntament@sitges.cat

Delegat de Protecció de Dades

  • Contacte: dpd@sitges.cat

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

L’Ajuntament de Sitges tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web municipal amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de funcions públiques que ens són pròpies com a Administració Local.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.sitges.cat, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament de Sitges dirigint-se a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament, s/n, Sitges o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.