Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar animal

Colònies felines

Avís

Totes aquelles persones que fins ara han gestionat una colònia felina, han de sol·licitar la condició de persona cuidadora abans del 16 de maig. En cas contrari, no podran continuar amb la seva gestió.

La sol·licitud es pot fer a través d’un formulari web que trobaran al portal de tràmits de la seu electrònica a:

 

Sol·licitud per al control i gestió de colònies urbanes felines

 

En aquest mateix enllaç, els cuidadors trobaran un formulari per comunicar també l’actualització de les dades de les colònies felines, tràmit que han de fer abans del 16 de juny.

Nou pla de control de colònies felines (2024)

El nou Pla Municipal de Control i Gestió Ètic de Colònies Urbanes Felines té l’objectiu de regular les 52 colònies felines existents al municipi de Sitges i formades per 956 gats.

El pla d’actuació pretén evitar el creixement descontrolat de les colònies, sempre respectant la vida i el benestar dels gats i protegint alhora la salut pública.

La creació i adopció d’aquest protocol dona compliment a la nova Llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i benestar dels animals.

La finalitat última és la progressiva desaparició dels animals del carrer mitjançant el mètode de captura, esterilització i retorn (C.E.R.). El fet de disposar d’un Pla Municipal, també permet a l’Ajuntament realitzar inspeccions de les colònies felines, amb la finalitat del seu seguiment, podent adoptar mesures correctores en cas que sigui necessari i també quan existeixin queixes veïnals.

El document recull que totes les mesures que es portin a terme hauran d'anar acompanyades de campanyes d'adopció d'animals sociables i la reducció dràstica de l'abandó, que nodreix de nous exemplars les colònies felines.

A més d’aquestes actuacions, l’Ajuntament s’encarrega també de:

  • Coordinar els recursos públics i la participació dels col·laboradors en la cura i alimentació dels gats.
  • Gestionar les sol·licituds i identificar a les persones col·laboradores que administren les colònies felines.
  • Establir les formes de gestió de convivència i solució de conflictes entre els veïns, colònies i gestors.
  • Formar als cuidadors i als empleats públics implicats en la gestió de les colònies.


La gestió de les colònies felines es durà a terme mitjançant l’adopció de les mesures necessàries en funció dels recursos disponibles de l'Ajuntament. D’altra banda, també es podran establir convenis de col·laboració amb qualsevol entitat. De fet, la col·laboració tant d’entitats de protecció animal com de ciutadania és fonamental, i han de ser actors plenament implicats en el model de gestió de les colònies.