Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Arxiu històric

Destacats

1. Vídeo de l'acta de donació de documents d'Americanos de Sitges 

2. Fotografies de l'exposició del fons Joan Iriarte Ibarz a la sala de consulta de l'Arxiu dins del Fotomaig

 

 

Introducció a l'Arxiu Històric

L'Arxiu Històric de Sitges és el servei municipal encarregat d'acollir la documentació generada, rebuda i tramitada per l'administració local durant la seva història. Com Arxiu Històric conserva documents des del segle XIV i custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la vila de Sitges.

L'Arxiu Històric de Sitges (AHSI) té dues grans seccions, en funció de l'antiguitat de la documentació, l'arxiu històric i l'arxiu administratiu.

El fons de Sitges es compon principalment de documents d'administració baronal, notaries públiques, fons d´institucions i fons personals que s´han cedit. D´entre el més destacable, donat que no s´han conservat en gaires poblacions, s´hi troben els registres civils municipals (1841-1874) i els passaports (1820-1888).

A les vitrines i expositors de la sala de consulta sempre hi ha alguna mostra de fons documentals de l'arxiu per tal de donar-los a conèixer als investigadors. Tenen un caràcter temàtic o bé relacionat amb nous ingressos documentals.

 

Arxiu Administratiu

És el servei que custòdia, organitza, gestiona i fa accessibles els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d'utilitat tant per a l'administració municipal com pels ciutadans i altres administracions públiques.

També col·labora amb els altres serveis i departaments municipals en la gestió i l'organització de la documentació municipal, així com amb l'Arxiu Comarcal en la conservació i difusió del patrimoni documental de la nostra vila. L'objectiu principal serà garantir la conservació i l'accés a la documentació.

 

La consulta de documents

La documentació dipositada a l'Arxiu està a disposició de tots els ciutadans. L'accés als documents es fa, atenent  la normativa vigent, garantint el respecte a les dades personals i que afecten la intimitat de les persones.

Les consultes es fan a través del departaments de l'Ajuntament, de manera que quan un ciutadà vulgui consultar un expedient administratiu s'ha d'adreçar al departament responsable en la matèria i és aquest qui sol·licita la documentació a l'arxiu administratiu.

Les dependències municipals tenen dret al préstec dels documents per a la consulta d'antecedents en els processos administratius.

 

Disponibilitat d’Inventaris i índexs de les sèries i fons de l’Arxiu Històric seguidament relacionats

A. Fons Municipals

 • Llicències d’obres a particulars: 1848-1939
 • Registre Civil Municipal: Naixements 1840-1872 / Matrimonis 1841-1874 / Defuncions 1841-1872
 • Recull de premsa de notícies sobre Sitges: 1960-1997

 

B. Fons notarials

 • Fons notarials entre 1588-1880


C. Fons senyorials

 • Processos i actuacions de la Cort del Batlle entre 1609-1833
 • Capbreus de 1611 i 1681

D. Fons relatius a Associacions

 • Entitats d’esbarjo, associacions culturals, clubs esportius
 • Mutualitats obreres, Sindicats i societats de caràcter professional, confraries, partits polítics): 1873-s. XXI

E. Fons Familiars

 • Fons Falç.Correspondència de Josep Dalmau i Falç (1802-1809, amb cartes escrites durant el seu viatge pel nord d’Europa) de Francesc Perera (Majordom dels Dalmau: 1808-1835) i de Josep Sala i Escaler (gestor del Dalmau: 1816-1834)
 • Marmessorie de Mn. Benet Verdera (Vicari de Sitges 1689-1736) i de Mn. Lleona (Capellà del Vinyet 1756-1761)
 • Ferret (Segarrra, Vidal, Olzinelles, Cassaní, Raventós, Lleó, Cerdà, Bofill, Bertran) 1632-1942
 • Font de Querol (Pasqual, de Miralpeix, Planes, de Campdàsens i Barba, de l’Arboçar): 1408-1898
 • Llopis 1602-1915. Inclou documentació del Tribunal de Marina (1795-1833), notarial (1764-1835) i de gremis i confraries de mar (1767-1824)).

F. Fons de Personalitats

 • Agustí Ferrer i Pino, pintor: 1916-1960
 • Mn. Pau Ferret i Raventós historiador: 1915-1933
 • Jordi Robert i Ferret “Tirano”: 1938-1948

 

Serveis de l'arxiu

Podeu consultar documents municipals, podeu consultar butlletins oficials (BOE, DOGC i BOP), podeu fer reproducció de documents mitjançant fotocòpia, sempre que ho permeti el seu estat de conservació i la legislació vigent.

També fa formació, assessorament i orientació als departaments municipals en l'organització de la seva documentació i dels arxius de gestió i col·labora, a més, en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.

 

> Horaris, ubicació i contacte