Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

El 15 de novembre finalitza el termini per sol·licitar ajuts per a activitats educatives fora de l’horari escolar

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

L’Ajuntament de Sitges manté oberta fins al 15 de novembre la convocatòria d’ajuts per a activitats educatives fora de l’horari escolar. Amb aquesta iniciativa, el consistori ofereix una ajuda per garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves a l’hora de realitzar activitats extraescolars en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques fora del horari lectiu per a aquest curs 2021-2022. Les famílies interessades poden sol·licitar l’ajut de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) omplint la sol·licitud i aportant els documents que es detallen a la convocatòria.

Fins ara, s’han tramitat 139 sol·licituds que permeten contribuir a l’adquisició de competències complementàries a les de l’educació formal en l’àmbit de la música, la dansa o l’esport, i també, a aprendre un ampli ventall de valors com els de cooperació o la igualtat, entre d’altres.

El consistori preveu per a aquesta segona convocatòria 70.000 euros, després de destinar 30.000 euros a la primera convocatòria adreçada a les activitats de lleure durant l’estiu. En total, l’Ajuntament de Sitges ofereix per primera vegada un total 100.000 euros per tal que la població infantil i juvenil tingui igualtat d’oportunitats.

El treball transversal de les regidories d’Educació, Esports, Joventut, Drets Socials i Cultura de l’Ajuntament de Sitges han contribuït a impulsar aquesta proposta que ofereix ajuts directes a les famílies que inscriguin a les activitats extraescolars els seus fills i filles entre els 3 i els 18 anys (ambdós inclosos).

 

Ajut

La subvenció s’atorga en funció del tram d’ingressos bruts de la unitat familiar (el número de membres i el percentatge relacionat en la taula que consta a la convocatòria i a les bases reguladores específiques). Les sol·licituds aprovades tindran un import màxim d’ajut per família de 700€.

Els requisits de la persona sol·licitant dels ajuts són estar empadronat a Sitges i que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 50.000 euros anuals. Els imports dels ajuts establerts a les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida com fotocòpia de la preinscripció o inscripció de l’activitat amb el valor del cost, entre d’altres, com les darreres tres nòmines o pensió, un certificat del SEPE en cas de trobar-se a l’atur. 

Les famílies poden presentar per a cada fill una sol·licitud per a les activitats extraescolars. Les activitats subvencionables en aquesta línia d’ajuts són aquelles organitzades per l’Ajuntament de Sitges, les promogudes o concertades sota la seva empara, les que duen a terme les AFAs dels centre educatius de Sitges, i totes aquelles que promoguin les entitats, sempre i quan compleixin els requisits establerts per les bases i estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Ajuntament de Sitges.

La resolució dels ajuts sol·licitats es publicarà telemàticament a la seu electrònica de la web municipal www.sitges.cat.

 

Procés per presentar la sol·licitud

  • Presentes la documentació de la preinscripció o inscripció a l’activitat extraescolar escollida amb el valor del cost.
  • Demanes l’ajut de manera presencial a l'OAC o telemàtica.
  • Omples la sol·licitud i aportes els documents que es detallen a la convocatòria.

 

Enllaç al tràmit

https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=35&IdTramit=640

 

Enllaç a la convocatòria i a les  bases      

https://seu.sitges.cat/documentPublic/download/1295

 

Termini: fins al 15 de novembre de 2021