Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Licitacions en curs

Atorgament de llicències per a la instal·lació d'escoles nàutiques

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES PER A L'ATORGAMENT DE 3 LLICÈNCIES TEMPORALS D'APROFITAMENT ESPECIAL SENSE TRANSFORMACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE SITGES, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ESCOLES NÀUTIQUES, PER A LA SEVA UTILITZACIÓ, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DESTINADA A LA PRÀCTICA I A L'ENSENYAMENT DEL SURF, PADEL SURF I EL WINDSURF EN DIFERENTS PLATGES DEL LITORAL SITGETÀ.


Descripció:

L'objecte d'aquest plec és l'atorgament de 3 llicències temporals d'aprofitament especial sense transformació del domini públic maritimoterrestre de Sitges, per a la instal·lació d'Escoles Nàutiques amb instal·lacions desmuntables per a la seva utilització, explotació i manteniment.

• Lot 1- Escola de surf i paddel surf a la Platja de la Marina d'Aiguadolç.
• Lot 2- Escola de Windsurf a la Platja de la Barra.
• Lot 3- Escola de vela a la platja de Les Botigues de Sitges.

Aquest atorgament estableix els requisits que haurà de complir l'entitat autoritzada per a l'explotació de l'escola nàutica relatiu a la pràctica i a l'ensenyament de diferents modalitats de surf, paddel surf i windsurf relacionades o derivades d'aquesta activitat.

 

Termini de presentació de propostes:

Del 28/01/2019 a 15/02/2019.

 

Documentació adjunta:

 > Nou Plec i els annexes corresponents a aquest procés.

> Annex 1

> Annex 2

> Annex 3

 

Dubtes i aclariments:

PREGUNTA:
Tema dels subministraments no el veig clar i quin és el compromís de l'Ajuntament.
A on hauran d'anar a endollar l'aigua i la llum? Hi haurà comptador? Qui assumirà el cost de portar els subministres fins a la platja?

RESPOSTA:
Els adjudicataris han de fer-se càrrec dels subministres, dels comptadors i de les despeses corresponents.

 


PREGUNTA:
No puc localitzar cap document on es vegin els espais per tal de poder preparar la proposta específica d'aquest apartat. Teniu algun plànol? Es pot visitar la instal·lació?

RESPOSTA:
Posem a disposició les "fitxes descriptives d'activitats corresponent al Pla d'Usos 2019" de la platja de Les Botigues de Sitges, Platja d'Aiguadolç i Platja de Balmins i els "plànols d'ordenació de les platges" motiu de licitació
Les platges es poden visitar ja que és un espai públic i a disposició de tothom.

> Fitxes descriptives d'activitats Platja d'Aiguadolç. Pla d'Usos 2019.

> Fitxes descriptives d'activitats Platja de la Barra. Pla d'Usos 2019.

> Fitxes descriptives d'activitats Platja de les Botigues. Pla d'Usos 2019.

> Platja de les Botigues_1.

> Platja de les Botigues_2.

> Platja Aiguadolç.

> Platja de la Barra.

> Platja de les Botigues de Sitges.

 


PREGUNTA:
Necessitaria aclarir quina és la valoració del material esportiu a relacionar en el punt 6. 1. - neoprè de nens/adults, samarretes de licra protectora... – Ja que s'atorga 10 punts per a cada especialitat quan aquest tipus de material s'utilitza indistintament en qualsevol de les activitats nàutiques objecte de la licitació. Podem fer la relació sense separació per activitat? Pot incloure's en aquesta relació el valor de la lanxa Zodiac o en quin altre apartat cal incloure-la?

RESPOSTA:
Donat que hi ha material específic per a cada activitat nàutica però també és cert, que hi ha material que s'utilitza per a totes les modalitats nàutiques, es valorarà la quantitat de material aportat seguint aquestes premisses:

• Número de neoprens (ja sigui llargs o curts, d'adults o nens), es valorarà fins a 10 punts.
• Número de samarretes anti –UV (ja sigui de màniga llarga o curta, d'adults o nens) es valorarà fins a 10 punts.
• Número d'armilles de flotació (ja sigui d'adults o nens), es valorarà fins a 10 punts.

Referent a la llanxa zodíac, entenem que és una llanxa destinada a donar un suport a nivell d'emergències. Si és així, es valorarà en el punt 2. "Projecte de gestió" i específicament en el punt 2.12 Protocol en cas d'emergència.

ADJUDICACIÓ:

Certificat d'acord de Junta de Govern Local, celebrada en data 27/03/2019, d'atorgament de tres llicències temporals d'aprofitament especial per la utilització, explotació i manteniment d'escoles nàutiques.

 

> Edicte acord