Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Pla Local de l'Habitatge

Avís

L'Ajuntament de Sitges ha iniciat un procés de participació per elaborar el nou Pla Local de l'Habitatge 2024-2030

Ves al web

 

 

Pla Local de l'Habitatge 2017-2019

El Pla Local d'Habitatge és el document tècnic que, partint de l'anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d'organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l'objecte de fomentar l'assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític (en analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria d'habitatge), estratègic (en definir les directrius d'actuació municipal) i de contingut operatiu (en desenvolupar i proposar programes i actuacions).

 

 

 

 

Fases de redacció del PLH de Sitges


Els treballs objecte de desenvolupament es concreta en les següents fases:

Fase 1: Pla de treball que inclou l'anàlisi de la documentació i el contrast d'informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar requeriments i especificitats del PLH, i la valoració per part de l'ajuntament i la GSHUA de les consideracions i propostes en contingut i metodologia proposades per l'equip redactor. Aquesta primera fase va finalitzar i ser informada al ple municipal durant la primavera de 2015.
Fase 2: Anàlisi i diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi que inclou la coordinació i el desenvolupament.
Fase 3: El pla d'acció, objectius, estratègies i propostes que formularà la dimensió propositiva del pla
Fase 4: Tramitació que inclou dues subfases i tasques diferenciades:


Participació en el PLH de Sitges

El document es va difondre per compartir i validar la diagnosis realitzada, i per identificar objectius, reptes, i propostes pel pla. Paral·lelament, es va treballar en la formulació dels objectius, estratègies, criteris i línies d'acció que contindrà el document propositiu, en el que s'integraran les aportacions polítiques, tècniques i ciutadanes recollides.