Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi ambient

Ja no es permet d'encendre foc en terreny forestal fins l'Octubre

La prohibició, que recull el Decret 64/1995 de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu prevenir els incendis forestals i s'extèn des del 15 de març fins al 15 d'octubre.
La prohibició és aplicable als terrenys forestals, estiguin o no poblats, d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolti, i expressa que no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni altres relacionats amb l'apicultura. Es podrà fer foc dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires i queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. En cas que les circumstàncies meteorològiques siguin d'alt risc, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya pot establir, de forma extraordinària, prohibir encendre qualsevol tipus de foc i en aquesta situació tots els permisos que s’hagin donat poden quedar sense efecte. En aquests casos, les persones que disposin d'un permís per fer foc poden subscriure's a un sistema d'avisos per SMS del cos d'Agents Rurals, que els permetrà assabentar-se inmediatament d'aquesta prohibició, i que poden sol·licitar al telèfon 012 de la Generalitat de Catalunya.