Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Model de platges

Sitges, un nou model de litoral 

L’Ajuntament de Sitges avança en un nou model de platges, més sostenible i racional, amb serveis innovadors i de qualitat.


Serveis a les platges de Sitges

Coneix tots els serveis a les platges de Sitges i segueix l'estat dels lots d'explotació dels serveis econòmics
Pots consultar també el mapa interactiu, elaborat per Ràdio Maricel.


El Pla d’Usos i el contracte d’explotació dels serveis a les platges 

La finalització, el 2021, del Pla d’Usos que ha funcionat fins l’actualitat coincideix amb la del contracte amb l’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges (ATSPS), encarregada de l’explotació dels serveis a les platges. El contracte finalitzava el 2020, però l’Ajuntament va decidir ampliar-lo un any més per la situació generada per la COVID-19 i garantir els serveis a les platges de Sitges. 

Aquesta doble conjuntura, la renovació del Pla d’Usos i de les concessions, es presenta com una oportunitat per avançar, per ser actius davant la situació d’emergència climàtica i plantejar un nou model de gestió, capaç d’equilibrar l’activitat humana amb l’entorn i treballar per un Sitges millor.
Pla d'Usos de les platges de Sitges

Més sostenible i racionalPlec de clàusules per a l'explotació de les guinguetes i els serveis de temporada a les platges

Innovació i qualitatValora les accions 

mediambientals i de sostenibilitat dels projectes que es presentin


Agrupa els serveis

en lots per oferir serveis més integrats, optimitzar l'espai i millorar la gestióAposta per la qualitat 

i que Sitges ofereixi serveis de primer nivell sense renunciar al caràcter familiar d'aquests


Puntua l'experiència 

professional com un valor afegit, així com la garantia dels drets laborals dels i les treballadoresModernitza la imatge 

de les platges de Sitges, adequant-se a les tendències actuals. El material predominant serà la fusta i els colors el blanc i el blau


Incorpora serveis

de restauració i barbacoa a la majoria de les guinguetesPlatges lliures de fum. 

La pròxima modificació de l’ordenança de platges incorporarà aquesta mesuraAlternatives naturals i sostenibles

com esculls marins per contenir la sorraBoies que filtren microplàstics 

i camps de boies per protegir el fons maríInstal·lació de biòtops

a l'abalissament per afavorir la reproducció d'espècies autòctonesServei estable de neteja de residus al mar 

 ampliació de punts nets i distribució de cendrers biodegradablesUna millor preservació de l’entorn 

amb intervencions a les rieres i zones d’especial protecció


FAQ

Preguntes i respostes freqüents

1

El futur de les platges de Sitges


Per què s'ha de renovar el Pla d'Usos de les Platges?
Per llei s’ha de renovar cada cinc anys i el Govern ha decidit actualitzar-lo a les necessitats i els reptes del segle XXI, de forma consensuada amb la Generalitat de Catalunya, administració que comparteix amb l’Ajuntament aquesta necessitat d’adaptació del model de platges. Per a l’Ajuntament, Sitges ha de ser un lloc on viure i una destinació turística competitiva, més sostenible i de qualitat, i aquest és el moment per apostar-hi. És una oportunitat per millorar i per adaptar-nos a la situació actual d’emergència climàtica.

La proposta serà així per cinc anys?
Tot i que té una vigència de cinc anys, anualment s’ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, el que permetrà ajustar-se a les necessitats detectades any rere any i acceptar modificacions per donar resposta a noves necessitats.

Quines són les passes a seguir?
Un cop aprovada inicialment la proposta de Pla d’Usos per Junta de Govern Local, el dilluns 15 de novembre de 2021, i després de la publicació al BOPB i al DOGC, hi ha hagut quinze dies hàbils per presentar al·legacions.

Després d’aquest termini, i resoltes les al·legacions, el Pla d'Usos s’eleva al Ple per a l’aprovació per part de l'Ajuntament.


> Totes les preguntes / respostes

2

Un ús més racional i un aprofitament més sostenible de l'entorn

Què implica el Pla d’Usos?
Una reordenació dels serveis per a un ús més racional i una major protecció del litoral sitgetà. Per qüestions paisatgístiques, mediambientals i de sobreocupació es redistribueix l’ocupació de les platges i s’estableixen els nous usos amb la finalitat de potenciar el valor de les platges i de la vila.

Es podien mantenir els usos tal com estaven?
No. Ni la Generalitat ni la realitat de les platges de Sitges ho haguessin permès. L’aposta municipal passa per no donar l’esquena a la realitat climàtica.

Quin és l’objectiu final d’aquest nou model de platges?

Sitges és un referent turístic de primer nivell i una destinació madura. Però cal seguir avançant i innovar.  La finalitat és que Sitges sigui el millor lloc on viure i tornar a posicionar la vila com a referent turístic de qualitat, per l’entorn i per unes instal·lacions de màxim nivell, així com per la implementació d’accions sostenibles i de qualitat que preservin i potenciïn el medi natural i el litoral.

Es perdran serveis i llocs de treball?
El Pla d’Usos redistribueix la ubicació i manté els serveis a gairebé totes les platges de Sitges. La majoria de les guinguetes (tal com s’indicarà al plec de condicions per a l’explotació dels serveis) incorporaran servei de restauració, el que implicarà que hauran de disposar de més personal del que fins ara tenien, i es potencia la qualitat i la varietat dels serveis i dels llocs de treball.


> Totes les preguntes / respostes

3

Les guinguetes i les autoritzacions


Quan sortirà el plec de condicions per a l’explotació dels serveis a les platges?
L’Ajuntament ha aprovat per Junta de Govern Local el plec de clàusules administratives i tècniques per a l'atorgament de les autoritzacions d'ús privatiu d'espais de domini públic marítim-terrestre per a l'explotació de guinguetes i serveis de temporada de les platges de Sitges, el dilluns 17 de gener de 2022. Aquest plec estableix nous paràmetres per a les persones, empreses i emprenedors que vulguin optar a les autoritzacions. El termini és de 30 dies naturals. 

Pot optar-hi tothom?
Sí. Es poden presentar autònoms i empreses o emprenedors, en resposta a la llei de contractació actual que obliga a licitar els serveis d’explotació de les platges a partir d’un procediment de pública concurrència.

Quins aspectes té en compte el nou concurs públic?
Es consideraran diversos aspectes entorn la qualitat del servei; l’aplicació de solucions respectuoses amb l’entorn o l’experiència en la restauració. 

La part econòmica esdevindrà clau en el nou concurs?
La part econòmica no serà la més important en el procediment, perquè sigui el més igualitari possible i evitar que les concessions recaiguin únicament en grans tenidors.  


> Totes les preguntes / respostes