Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures específiques sectorials

Turisme, indústries culturals, cooperatives, comerç, artesania i moda, construcció.

Avui comença el termini per sol·licitar la línia d'ajuts adreçats als comerços de més de 400 m² i establiments ubicats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues degudes al tancament del 7 al 24 de gener.
A qui va adreçat l’ajut? 

- Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials que tinguin el seu establiment a Catalunya i que el local on exerceixen l'activitat tingui una superfície superior als 400 m².
- Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials, que el local en el qual exerceixen l'activitat estigui ubicat en un centre o recinte comercial i que no tinguin accés directe des del carrer.
Els fabricants i majoristes que no fan venda al detall queden exclosos d’aquest ajut.
Es tracta d’una quantitat única de 3.750€. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.

- Dues fotografies de l’establiment (una de l’interior i una de la façana).

Accediu al tràmit aquí.

Cap resultat en la cerca.

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, centres d'estètica i bellesa, parcs infantils privats, locals d'oci nocturn i negocis situats en centres comercials, afectats per les restriccions per fer front a la #COVID19

Nova subvenció en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que varen implicar la suspensió d’aquestes activitats.

Modificació de les bases

El manteniment de les restriccions i tancaments decretats per als sectors de la restauració i els establiments o locals de centres o recintes comercials requereix ampliar els recursos destinats a pal·liar els perjudicis econòmics derivats d’aquestes restriccions. És per això que el Departament d’Empresa i Coneixement ha modificat les bases de la convocatòria de subvencions adreçada a aquests sectors amb l’objectiu d’incrementar els imports dels ajuts i prioritzar que els rebin aquells qui no n’han rebut cap abans. Podeu consultar el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que publica la modificació de les bases. En els propers dies s’obrirà la convocatòria.

Les quanties dels ajuts

  • Bars, restaurants i cafeteries: aportació de 2.000 euros.
  • Centres d’estètica i bellesa: aportació de 1.500 euros.  
  • Comerços situats dins de centres o recintes comercials: aportació de 3.000 euros.

Únicament hauran de presentar sol·licitud els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, i els establiments de restauració i estètica que no van demanar la primera convocatòria de subvencions.

En el cas dels establiments que ja són beneficiaris de la primera línia d’ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, es procedirà a un segon pagament automàtic de l’ajut sense haver de fer cap tràmit nou.

Es donarà prioritat en el pagament als beneficiaris que no hagin cobrat cap ajut.

 

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, ja sol·licitats, inclosa la 1a convocatòria d'aquestes subvencions.

Més informació i tràmits de sol·licitud a: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2020_negocis_afectats_covid/restauracio_bellesa/2a_convocatoria/

 

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del CCAM, va presentar els ajuts en una jornada informativa. Consulteu el vídeo de la sessió a:

https://www.youtube.com/watch?v=rwKiaid4aTc

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions adreçades als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els cellers inscrits en alguna de les denominacions d'origen de Catalunya que tinguin treballadors/ores d'alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris. També han d’haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març de 2020 i el 20 de juny de 2020, amb la finalització de l'última pròrroga de l'estat d'alarma.
La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador/a. L'import de la subvenció és en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris: a) 900,00 euros per una durada entre 2 mesos i menys de 4. b) 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.
L'import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros.


Publicació al DOGC: Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre


Sol·licituds

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.
Poden ser persones beneficiàries:
a. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
Butlletí d’Ajuts i Subvencions
c. Agències de viatges.
d. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents: Congressos i turisme de reunions. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions. Senderisme. Cicloturisme. Enoturisme. Ecoturisme. Activitats aquàtiques i nàutiques. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
S'hi inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.

 

Queden expressament exclosos:
- Els establiments de restauració.
- Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
- Els propietaris d'habitatges d'ús turístic que no siguin explotadors d'acord amb el que es demana en aquesta norma.
- Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.
- Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
- Els consultors i les empreses d'assessoria turística. Les empreses de publicitat.
- Les acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
- Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
- Les empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
- Els organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
- Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
- Els col·lectius, les associacions i els gremis.
La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
- Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
- Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
- Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
- En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quedarà articulada en dos trams.
Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.
Bases

La convocatòria i el tràmit per sol·licitar l’ajut estaran disponibles en breu en el següent enllaç.

La pandèmia de la covid-19 ha provocat una greu crisi econòmica a tot Europa, davant la qual les institucions europees han reaccionat amb un ambiciós paquet de recuperació de 750.000 milions d'€. Aquests fons es desemborsaran durant els pròxims anys per a promoure la transformació digital i ecològica de les empreses i la societat en general.
Des de PIMEC i la Plataforma Pimes organitzen una trobada digital el proper dia 23 de novembre de 9:00 a 10:30, amb alts representants de la Comissió Europea i del Govern espanyol per a conèixer els detalls dels nous fons europeus i reclamar també que les pimes s'erigeixin en les seves principals beneficiàries.
Per a mes informació i inscripcions cliqueu el següent enllaç

Aquesta convocatòria és una oportunitat per captar i formar talent amb metodologia científica i que fomenta la col·laboració entre entorns acadèmics i qualsevol tipus d'empresa, també administracions públiques.
El finançament és pel conjunt dels 3 anys de durada del projecte, cofinança la retribució de la persona per part de l'empresa, al grup de recerca i la formació del doctorat.
El termini de la convocatòria finalitza el 15 de desembre.
Per a mes informació i inscripcions cliqueu el següent enllaç

Publicació al DOGC: Resolució EMC/2805/2020, de 5 de novembre


El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.


Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:
- Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.400 euros.
- Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.
Més informació sobre els cupons ACCIO a la competitivitat de l’empresa.

Es podran beneficiar:
- Els treballadors i treballadores que com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de l'COVID-19, no puguin continuar realitzant l'activitat laboral que va donar lloc a la seva inclusió en el Règim General com a artistes en espectacles públics
- Sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació o ordinària prevista en article 262 i següents de el text refós de la Llei general de Seguretat Social.
- No es poden trobar afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.
Se li ha de reconèixer durant els períodes d'inactivitat en l'exercici 2020 que responguin a la crisi sanitària, que tenen cobert el període mínim de 20 dies cotitzats en l'any anterior a la situació legal d'atur.
Més informació i tràmits en el següent enllaç.

 

 

Decret Llei 38/2020, de 3 de novembre


Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de realitzar entre el 30 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.


Termini de sol·licitud: pendent de convocatòria novembre 2020.


Per a més informació consulteu el següent enllaç.

 

S’aproven les bases específiques la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l'aforament. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l'aire lliure especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics i que s'utilitzin per a la realització d'un concert o espectacle de pagament.


La convocatòria està prevista per als propers dies. Bases

S’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D. - Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).
S’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D. - Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).

Mesures especials per a la prevenció del contagi en el sector audiovisual. Accediu aquí

 

S’obre la convocatòria d’ajuts amb la finalitat de garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després de l'estat d'alarma.

El termini de sol·licituds finalitza el proper 2 de novembre


Publicació al DOGC: Resolució ARP/2597/2020, de 21 d'octubre
Trobareu més informació en el següent enllaç

 

Mesures específiques per tipus d'establiment. Accediu aquí

Activitat permesa a partir del proper dilluns 4 de maig per comerços, bars i restaurants

Requisits per tipus d'activitat: accés aquí

Legislació: Ordre SND/388/2020 de 3 de maig. Accés aquí 

Recomanacions Agència Catalana de Seguretat Alimentària Accés aquí

Guies de recomanacions i bones pràctiques CCAM aquí 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms del sector turístic.

Mesura:

L'Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes.

Requisits:

Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional.

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

ICO

Enllaç web ICO aquí

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms

Mesura:

Allotjaments turístics. Se suspèn l’obertura al públic els establiments d’allotjament turístic, excepte per a tasques de vigilància, seguretat i manteniment

Requisits:

Excepcionalment poden continuar amb l’activitat aquells establiments amb clients allotjats abans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan aquest puguin disposar de les infraestructures en les seves habitacions per desenvolupar les activitats de primera necessitat.

Documentació de consulta:

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspesa l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses turístiques, comerç i hoteleria.

Mesura:

Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comunes i professionals.

Requisits:

Empreses vinculades al turisme, Amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny.
Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contracte fixe discontinu.

Documentació de consulta:

Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Tresoreria General de la Seguretat Social

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

Administració:

Estat

Àmbit aplicació:

Beneficiaris del programa Emprendetur

Mesura:

Suspensió, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant un període d'un any, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme.

Documentació de consulta:

Article 41 Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març. 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i empreses del sector cultural

Mesura:

Diferents línies per activitats: 

- Audiovisuals.

- Arts Escèniques.

- Indústria Musical.

- Indústria del Llibre.

- Belles arts.

– Altres empreses del sector cultural.

 

Documentació de consulta: Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig. Accés aquí

 

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació

Establiments d'allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Mesura:

2.500 euros en un únic pagament a bestreta.

Requisits:

- Estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (si s'escau) 

- Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

- Estar degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19.

- Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Documentació de consulta:

RESOLUCIÓ EMC/843/2020 

Ordre EMC/39/2020

Lloc tramitació: 
Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat


TERMINI: DES DEL 16 D'ABRIL FINS  EXHAURIR EL PRESSUPOST DE 3.500.000 €

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses Culturals

Mesura:

L'ICEC concedirà préstecs per finançar les necessitats d'entitats i empreses culturals amb la producción, distribució, comercialització i difusió, que s'hagin vist afectades per la situació derivada del Covid-19.

Requisits:

Documentació de consulta:

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí.

Administració:

Generalitat Catalunya

Àmbit d'aplicació:

  • Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda.
  • Teixit associatiu d'aquests sectors.
  • Administracions locals i organismes públics vinculats.

Dotació: 9 milions euros.

Mesura:

  • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i modaAjuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
  • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

Requisits 

Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de impost activitats econòmiques especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020.

Informació:

Accés al DOGC aquí

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) accés aquí

Accediu a la noticia  aquí

Lloc tramitació:

Canal empresa

CCAM 

TERMINI: A partir del 30 d'abril de 2020

 

 

Consulteu aquí les condicions per l'obertura de terrasses de la Fase 1

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny amb les bases aquí 

Dotació pressupostària: 8,5 milions d'euros. 

Convocatòria oberta fins el 27 de juliol o fins exhaurir el pressupost. Més informació aquí