Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures específiques sectorials

Turisme, indústries culturals, cooperatives, comerç, artesania i moda, construcció.

Mesures especials per a la prevenció del contagi en el sector audiovisual. Accediu aquí

 

Mesures específiques per tipus d'establiment. Accediu aquí

Activitat permesa a partir del proper dilluns 4 de maig per comerços, bars i restaurants

Requisits per tipus d'activitat: accés aquí

Legislació: Ordre SND/388/2020 de 3 de maig. Accés aquí 

Recomanacions Agència Catalana de Seguretat Alimentària Accés aquí

Guies de recomanacions i bones pràctiques CCAM aquí 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms del sector turístic.

Mesura:

L'Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes.

Requisits:

Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional.

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

ICO

Enllaç web ICO aquí

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms

Mesura:

Allotjaments turístics. Se suspèn l’obertura al públic els establiments d’allotjament turístic, excepte per a tasques de vigilància, seguretat i manteniment

Requisits:

Excepcionalment poden continuar amb l’activitat aquells establiments amb clients allotjats abans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan aquest puguin disposar de les infraestructures en les seves habitacions per desenvolupar les activitats de primera necessitat.

Documentació de consulta:

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspesa l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses turístiques, comerç i hoteleria.

Mesura:

Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comunes i professionals.

Requisits:

Empreses vinculades al turisme, Amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny.
Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contracte fixe discontinu.

Documentació de consulta:

Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Tresoreria General de la Seguretat Social

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

Administració:

Estat

Àmbit aplicació:

Beneficiaris del programa Emprendetur

Mesura:

Suspensió, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant un període d'un any, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme.

Documentació de consulta:

Article 41 Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març. 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i empreses del sector cultural

Mesura:

Diferents línies per activitats: 

- Audiovisuals.

- Arts Escèniques.

- Indústria Musical.

- Indústria del Llibre.

- Belles arts.

– Altres empreses del sector cultural.

 

Documentació de consulta: Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig. Accés aquí

 

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació

Establiments d'allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Mesura:

2.500 euros en un únic pagament a bestreta.

Requisits:

- Estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (si s'escau) 

- Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

- Estar degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19.

- Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Documentació de consulta:

RESOLUCIÓ EMC/843/2020 

Ordre EMC/39/2020

Lloc tramitació: 
Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat


TERMINI: DES DEL 16 D'ABRIL FINS  EXHAURIR EL PRESSUPOST DE 3.500.000 €

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses Culturals

Mesura:

L'ICEC concedirà préstecs per finançar les necessitats d'entitats i empreses culturals amb la producción, distribució, comercialització i difusió, que s'hagin vist afectades per la situació derivada del Covid-19.

Requisits:

Documentació de consulta:

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí.

Administració:

Generalitat Catalunya

Àmbit d'aplicació:

  • Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda.
  • Teixit associatiu d'aquests sectors.
  • Administracions locals i organismes públics vinculats.

Dotació: 9 milions euros.

Mesura:

  • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i modaAjuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
  • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

Requisits 

Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de impost activitats econòmiques especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020.

Informació:

Accés al DOGC aquí

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) accés aquí

Accediu a la noticia  aquí

Lloc tramitació:

Canal empresa

CCAM 

TERMINI: A partir del 30 d'abril de 2020

 

 

Consulteu aquí les condicions per l'obertura de terrasses de la Fase 1

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny amb les bases aquí 

Dotació pressupostària: 8,5 milions d'euros. 

Convocatòria oberta fins el 27 de juliol o fins exhaurir el pressupost. Més informació aquí