Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures extraordinàries de l'Ajuntament de Sitges

Mesures extraordinàries sobre tributs locals (IBI, IVTM, residus, ocupacions, construccions, mercat, multes) i preus públics

Mesura:

  1. Per  a les liquidacions ja emeses en període de cobrament el 18 de març s'amplia el període de pagament fins el 30 d'abril.
  2. Per a les liquidacions emeses desprès del 18 de març, s'amplia el període de pagament fins el 20 de maig.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

La hisenda municipal ha retrocedit tots els fraccionaments en curs corresponents al mes de març i tampoc domiciliarà els corresponents al mes d'abril.

 

Requisits:

L'interessat haurà de realitzar la petició per establir el pla individualitzat d'ajornament o de fraccionament.

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Suspensió de cobrament de quotes de preus públics mentre no es prestin els serveis.

Les quotes satisfetes o es compensaran en futurs pagaments o devolució dels imports a partir de juliol de 2020.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Nou calendari rebuts domiciliats:

  • 1a fracció passa al 01/07/2020
  • 2a fracció passa al 01/10/2020
  • 3ª fracció passa al 02/11/2020

Nou calendari rebuts no domiciliats:

  • Del 04/05/20 al 04/09/20 

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Nou període de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica del 02/03/20 al 02/06/20, éssent 01/06/20 la data en la qual es carregaran els rebuts domiciliats.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Noves dates de cobrament:

Rebuts domiciliats:

  • 1a fracció al 04/09/20
  • 2a fracció a l'1/12/20

Rebuts no domiciliats:

  • Del 04/09/20 al 05/11/20

Es preveu revisar les tarifes per la situació d'Estat d'Alarma.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Impost sobre construccions i Obres, Taxa per llicències urbanístiques i Taxa per llicències d'activitats, Fiances de residus i de reposició de paviments.

La liquidació s'emetrà en el moment de la concessió de la llicència o comprovació de l'activitat.

No s'emet autoliquidació prèvia. 

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Suspensió del cobrament dels rebuts mensuals de la taxa manteniment del Mercat Municipal mentre duri l'Estat d'Alarma. 

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Suspensió del cobrament dels rebuts de la taxa d'ocupació de via pública per mercats de venda no sedentària mentre duri l'Estat d'Alarma.

Prorrateig de les tarifes al període d'ocupació real descomptant el període d'estat d'alarma.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Suspensió de l'emissió de noves liquidacions de la taxa per ocupació de via pública per taules i cadires.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

Suspensió de provisions de constrenyiment, diligències d'embargament ni altres actuacions el procediment executiu, durant aquest període d'excepcionalitat.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

Mesura:

L'Ajuntament no realitzarà cap actuació en l'àmbit de les multes de trànsit. Suspensió de terminis d'acord amb el RD 463/2020.

 

Requisits:

Aplicació d'ofici domiciliacions

 

Lloc:

www.orgt.diba.cat

orgt.atenciociutadana@diba.cat

oac360@sitges.cat

 

 

 

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2020 DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS DELEGATS A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA