Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures d'ocupació

Mesures d'ocupació del SOC i el SEPE

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Treballadors

Mesura:

Alta demandant d'ocupació al SOC. Inscripció gratuïta i voluntària, amb l'excepció de les persones perceptores de prestacions per desocupació per a les quals és un tràmit obligatori. La poden fer les persones en situació d'atur i les que, tot i treballant, volen millorar la feina.

Requisits:

Aquest tràmit ara es pot realitzar sense certificat digital.

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

Formulari d'inscripció aquí.

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Treballadors en general

Mesura:

Subsidi per desocupació. L'entitat gestora prorrogarà d'ofici la percepció del subsidi en el casos de pròrroga semestral.

Subsidi majors de 52 no s'interromprà per presentació de la declaració anual de rendes fora de termini.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 27 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Servicio Público de Empleo (SEPE)

 

Informació SEPE aquí.

 

www.sepe.es/citaprevia

 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d’aplicació:

Persones donades d'alta en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Mesura:

Subsidi extraordinari per falta d'activitat.

 Requisits:

 - Que hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal o bé s'hagi extingit el seu contracte de treball per la causa d'acomiadament.

- L'acreditació del fet causant haurà d'efectuar-se per mitjà d'una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o amb la carta d'acomiadament,

Documentació de consulta:

- Articles 30, 31, 32 i 33 Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

- Resolució de 30 d'abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal. Accés aquí

Lloc tramitació:

- Presencial: qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o a oficines de correus.

- Seu electrònica del SEPE

Terminis: des del dia 5 de maig fins un mes desprès de la finalització de l'estat d'alarma.

Més informació cliqueu aquí

 

 

Més informació: aquí 

Sol·licituds a través de la seu electrònica del SEPE

Termini: des del dia 5 de maig fins un mes desprès de la finalització de l'estat d'alarma.

Beneficiaris:

Artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Durada:

en funció dels dies d'alta en seguretat social amb prestació real de serveis en aquesta activitat l'any anterior a la situació legal de desocupació, segons la següent escala:

Dies d'activitat

Període de prestació (en dies)

Des de 20 fins 54

120

55 o més

180

 

Important: La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d'activitats per compte propi o per compte d'altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública

Legislació: Article 2 Reial Decret-Llei 17/2020 de 5 de maig.

Sol·licituds: a partir del 7 de maig 

Lloc: seu electrònica del SEPE