Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Residus i neteja viària

Neteja viària

La neteja viària de Sitges està formada per diversos subserveis que, en conjunt, permeten que gaudim d'una vila neta.

Consisteix en la retirada de residus dipositats a voreres i carrers de vianants, vorades, escossells per mitjans exclusivament manuals (carretó, escombra i cabàs). També inclou també el buidatge de papereres. S’aplica a zones de vianants de difícil mecanització per ser molt transitades i zones amb una elevada densitat d’habitatges.

Consisteix en l’escombrada manual de la via pública el buidat de papereres que utilitza un vehicle per desplaçar-se a les diferents zones de treball. S’aplica a zones que requereixen d’uns tractaments d’escombrada manual capaços d’assolir rendiments de neteja més elevats i cobrir majors zones de treball (zones de baixa densitat) o allunyades dels centres de treball.

Consisteix l’actuació conjunta i coordinada de l’escombrada manual (operari amb bufador) i mecànica (amb màquines escombradores). L’escombrada manual s’efectua a les zones no accessibles a la màquina i s’envien els residus cap aquesta que els recull. S’aplica als carres aptes (suficient amplada), sovint substituint l’escombrada manual, ja que la seva eficàcia és major.

Tractament de neteja realitzat per una màquina d’aiguabatre que projecta aigua a pressió contra el paviment aconsegueixen arrancar la brutícia i transportar-la fins els embornals. S’aplica a zones de vianants amb paviment continu.

Tractament de neteja realitzat amb un camió cuba que projecta aigua a pressió a través d’una mànega amb la qual l’operari que va a peu neteja amb aigua voreres i vorades. S’aplica als carrers estructurats en vorera i calçada.