Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el Pla d’Usos de les Platges 2022-2026

El nou Pla d’Usos aposta per una gestió del litoral més sostenible, que mantingui Sitges com una destinació capdavantera i capaç d’equilibrar l’activitat humana i la protecció de l’entorn. També aposta per la recuperació de l’espai per a l’ús públic.

El Ple ha aprovat, amb els vots a queda aprovat amb els vots a favor del Govern Municipal i del regidor no adscrit Ignasi Rubí (12), l'abstenció de Comuns Verds Sitges (1), i el vot contrari de Junts per Sitges i C’s Sitges (7), el Pla d’Usos de les Platges de Sitges 2022-2026, el document que defineix l’ocupació i la distribució dels usos i serveis al litoral.

El nou Pla d’Usos busca “equilibrar l’activitat humana i la protecció de l’entorn amb una gestió del litoral sostenible i innovadora”, ha explicat l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.

El regidor de Platges, Guillem Escolà, ha definit que els objectius del Pla són “potenciar la qualitat, la sostenibilitat i la identitat sitgetana a les platges, garantint els serveis i adaptant la seva ubicació a la nova realitat del litoral”. Es tracta d’un Pla, “sostenible i racional”, tal com ha detallat Guillem Escolà, perquè “equilibra els serveis i els garanteix a totes les platges, excepte en aquelles que mereixen una protecció especial per raons mediambientals, de sobreocupació o patrimonials”.

El nou Pla reubica els serveis al costat nord, on estaran més protegits davant els possibles temporals i on es potencia una millor visió de les postes de sol.  L’ocupació de tendals i gandules, a més, es concentrarà principalment al voltant de la guingueta per evitar la distribució d’elements per tota la platja: “La finalitat és aconseguir un ús racional de les platges, que permeti una millor conservació i manteniment dels recursos naturals i el foment del turisme de qualitat”, afirma Guillem Escolà.

El Pla d’Usos manté les zones esportives destinades a activitats nàutiques i incorpora zones noves com un nou espai destinat al lleure infantil a la platja de la Fragata.

El Pla es renova cada 5 anys i aquesta és la primera vegada que es proposa una adaptació integral dels usos. Per a l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, “l’actual context és una oportunitat per construir un model de platges que parteixi de l’experiència i que alhora faci front als reptes de l’emergència climàtica. És el moment idoni per apostar per un model de litoral que vagi més enllà del model de quantitat i aposti per la sostenibilitat i uns serveis de primer nivell”. Per a Aurora Carbonell “el Pla d’Usos és una aposta del Govern per un Sitges millor. Em sento orgullosa d’aquest pas endavant com a alcaldessa i també com a sitgetana”. El Pla d’Usos per a l’alcaldessa “pondera tots els interessos, no només els econòmics, sinó també els mediambientals i els de la ciutadania, perquè les platges no tenen propietat, són de tothom i hem de pensar en tothom i, sobretot, en una garantia de futur que ens permeti continuar gaudint del litoral i fer front a la realitat climàtica”.

Després de l’aprovació del Pla d’Usos al Ple, el següent pas és elevar el document a la Generalitat de Catalunya per tal que faci l’autorització final del pla anual, quan aleshores ja podrà entrarà en vigor.

Paral·lelament, el regidor de Platges Guillem Escolà ha avançat que el plec de clàusules per a l’explotació de les platges s’aprovarà properament i contempla aspectes relacionats amb la contractació del personal laboral dels serveis per garantir unes condicions òptimes i fomentar l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió laboral.

 

Les intervencions dels grups municipals

Mònica Gallardo, Junts per Sitges (JxS): “ Nosaltres no podem votar a favor d'aquest Pla perquè pensem que no han fet bé la feina i han volgut emmascarar sota aquesta paraula 'sostenibilitat' la falta de treball pel que és un actiu del nostre poble”.

Manuel Rodríguez, Ciutadans Sitges (Cs): “No compartim la proposta que ens presenten i demanaria la retirada immediata perquè es carreguen deliberadament serveis i llocs de treball sota l'argument de la sostenibilitat”

Ignasi Rubí, regidor no adscrit (NA): “Entenem que hem pogut incidir en algunes accions en el Pla d'Usos. Per això el nostre vot és favorable. El repte municipal ara és la licitació per a l'explotació dels serveis a les platges”

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Necessitem un nou model de gestió de les platges sostenible. Però creiem que no s'han fet bé les coses o es podien fer millor”.

 

“Un pla adaptat a la realitat física i per a tothom”

El Pla d’Usos planteja una reordenació dels serveis d’acord a la realitat física de les platges, mantenint la mateixa tipologia de serveis adaptada a les condicions actuals i aplicant mesures allà on els valors mediambientals obliguen a prendre-les.

“El nou Pla d’Usos respon a una ponderació de tots els interessos i s’han pres les decisions que més puguin beneficiar el bé comú”, ha incidit el regidor de Platges. Aquests interessos són, per a Guillem Escolà, “els que fluctuen entre qui vol accedir a una explotació; els de les entitats mediambientalistes que propugnen per una presència mínima d'instal·lacions a les platges o els de la ciutadania pel dret de gaudir de l’ús de l’espai de domini públic marítimo-terrestre”.

Per obtenir una radiografia real de les platges, l’Ajuntament ha elaborat els estudis ‘Reordenació dels serveis de platja’ i ‘Evolució temporal de la línia de la costa i la regeneració de platges del terme municipal de Sitges’. A més, ha consensuat amb Servei de Gestió del Litoral l'ocupació més adequada en cada platja, ja que és d'aquest servei de qui depèn l'autorització final dels usos de cada temporada. Guillem Escolà afirma que “s'ha volgut garantir que les incorporacions al Pla d'Usos 2022-2026 siguin autoritzables”.

 

Un model més sostenible que manté els serveis

L’Ajuntament de Sitges ha apostat per un model de platja que redueix les ocupacions dels últims anys per adaptar-se a la realitat física de les platges amb criteris de sostenibilitat i qualitat, buscant un equilibri entre la disponibilitat d’usos i serveis a les platges, el gaudi per als usuaris i els valors naturals d’aquests espais. “Ho hem fet tenint en compte que, tal com desvetllen els estudis encarregats, cada platja té un comportament propi i particular. Per tant, hem considerat les particularitats de cadascuna de les platges per aportar les solucions i actuacions més adequades”.

El nou Pla d’Usos reubica els serveis a l’extrem nord de les platges, a les zones on es disposa de més superfície de sorra, alliberant la part central de la platja per a l’ús comú i públic. Aquest criteri ha estat consensuat també amb el Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme demana, a més, la reducció dels espais residuals i de les àrees que queden encerclades per diferents serveis o instal·lacions, per evitar les anomenades “zones mortes” a l’espai de sorra de la platja. “Aquesta nova ubicació i distribució dels serveis permet una optimització de l’espai i donar continuïtat a les zones destinades a la ciutadania, el que afegeix un major valor en general”, afirma Guillem Escolà.

La reordenació afecta també a la distribució de les guinguetes. El Pla d’Usos planteja la instal·lació d’una guingueta per platja, com a criteri general, a excepció d’aquelles platges que mereixen una protecció especial per raons de sobreocupació, mediambientals o paisatgístiques.

 

Reordenació de Serveis

 

Nou servei de restauració

Per primera vegada s’ha definit un nou ús per a les guinguetes que podran oferir servei de restauració. Això permetrà generar més activitat i generar major ocupació laboral.

 

Guinguetes

 

Platja de Garraf: De 2 a 1

Per potenciar els valors culturals del conjunt d’edificacions de les Casetes de Garraf, en procés de tramitació de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) ja que la guingueta que s’elimina és la que se situava davant aquest conjunt arquitectònic.

 

Platja de Les Botigues: De 6 a 4

La reordenació respon, bàsicament, a criteris ambientals per la presència d’espais amb vegetació dunar que constitueixen un hàbitat d’elevat interès ambiental ja que pot acollir exemplars d’espècies d’interès com el corriol o d’altres.

L’Ajuntament de Sitges es veu obligat a preservar i prendre mesures adequades per la millora d’aquest espai de gran valor ambiental reduint el nombre de serveis que, per la pròpia activitat, poden arribar a causar molèsties a la fauna.

Durant la temporada 2021 ja es van establir diverses mesures per no perjudicar la biodiversitat de la zona, la major part derivades de l’informe emès per la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i que són d’obligat compliment ja que condicionen l’autorització dels serveis de temporada.

En aquest sentit, amb la reducció de dues guinguetes en aquesta platja es pretén promocionar els valors ambientals de la mateixa, buscant un equilibri amb l’explotació de serveis a les platges, que també cal mantenir i garantir.

 

Platja de la Ribera: De 2 a 1

Per seguir amb el criteri de reordenació que indica una guingueta per platja.

No obstant, la guingueta de la platja de la Ribera proposada al Pla d’usos 2022 té unes dimensions de 124 m2 , dels quals 20 m2 corresponen a bar, 4 m2 a magatzem i 100 m2 a terrassa. Així, si bé és cert que es redueix el nombre d’establiments i de punt de venda, es manté la superfície total de terrassa que hi havia en aquesta platja.

 

Platja de l’Estanyol: De 3 a 2

Per seguir amb el criteri de reordenació que indica una guingueta per platja i aconseguir una optimització de l’espai públic per al ús de la ciutadania i evitar una sobreocupació evident.

 

Platja del Cap dels Grills, platja de la Riera Xica i platja de la Bassa Rodona

A la platja del Cap dels Grills s’eliminen els serveis respon, principalment, per criteris ambientals donada la proximitat a l’espai natural de la desembocadura de la riera de Ribes. L’interès ambiental d’aquest espai està justificat donat que disposa de diferents categories de protecció i/o catalogació ambiental: Xarxa Natura 2000, Pla d’Espais d’Interès Natural i Zona Humida. De fet, les activitats que es realitzaven a la platja dels Grills es trobaven a una distància de tan sols 40 m dels límits de la Zona Humida.

A la Bassa Rodona, s’ha tingut en compte el perill que comporta per a les infraestructures dels serveis l’afectació dels temporals en aquesta platja.

A la platja Riera Xica i Bassa Rodona els serveis s’adapten a la realitat litoral. Per tant es garanteix l’accés dels usuaris a l’activitat de les guinguetes que s’ubicaran just a l’inici de la platja següent per tal de garantir el servei al llarg de tota la temporada.

 

Patins

L’activitat de lloguer de patins s’ha distribuït al llarg de totes les platges de Sitges per poder oferir aquest servei de forma equilibrada i compensada amb el conjunt de serveis en cada zona.

 

Gandules

El Pla d’Usos redueix en 993 unitats el número de gandules respecte el Pla anterior.

 

Reserves d’espai

 

Esport, infància i família

A la platja de Les Botigues de Sitges s’han contemplat un total de 5 camps d’esports amb pistes de vòlei platja (segons codi d’activitat CE-5) que es distribueixen al voltant de les quatre guinguetes previstes en aquesta platja, així com en la zona final de la mateixa.

L’ocupació total de l’activitat és de 2.560 m2

Respecte la instal·lació d’un mòdul de calistenia, en el Pla d’usos aprovat inicialment ja s’ha proposat una reserva d’espai per a la ubicació d’una zona d’esbarjo no comercial a l’alçada del carrer d’Aigua Puda de la platja de Les Botigues, en la que es contempla una reserva d’espai per instal·lar un parc de calistenia amb una ocupació de 100 m2 i una zona amb elements per a fer exercici destinada a la gent gran, amb una ocupació de 50 m2 .

Fragata- L’activitat ZN-3 contempla una zona d’esbarjo no comercial de jocs infantils amb la instal·lació d’una piràmide elàstica.

 

Platges per a gossos

El Pla manté 1.000 m2 d’esbarjo per a gossos a la platja del Cellerot. Situada a l’extrem de la platja més allunyat de la desembocadura de la Riera de Ribes, a tocar de la platja de les Anquines, es delimitarà l’espai amb tanques desmuntables. Segons el registre de l’Ajuntament a Sitges hi ha 1.000 gossos censats. Amb les mesures proposades, es pretén trobar un equilibri entre la demanda d’aquests espais i la preservació de l’espai natural.

 

Tota la informació a

https://www.sitges.cat/serveis/model-de-platges