Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar animal

El Pla de gestió de colònies felines regula les 52 comunitats i 956 gats a Sitges

El Pla té l’objectiu de vetllar pel benestar dels animals, protegir la salut pública i evitar el creixement descontrolat de les colònies. Totes aquelles persones que fins ara han gestionat una colònia felina, han de sol·licitar la condició de persona cuidadora abans del 16 de maig a través d’un formulari que trobaran al portal de tràmits de la seu electrònica. En cas contrari, no podran continuar amb la seva gestió.

El Pla Municipal de Control i Gestió Ètic de Colònies Urbanes Felines neix amb l’objectiu de regular les 52 colònies felines del municipi formades per 956 gats. El pla d’actuació pretén evitar el creixement descontrolat de les colònies, respectant la vida i el benestar dels gats, i protegint alhora la salut pública. La creació i adopció d’aquest protocol dona compliment a la nova Llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i benestar dels animals. La finalitat última és la progressiva desaparició dels animals al carrer mitjançant el mètode de captura, esterilització i retorn (C.E.R.). El fet de disposar d’un Pla Municipal, permet a l’Ajuntament realitzar inspeccions de les colònies felines, fer el seguiment i adoptar mesures correctores en cas que sigui necessari.

El Pla estipula que les mesures que es portin a terme hauran d'anar acompanyades de campanyes d'adopció d'animals sociables i la reducció de l'abandó, que nodreix de nous exemplars les colònies felines. Una vegada adoptats, és fonamental que els propietaris de gats compleixin amb l'obligació que estableix la normativa de censar, identificar amb microxip i esterilitzar els seus gats abans dels 6 mesos d'edat.

El Pla contempla que l’Ajuntament s’encarrega de:

 • Coordinar els recursos públics i la participació dels col·laboradors en la cura i alimentació dels gats.
 • Gestionar les sol·licituds i identificar a les persones col·laboradores que administren les colònies felines.
 • Establir les formes de gestió de convivència i solució de conflictes entre els veïns, colònies i gestors.
 • Formar als cuidadors i als empleats públics implicats en la gestió de les colònies.

La gestió de les colònies felines es durà a terme mitjançant l’adopció de les mesures necessàries en funció dels recursos disponibles de l'Ajuntament. D’altra banda, també es podran establir convenis de col·laboració amb entitats per a la gestió de les colònies.

 

Requisits per ser cuidador d’una colònia felina

 • Tenir la capacitat d’obrar.
 • Sol·licitar la condició de cuidador mitjançant un model normalitzat de l’Ajuntament que s’ha de presentar a través de la seu electrònica o de manera presencial a l’OAC.
 • Tenir el carnet de cuidador, que s’expedirà quan la sol·licitud sigui aprovada mitjançant resolució municipal. Tindrà una durada d'un any i haurà de renovar-se almenys amb un mes d'antelació a la seva finalització.

Aquelles persones que fins el dia d’avui han gestionat una colònia felina, hauran de sol·licitar a l'Ajuntament de Sitges la condició del cuidador abans del 16 de maig. Ho poden fer mitjançant el formulari que trobaran al portal de tràmits de la seu electrònica en aquest enllaç. En cas contrari, no podran continuar amb la seva gestió.

 

Obligacions del cuidador

El cuidador ha de complir amb obligacions, entre les quals:

 • Assistir a les xerrades formatives sobre el control de les colònies felines.
 • Subministrar aigua neta i fresca de manera diària als gats de la colònia.
 • Alimentar a les colònies amb pinso sec per a gats exclusivament, evitant aliments orgànics o humits per mantenir neta la colònia.
 • No alimentar a les colònies quan el coordinador de la zona l'indiqui, per facilitar la captura d'animals per a la seva esterilització o tractament veterinari.
 • Netejar diàriament la localització on se situï la colònia i material urbà.
 • Observar i fer seguiment de l'estat dels gats els dies posteriors a l'esterilització.
 • Portar el control del cens d'animals de la colònia i informar a l’Ajuntament semestralment.

Els cuidadors de les 52 colònies existents ara mateix hauran de presentar el formulari comunicant l’actualització de les dades de les colònies felines, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de manera presencial a l’OAC, abans del 16 de juny.

L’Ajuntament no farà la renovació del carnet de cuidador d’una colònia felina quan es donin els casos següents:

 • La gestió de la colònia ocasioni molèsties a tercers.
 • Hi hagi brutícia o deteriorament de l'espai o mobiliari urbà a la zona.
 • Es negui a seguir els requisits municipals relatius a la gestió de la colònia.
 • Dugui a terme actuacions que atempten contra la qualitat de vida dels animals.
 • Vulgui reubicar als gats comunitaris sense el consentiment de l’Ajuntament.
 • Es negui a esterilitzar als animals mitjançant el mètode C.E.R.

 

El mètode C.E.R.

Es tracta d'un mètode de gestió que inclou la captura, esterilització i retorn de gats comunitaris a través de mitjans no lesius per als animals. Aquest mètode evita, per exemple, la vocalització característica de les femelles en zel o l’agressivitat entre gats, ja que el comportament agressiu dels mascles es redueix. Això permet millorar el benestar dels animals en disminuir l'estrès dins del grup, minimitzar les molèsties veïnals i les superpoblacions.

El mètode C.E.R. es prioritzarà en aquelles zones on existeixi el nombre més gran d'animals sense castrar o esterilitzar, o quan es tracti de colònies descontrolades o desateses. Els gats, a més, hauran de ser microxipats i registrats a nom de l’Ajuntament de Sitges, en el moment de la seva esterilització.

 

Alimentació i salut

Pel que fa a l’alimentació de les colònies, únicament podran alimentar-les els cuidadors degudament registrats a l'Ajuntament de Sitges que comptin amb el carnet d'alimentador de gat en vigor. La Policia Local podrà denunciar a les persones no autoritzades que alimentin als gats a la via pública. Els alimentadors han d'evitar donar menjar a prop de centres docents, centres sanitaris, parcs infantils, restaurants o en la proximitat de vies ràpides de trànsit rodat i molt intens.

 

Quan es detecti un problema de salut en un dels felins, el cuidador o coordinador de la zona haurà de comunicar la incidència a l’Ajuntament de Sitges mitjançant l’e-mail  sanitat@sitges.cat. La mort d’un gat de la colònia s’haurà de comunicar a l’Ajuntament perquè procedeixi a la seva incineració.