Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Llum verda a les fundacions del El Retiro i el Prado

La creació d'aquestes figures respon a cercar fòrmules en col·laboració amb els agents socials i les entitats públiques i privades de la vila.

El Ple de juliol va aprovar la creació de la Fundació El Retiro i dels seus estattuts reguladors i la creació de la Fundació Privada Casino Prado Suburense i la formulació de la seva Carta Fundacional per part de la Comissió d'Estudi per a la seva aprovació en un proper Ple. Aquestes fundacions, que encara s'han de constituir, permetran a l'Ajuntament promoure i generar continguts i activitats culturals al servei de la ciutadania de la vila tot donant suport als grups i entitats que conformen l'escenari cultural de Sitges.

La Fundació El Retiro estarà dotada de personalitat jurídica pròpia i integrada per l'Ajuntament de Sitges i la Societat Recreativa El Retiro amb un objecte principal; poder rehabilitar i modernitzar les infraestructures que té la Societat. També, per promoure i generar continguts i activitats culturals i socials al servei del poble de Sitges, donar suport als grups i entitats que constitueixen el món de les arts culturals de la vila de Sitges, i en general, afavorir el desenvolupament de la cultura com també d'aquelles altres activitats que, essent inherents a l'objecte del Fundació, acordi el Consell General, seran altres de les finalitats de la fundació.

El Patronat de la fundació serà el màxim òrgan de govern i es composarà per un president, l'alcalde, un Vicepresident, el president de El Retiro, cinc representants de l'Ajuntament de Sitges, nomenats pel Ple de la corporació i cinc representants de la Societat Recreativa El Retiro, refredats per l'assemblea general de socis de la societat. A més, hi haurà una comissió executiva i un administrador ó gerent de la fundació.

La Fundació Privada Casino Prado Suburense neix amb la voluntat principal de potenciar la cultura a la Vila de Sitges i amb l'objecte de restaurar i millorar el Teatre Prado, mitjançant la consecució de recursos privats o públics, determinar l'ús de l'equipament cultural esmentat en el punt anterior, estudiar les possibilitats de desenvolupament cultural, ajudar i col·laborar a la viabilitat de l'entitat Casino Prado Suburense, entre d'altres.

El Patronat de la fundació del Prado estarà composada per l'alcalde de Sitges, el president del Casino Prado Suburense, dos membres designats pel Ple de l'Ajuntament de Sitges i dos membres designats pel Casino Prado Suburense.