Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

S’inicien les tasques de conservació i restauració del sarcòfag paleocristià i elements del l’entorn del Racó de la Calma

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, amb la col·laboració del Consorci del Patrimoni de Sitges impulsen els treballs de conservació i restauració del conjunt d’elements patrimonials conservats al Racó de al Calma. L’actuació s’allargarà durant un mes, però pot variar en funció de les activitats culturals que es desenvolupin en aquest espai.

Les tasques de conservació-restauració del sarcòfag paleocristià i elements de l’entorn del Racó de la Calma han començat aquesta setmana passada. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, amb la col·laboració del Consorci del Patrimoni de Sitges, promouen aquests treballs que s’allargaran durant un mes, tot i que el termini podria variar en funció de les activitats culturals que es desenvolupin en aquest espai.  L’actuació permetrà restaurar un conjunt d’elements patrimonials conservats en aquest espai emblemàtic de la vila integrat al Palau de Maricel i a tocar dels Museus de Cau Ferrat i Museu de Maricel.

La intervenció consisteix en fer una neteja i sanejament generalitzat de tot el conjunt i una actuació de restauració més acurada només en aquells elements especialment degradats.  El regidor de Cultura, Xavier Salmerón, destaca que “aquesta actuació s’emmarca en la necessitat de conservar el patrimoni, sobretot el de la via pública, el qual necessita intervencions, i el sarcòfag i el seu entorn era una de les actuacions més necessàries”.

Els capitells i els dos lleons que sostenen la font -creats per l’escultor David Jou-, juntament amb el sarcòfag, l’escut, la porxada, les mènsules, les columnes i també l’enteixinat de fusta pintada, caps de biga de ferro, entre d’altres, són alguns dels elements més destacats d’aquest conjunt.   

La restauradora sitgetana, Mònica Roca Luján, és l’encarregada dels treballs de conservació i restauració i assegura que “les actuacions previstes són bàsicament de caràcter conservatiu i es respecta el criteri de mínima intervenció”. Roca encapçala l’equip per restaurar el conjunt del Racó de la Calma que també compta amb Ernest Pomares, ajudant de conservació.

L’estat de conservació de la porxada i el conjunt d’elements centrals és força fràgil i està malmès a causa del pas del temps, els efectes de la proximitat del mar, la brutícia incrustada, l’activitat humana i per degradacions biològiques.

El procés de restauració es desenvoluparà en diferents fases. S’utilitzaran diferents procediments segons els materials i les alteracions presents, amb combinacions de neteja mecànica amb una neteja química i, fins i tot, també una neteja aquosa.

L’element de pedra més degradat és el sarcòfag, l’escut i la font amb dos brolladors amb forma d’animal amb brutícia extrema, incrustacions de cera, taques, regalims i atac biològic. Tant els disset elements metàl·lics del frontal de la porxada, situats als caps de biga, com els quatre que hi ha a la biga transversal, es troben en força mal estat i tenen majoritàriament problemes de corrosió.

L’actuació se centra en la neteja mecànica de la pols superficial amb paletines, raspalls suaus i aspiració i també en la neteja generalitzada amb raspalls i aigua vaporitzada dels elements petris i d’obra.

En el cas del sarcòfag, la font i l’escut es netejaran mitjançant procediments químics, donada la seva degradació actual. De moment, ja s’han començat a fer proves amb l’escut aplicant i neutralitzant apòsits, pasta de cel·lulosa impregnada amb un producte químic per estovar la brutícia de la capa amb l’objectiu d’eliminar taques, canvis de color, regalims i incrustacions. Posteriorment, es farà el repàs amb mitjans mecànics (bisturí, raspalls...) a la zona. 

Pel que fa als elements de ferro, es fa una neteja mecànica de la corrosió del metall i sanejament de la superfície. Previ a l’estabilització, s’eliminarà tots els productes que alteren el ferro. També, s’enganxaran o reintegraran amb resina epoxídica tenyida aquelles zones en perill de despreniment.

El material de la fusta també es restaurarà amb la neteja mecànica de la pols i la consolidació puntual en cas necessari amb resina acrílica. La reixa de la finestra i els elements que decoren la porta també es restauraran.

 

Conjunt al Racó de la Calma

El Racó de la Calma compta amb una porxada construïda amb rajola plana i enteixinat amb bigues de fusta pintades, que es recolzen en una gran biga sostinguda per quatre columnes de pedra i capitells decorats. A més, les bigues reposen en mènsules de pedra, també decorades amb alternança d’escuts. Al frontal, trobem un petit voladís de rajola plana col·locada de manera decorativa. Per sota, a l’espai entre bigues hi ha uns elements ceràmics en forma de petits arcs i columneta. Els caps de biga estan rematats per una peça de ferro amb decoració floral. I, la biga transversal que sustenta l’embigat, té sobre cada columna un rostre de ferro pla, amb diferents expressions.

Ancorat al mur hi ha el sarcòfag paleocristià, que se sosté sobre una parella de lleons de pedra esculpits per Pere Jou. Per sobre, un parell de brolladors amb forma d’animal i un escut, també de pedra. Aquest conjunt d’elements es troben sota cobert però a la intempèrie, per la qual cosa la seva conservació ve condicionada per l’emplaçament. A banda, degut a l’activitat humana, la zona es troba molt bruta i força degradada, malgrat que la pròpia matèria constitutiva dels elements ha ajudat a la seva pervivència.

 

Galeria d'Imatges