Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets socials, ciutadania i igualtat
Facebook Twitter

Cooperació, Pau i Solidaritat

  

El servei de Cooperació vol donar suport i visibilitat a les entitats que treballen en cooperació internacional des del nostre municipi i a la vegada, sensibilitzar la població de la necessitat de dedicar atenció i cura a aquestes iniciatives.

Des del servei de Cooperació es fan convenis amb diverses entitats que cooperen amb països en vies de desenvolupament.

També es coordina el Consell Municipal de Cooperació, per tal de tenir un òrgan amb una visió de conjunt de la cooperació i sensibilització que es fan al nostre municipi.

 

Polítiques de cooperació i sensibilització municipal

El servei pretèn sensibilitzar la població de Sitges mitjançant el suport a diverses campanyes realitzades per entitats sitgetanes de la necessitat de cooperar amb els països en vies de desenvolupament.

Sempre amb un projecte previ i una memòria justificativa de l’activitat, l’Ajuntament dona suport econòmic i logístic en activitats realitzades per entitats de Sitges amb iniciatives en aquest camp.

 

Suport a projectes de cooperació internacional

Cada any l’Ajuntament destina una part dels seus pressupostos a la cooperació internacional mitjançant convenis de cooperació amb entitats amb seu a Sitges que treballen per altres països.

Cal presentar un projecte amb pressupost el més acurat possible i una memòria justificativa un cop finalitzat l’any.

 

Consell Municipal de Cooperació  

El Consell Municipal de Cooperació és un òrgan consultiu on es poden expressar les diverses opinions que envolten el món de la cooperació, la solidaritat i la cultura de la pau. Un òrgan on es s’escolta les  veus implicades, amb l’objectiu d’estudiar, avaluar i proposar les actuacions pertinents per tal que els recursos vagin on més es necessiten, i també decidir accions per sensibilitzar la ciutadania i dinamitzar i coordinar les activitats al municipi.

El Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat estarà integrat pels següents membres:

  1. L’alcalde o alcaldessa que ostentarà la presidència.
  2. El regidor o la regidora responsable de Cooperació, Pau i Solidaritat que ostentarà la Vice-presidència. En que l’alcalde o alcaldessa podrà delegar la presidència.
  1. Un o una representant de cada grup polític municipal.
  2. El coordinador o coordinadora responsable de Cooperació, Pau i Solidaritat de l’Ajuntament de Sitges.
  1. Un representant de cada entitat del municipi de Sitges que tingui entre els seus objectius estatutaris, la cultura de la pau i la solidaritat, que serà nomenat per ells mateixos, i que podrà ser revocat si ho considera oportú. Si una nova entitat vol presentar la seva candidatura, haurà de presentar-la per escrit a la Regidoria relacionada amb els afers del Consell.
  2. Un secretari/ària.

 

Entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació, Pau i Solidaritat

En aquests moments les entitats que formen part del Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat són:

 

Per a contactar amb nosaltres 

Drets Civils.
C/ Samuel Barrachina, 3 
Telf. 938113180.