Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets socials, ciutadania i igualtat
Facebook Twitter

Gent gran

Informació i recursos sobre acompanyament en la tramitació de la dependència; Servei d’Atenció Domiciliària; Servei de teleassistència; Centre de Dia l’Aplec; Casals Municipals de Gent Gran; Grups de suport emocional i Ajuda Mútua entre persones Cuidadores

Acompanyament en la tramitació de la dependència

És el suport i acompanyament d’un professional per la tramitació i seguiment del Grau de Dependència. També assessora per la revisió de grau si la situació mèdica empitjora. Quan el grau està reconegut per la Generalitat de Catalunya, des dels Serveis Socials es realitza la tramitació del Programa Individual d’Atenció (PIA) amb els ajuts pertinents per cada grau i situació familiar, com pot ser servei a domicili, teleassistència, centre de dia, residència.

Informació sobre els drets de les persones dependentsInformació sobre dependència

Descarregar fulletó .

Informació i assessorament: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Servei d’Atenció Domiciliària

És un servei de suport i atenció al domicili de la persona gran que li permeti restar a la llar pròpia el màxim de temps possible. Va dirigit a persones amb manca d’autonomia o dependència.

Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

 • Cura personal: la persona rep ajuda d’un professional a la seva llar per realitzar tot allò relacionat amb la cura personal, com ara la higiene, vestir-se, fer la compra, acompanyament per gestions personals i temes mèdics, entre d’altres.
 • Atenció a les necessitats de la llar: tasques com la neteja del domicili, fer el llit, cuinar, rentar la roba etc.

Informació i inscripcions: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Servei de teleassistència

És un Servei d’Atenció Domiciliària que garanteix la seguretat i vol donar tranquil·litat i acompanyament a les persones que estan en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència. Està operatiu les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, detectant situacions d’emergència i donant-los-hi resposta immediata. El Servei Local de Teleassistència funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll, que li permet estar connectat de forma permanent amb el centre d’atenció.

La tramitació es pot realitzar:

> Presencialment a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Informació del tràmit


Centre de Dia l’Aplec

Servei municipal d’atenció diürna de suport a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències cognitives i funcionals. Poden accedir també persones que no disposin del Grau de Dependència però requereixin aquest servei.

S’hi ofereix:

 1. Transport Adaptat
 2. Menjar i berenar diari
 3. Teràpia ocupacional
 4. Infermeria
 5. Fisioteràpia
 6. Higiene personal
 7. Activitats diverses

Informació i inscripcions: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Casals Municipals de Gent Gran

Sitges té dos Casals Municipal de Gent Gran, el Casal Joan Maragall (C/Joan Maragall, X) i el Casal Pau Casals (C/Pau Casals, X). Són equipaments cívics i de socialització on, a més, s’hi realitzen els següents serveis i activitats:

 1. Gimnàstica
 2. Tallers de memòria
 3. Castanyoles
 4. Musicoteràpia
 5. Servei de podologia
 6. Servei de perruqueria


Informació i inscripcions: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Horts dels Avis

L’Ajuntament disposa de diverses parcel·les d’hort a la zona de Santa Bàrbara que cedeix durant un temps determinat a persones grans amb voluntat de gaudir de l’aire lliure, de la relació amb la resta de companys/es d’hort així com mantenir l’activitat física.

Informació i inscripcions: 938949494 i serveissocials@sitges.cat


Grups de suport emocional i Ajuda Mútua entre persones cuidadores

Els Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) tenen per objectiu facilitar espais de trobada entre persones cuidadores que viuen situacions similars, perquè puguin compartir les seves necessitats, preocupacions, vivències i coneixements. Es pretén reduir els aspectes negatius que sovint poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, i de retruc millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

Informació i inscripcions: 938949494 i serveissocials@sitges.cat

 

On ens trobaràs? 

Edifici Escorxador. C/ Joan Margall, 36.

Telf. 938949494.

Correu: serveissocials@sitges.cat