Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

L’Ajuntament obre la convocatòria d’ajuts al lloguer municipals amb una partida de 2,1 milions d’euros

Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de presentar, mensualment a l’Ajuntament, la justificació o el rebut de pagament del lloguer, per rebre la prestació i els cobraments quadrimestrals. Les ajudes van arribar a 491 famílies el 2020, i en l’actual convocatòria s’amplia el ventall a les persones sense ingressos mínims demostrables.

L’Ajuntament de Sitges obre, del dilluns 21 de juny al dimecres 21 de juliol, la convocatòria d’ajuts al lloguer just 2021-2022 i hi destina una partida de 2,1 M€ per donar una resposta efectiva a les necessitats bàsiques de la ciutadania, en un context d’excepcionalitat, provocat per la COVID-19. “L’objectiu és que les persones sol·licitants paguin un lloguer just, ja que el preu de l’habitatge a Sitges és superior al que les famílies haurien de destinar a una residència habitual”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Júlia Vigó.

Poden optar a l’ajut al lloguer les persones que acreditin residència legal a Sitges, anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant el certificat del padró municipal i un contracte de lloguer a nom del sol·licitant, que no superi els 1.000 euros, entre altres. Les persones beneficiàries rebran una prestació, de 50 a 500 euros, durant 12 mesos, entre maig de 2021 i abril de 2022. La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer real), i l’import que hauria de pagar (lloguer just) en funció dels ingressos i el volum de la unitat de convivència. És imprescindible per rebre la totalitat de l’ajut, acreditar a l’Ajuntament el pagament del lloguer mes a mes, amb la presentació del rebut.

La partida municipal destinada a les ajudes al lloguer ha passat del 75.000 euros el 2018, als 2,1 M€ de l’actual convocatòria, per contribuir a evitar la pèrdua de l’habitatge entre la ciutadania amb les rendes més baixes, així com la marxa forçosa de sitgetanes i sitgetans a altres municipis per la impossibilitat de fer front al preu de l’habitatge.  “En una situació de crisi econòmica i social, a més, oferir aquests ajuts pren una major rellevància i és, per aquesta raó, que hem fet esforços extraordinaris per destinar-hi els majors recursos econòmics possibles”, ha incidit, Júlia Vigó.

El 2020, les ajudes al lloguer van arribar a 491 llars i a un total de 1.083 persones, i van servir per assumir de mitjana el 56,7% de la despesa d’aquestes llars, en relació a un lloguer mitjà de 654 euros.

Les ajudes es poden sol·licitar telemàticament, enllaç al tràmit, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb cita prèvia o al telèfon 010. L’Ajuntament de Sitges posa a disposició de les persones que necessitin ajuda per realitzar el tràmit el servei OAC360º, al telèfon 93 595 50 94, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores.

Les persones beneficiàries de l’ajut al lloguer just la convocatòria anterior, poden sol·licitar la renovació aquí i acceptar una declaració responsable conforme no ha canviat la situació personal i que l’administració pot fer ús de les dades entregades en l’anterior convocatòria, i es requerirà una documentació mínima (DNI/NIE, unitat de convivència, dades bancàries, contracte de lloguer vigent o rebuts pagats fins el moment) per completar el tràmit i entregar correctament la sol·licitud. 

Per rebre l’ajut complert, caldrà que les persones beneficiàries presentin mensualment el rebut del lloguer a l’Ajuntament, a través d’aquest tràmit específic.

La pandèmia ha accentuat encara més la problemàtica de l’habitatge i conscient que aquestes dotacions extraordinàries no es podran dilatar indefinidament, l’Ajuntament busca aplicar altres polítiques per afavorir l’accés a un habitatge digne per a tota la ciutadania.

Més informació sobre els ajuts al lloguer a sitges.cat/habitatge.