Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

La Comissió del Patrimoni ha emès una trentena d’informes des de la seva posada en marxa

Imatge d'arxiu de la Masia de Santa Bàrbara
Imatge d'arxiu de la Masia de Santa Bàrbara
El projecte de rehabilitació de la Masia de Santa Bàrbara o l’estudi de catalogació de les Cases dels Pescadors són alguns dels projectes urbanístics en els que ha intervingut la Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges (COTEPAS) des que es va crear al novembre del 2019.

Des de la seva posada en marxa, el febrer d’aquest any, la Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges (COTEPAS) ha intervingut en una trentena d’expedients, principalment relacionats amb elements urbanístics, com ara la rehabilitació d’edificis o projectes d’obres.

Formada principalment per arquitectes (municipals i externs), tècnics municipals i un representant del Departament de Cultura de la Generalitat, a més del regidor de Territori i Urbanisme, Eduard Terrado, la COTEPAS s’ha reunit en sis ocasions. Durant la darrera reunió, celebrada aquest mes de novembre, la Comissió va valorar, entre altres, l’estudi històric i arquitectònic de la Masia de Santa Bàrbara elaborat per la Junta de Compensació de la urbanització La Plana – Santa Bàrbara - Vallpineda. Després d’analitzar-lo, es va arribar a la conclusió que la Masia comptava amb elements patrimonials importants pel que es desaconsellava la seva descatalogació i es proposava l’elaboració d’un projecte de rehabilitació de la Masia per adaptar-la als nous usos proposats per l’Ajuntament.

Actualment, la Comissió treballa també en la protecció dels Jardins d’El Retiro, una proposta presentada per la pròpia entitat. Es tractaria, en cas d’aprovar-se, d’una protecció de caràcter de valor històric, que posaria en valor els jardins com a espai històric de cohesió social.

Un altre dels elements patrimonials que la Comissió ha debatut és el conjunt de Cases dels Pescadors, situades al carrer Aragó, construïdes durant els anys 50 per l’Instituto Social de la Marina per acollir els pescadors jubilats. La Comissió ha analitzat l’abast de les intervencions que s’hi poden fer, ja que aquestes tenen elements rellevants que permeten la seva catalogació i, per tant, cal assegurar la seva protecció actual i futura.

El regidor de Territori i Urbanisme, Eduard Terrado, ha posat en valor la tasca de la Comissió, que ha qualificat com “una eina imprescindible per a la preservació del patrimoni sitgetà i el seu paisatge urbà”. Eduard Terrado ha afegit que “la seva feina ens permet protegir els elements patrimonials i assegurar que no es fa cap actuació que vagi en contra del criteri estètic que conforma el caràcter de Sitges”. Segons Eduard Terrado, “Sitges compta amb un patrimoni amplíssim i contínuament es realitzen actuacions que afecten aquest patrimoni. Fins a la posada en marxa de la COTEPAS no disposàvem de cap eina específica, formada per experts, que ens servís de guia a l’hora de prendre decisions al respecte”.

 

Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges (COTEPAS)

La COTEPAS és un òrgan consultiu municipal que s’encarrega de vetllar per la preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic, així com per la conservació del paisatge urbà sitgetà.

La missió de la comissió és assessorar i emetre informes abans de la construcció de nous edificis, així com abans de la realització d’obres de reforma o millora en qualsevol edifici (ja sigui catalogat o no) amb l’objectiu de mantenir “els valors tradicionals i caràcter de la vila”, segons recull el seu decret de creació.