Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Publicació de les llistes provisionals de participants al tercer procediment d'adjudicació d'Habitatge de protecció a Sitges

Els llistats es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sitges ja ha publicat els llistats provisionals d’inscripcions admeses per optar a un dels 70 habitatges de la tercera promoció d’habitatge protegit. La consulta es pot fer a www.sitges.cat/habitatge.

A partir d’ara, s’obre a un període d’al·legacions, que comença el dimarts 29 i finalitza el dimarts 12 de setembre (inclòs). Un cop resoltes les al·legacions, es presentaran les llistes definitives i l’Ajuntament determinarà la data del sorteig que serà davant notari per a cadascuna de les llistes.  

Aquesta tercera promoció consta de 70 habitatges, en 5 edificis situats a la cantonada dels carrers Lola Anglada 12- 20, i Jacint Picas i Cardó, 4. A diferència de les anteriors promocions, en aquesta última hi ha 10 habitatges d’un dormitori, reservats a llars unipersonals. Aquests 10 habitatges, alhora, queden repartits en diferents contingents: general (4) i menors de 35 anys (6). La resta d’habitatges, en funció de si tenen 2 o 3 dormitoris, encabiran llars amb més d’un membre, i tindran una capacitat màxima de 6 persones.

Una de les principals novetats d’aquesta promoció és que amplia les reserves específiques, amb la incorporació de 19 habitatges destinats a joves menors de 35 anys. Per accedir a aquest contingent es pren de referència l'edat del sol·licitant principal, que en qualsevol cas no haurà d'haver complert els 35 anys el dia del tancament de la inscripció al Registre de Sol·licinats d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), el passat 30 de juny.

La promoció manté, com en les dues darreres, les reserves per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda i per a ingressos baixos, que incrementa respecte la segona promoció amb dos habitatges més (total de 14 habitatges). Aquest col·lectiu percebrà un ajut al pagament del lloguer per part de l’Ajuntament, amb una fórmula que permet l’accés a famílies que, d'altra manera, quedarien excloses del procediment d'adjudicació propi de l’HPO.

Finalment, dels 70 habitatges, 33 formen part del contingent general (4 d’un dormitori, 8 de dos i 21 de tres) i s’organitzaran en llistes diferenciades segons el nombre de dormitoris. Com en les dues darreres promocions, el darrer pis (l’únic de 4 habitacions) passarà a formar part del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social i, per tant, serà de titularitat i gestió municipals, a través de Serveis Socials. És per aquest motiu que aquest pis no entrarà al sorteig final. D’aquesta manera, els 69 habitatges que entraran al sorteig es dividiran en:

  • Contingent general de menors de 35 anys per a habitatges d’un dormitori amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats d’1  membre (6 habitatges).
  • Contingent general de menors de 35 anys per a habitatges de dos dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats de 2 a 3 membres (10 habitatges).
  • Contingent general de menors de 35 anys per a habitatges de tres dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats de 4 a 7 membres (3 habitatges).
  • Contingent general per a habitatges d’un dormitori amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats d’ 1  membre (4 habitatges).
  • Contingent general per a habitatges de dos dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per 2 a 3 membres ( 8 habitatges).
  • Contingent general per a habitatges de tres dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per 4 a 7 membres (21 habitatges).
  • Contingent especial d’ingressos baixos per a habitatges de dos dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats de 2 a 3 membres i amb ingressos anuals entre 1,25 i 2,34 IRSC i que no assoleixen el preu del lloguer amb el 30% dels seus ingressos (6 habitatges).
  • Contingent especial d’ingressos baixos per a habitatges de tres dormitoris: sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats de 4 a 7 membres i amb ingressos anuals entre 1,25 i 2,34 IRSC i que no assoleixen el preu del lloguer amb el 30% dels seus ingressos (8 habitatges).
  • Contingent especial de mobilitat reduïda per habitatges de tres dormitoris amb sol·licitants amb unitat de convivència formada per unitats de 3 a 7 membres i com a mínim que un dels seus membres sigui persona amb discapacitat i mobilitat reduïda (3 habitatges de tres dormitoris).

 

Els habitatges tenen una superfície aproximada de 40, 67, 74 i 85 m2 (en funció del número de dormitoris), i un lloguer mensual aproximat d’entre 350 i 683 euros, despeses comunitàries no incloses. El preu màxim del metre quadrat de lloguer dels habitatges és de 7 euros i dels espais vinculats 3,64 euros. No obstant això, aquesta renda es pot veure modificada si la Generalitat atorga les subvencions NGEU a la promoció. En cas que això es produís, es modificaria el preu dels habitatges a 6,63 euros i 3,32 euros, respectivament.

Amb aquesta tercera promoció, l’Ajuntament de Sitges haurà impulsat 175 habitatges en els darrers cinc anys. Els Habitatges de Protecció Oficial de Sitges són en règim de lloguer per a 7 anys, renovables en funció de si es continuen complint els requisits establerts a les bases.