Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Sitges forma part de la seixantena de municipis on s’aplica la llei de contenció de preus del lloguer

Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu
La llei, que va ser aprovada pel parlament català el passat 22 de setembre, regula uns preus màxims en relació als contractes de lloguer d’habitatge habitual en zones amb un mercat d’habitatge tens. Les persones que vulguin dur a terme qualsevol consulta sobre aquesta llei poden adreçar-les al correu indexdelloguer@gencat.cat

Sitges és un dels municipis catalans, considerat per la Generalitat, com a àrea amb un mercat d’habitatge tens. Entre altres, aquesta qualificació té en compte els municipis en què els preus de lloguer han sofert en els darrers anys un increment molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que tenen una població superior als 20.000 habitants i on la càrrega per al pagament del lloguer supera el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.

La Llei 11/2020, de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge, marca que en municipis com Sitges, el preu del lloguer no pot augmentar respecte al contracte anterior –si va ser firmat en els últims cinc anys– i no pot superar l’índex de referència de preus de la Generalitat, que es pot consultar aquí.

L’objectiu és frenar la forta pujada en els preus dels arrendaments i afavorir l’accés a un habitatge digne, especialment en un context com l’actual, marcat per l’impacte de la Covid-19 en les economies familiars.

Queden exclosos de la llei aquells contractes subscrits abans de l’1 de gener de 1995, els habitatges de protecció oficial o els habitatges de propietaris amb pocs ingressos. També són excepció els contractes entre persones amb una relació de parentiu.

Pel que fa als habitatges de construcció nova o gran rehabilitació, durant els 5 primers anys, podran establir un preu  amb marge superior de l’índex de referència de preus de lloguer, excepte si han gaudit d’ajuts, llavors s’establirà l’índex de referència normal.

Els contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei es continuaran regint pel que estableix la legislació anterior. En cas de renovació o modificació posterior que comporti una ampliació de la durada o modificació de la renda, s’haurà d’aplicar la llei actual.

La nova llei, de caràcter excepcional, contempla també un règim sancionador per incompliment, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros per arrendaments per sobre del preu de l’índex, falsejar el preu de referència o no adjuntar-lo al contracte.

En cas de dubtes o per a consultes, la Generalitat ha habilitat dos correus electrònics als que pot adreçar-se la ciutadania: indexdelloguer@gencat.cat

 

Més informació: