Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Ajuts per a la realització de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) i dels certificats energètics

La campanya d’aquest programa té l’objectiu d’incentivar i fomentar la contractació de tècnics competents per acompanyar i orientar els propietaris durant el procés de la rehabilitació, per millorar el parc d’habitatges d’ús residencial de Sitges.

Seguint aquesta línia, la iniciativa pretén guiar les comunitats de veïns a l’hora d’ordenar i programar les actuacions de renovació i adequació dels edificis tot fomentant la contractació d’un professional que detecti les patologies, evidenciï els problemes d’accessibilitat, detecti les mancances energètiques i sobretot, prioritzi l’ordre i la importància de les actuacions a realitzar. Import destinat a la convocatòria: 25.000 euros.

 

Què és l’IAE?

 L’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) és el resultat de la unió de la obtenció de la realització de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) conjuntament amb l’elaboració del Certificat Energètic.

Aquest primer programa promogut per l’Ajuntament de Sitges constarà d’ajudes per a l’obtenció de l’IAE, requisit indispensable per accedir a la resta de subvencions d’ajuts a la Rehabilitació Arquitectònica i Energètica, que es donaran a conèixer próximament. És també un informe necessari per obtenir tant ajuts directes com finançament a través de l’Institut Català de finances.

 

Inspecció tècnica dels edificis

La  Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és un sistema de control dels edificis d’habitatges amb més de 45 anys, que cal obtenir obligatòriament per comprovar que el propietari compleix amb les obligacions de rehabilitació i conservació de l’immoble.

Els tècnics competents per passar la ITE són els arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació i graduats en Ciències i Tecnologies de l’Edificació.

Una vegada realitzat l’encàrrec, el tècnic realitzarà un inspecció visual de la finca que té per objecte determinar l’estat de l’edifici, indicant i qualificant les deficiències existents, per orientar a la propietat en les actuacions a realitzar.

Després de la visita, el tècnic elabora i entrega a la propietat un informe que descriu les característiques generals de l’edifici, l’estat de conservació, i una descripció i qualificació de les possibles deficiències que poden afectar els elements comuns de l’edifici.

Una vegada el propietari rep l’informe, cal que sol·liciti el certificat d’aptitud. Si existeixen patologies o lesions que suposen un risc, la propietat haurà de prendre les mesures cautelars oportunes. Si es detecten altres incidències lleus, les propietats hauran d’endegar un programa de rehabilitació.

Enllaços d’interès:

 

Certificats d’Eficiència Energètica

La certificació energètica d'edificis proporciona informació útil a l'hora de comprar o llogar un habitatge. Permet que l'usuari pugui valorar les seves característiques energètiques, i conèixer la despesa energètica anual aproximada.

El certificat incorpora un informe que avalua les característiques de l'habitatge en comparació amb la mitjana de la seva zona climàtica i amb els qualificats amb una A. També conté informació sobre l'estalvi econòmic si s'apliquen mesures per reduir la despesa energètica. En el cas d'edificis existents, el certificat també incorpora recomanacions i millores per obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduïr la despesa energètica.

Enllaços d’interès:

 

Qui pot optar-hi?

Poden ser perceptores dels ajuts d’aquesta convocatòria les juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges, havent de comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades sota una sola representació.

Els edificis han d’estar destinats a habitatge de residència habitual i permanent  computant com a entitat subvencionable els habitatges. En aquest sentit, quedaran exclosos de la condició d’entitat els aparcaments i trasters.

Es podran sol·licitar ajuts per a la elaboració de l’IAE sempre que els edificis tinguin una antiguitat superior als 45 anys, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

 

Sol·licitar l'ajut