Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Com actuar davant la manca de recepció de les factures de subministrament d’energia

Quan no es reben les factures o es reben en un període superior a un any, la companyia no podrà exigir el pagament d’aquestes. El client pot demanar una indemnització a la companyia de subministrament en el cas d’haver-hi perjudici econòmic o incompliment de contracte.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha atès en les darreres setmanes diverses reclamacions de persones consumidores i usuàries  que no han rebut les factures de la llum en el temps acordat amb la companyia ni tampoc el corresponent càrrec bancari del consum realitzat. Aquesta situació comporta un perjudici pel consumidor afectat, ja que molts reben de cop totes les factures endarrerides i han de demanar el fraccionament del pagament.

Davant d’aquesta situació, l’OMIC vol recordar als consumidors que:

  • La facturació del servei ha de ser mensual o bimestral, en funció de les condicions del contracte de cadascú.
  • Si l’empresa no ha emès la factura en el període estipulat, es pot demanar el fraccionament en tantes factures mensuals com mesos s’hagi estat sense rebre-la.
  • Quan, per un error administratiu imputable a la companyia, no es reben les factures o aquestes factures es reben amb més d’un any de retard, la companyia no podrà exigir el pagament de les factures que excedeixin de l’ any sense haver-se facturat.
  • En cas de canviar de companyia, el consumidor té dret a rebre la liquidació del compte, en el termini de 42 dies com a màxim, a comptar des de la data en què es va produir el canvi.
  • Quan aquestes situacions provoquin una situació d’indefensió o bé hi hagi un incompliment del contracte o un mal servei d’atenció al client, es pot demanar una compensació que ha d’estar degudament quantificada.
  • En el cas que es cobri un tipus impositiu (IVA) superior al que corresponia al període en què s’havia d’emetre la factura, s’ha de demanar a la companyia la compensació d’aquesta diferència.

 

Com reclamar?

La persona que consideri que no s’han respectat els seus drets, ha de reclamar, en primer lloc, a l’empresa de subministrament elèctric per algun mitjà que en deixi constància, com fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, formulari web o per telèfon sol·licitant un número d'incidència.

Si en el termini de 30 dies no s’obté resposta o aquesta no és satisfactòria, s’ha de contactar amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de la població en que el consumidor estigui empadronat. L’OMIC tramitarà gratuïtament la reclamació mitjançant el procediment de mediació de consum d’ acceptació voluntària i, en darrera instància i si l’ empresa està adherida al sistema arbitral de consum, a través d’un arbitratge que resoldrà el conflicte, mitjançant una resolució arbitral que serà vinculant per a ambdues parts.

L’OMIC de Sitges atén sempre amb cita prèvia, que es pot demanar a través del web www.sitges.cat/citaprevia, per correu electrònic a l’adreça omic@sitges.cat o bé trucant per telèfon al 93 894 40 61 o al 93 811 48 04.

 

Horaris d'atenció de l’OMIC

L’Oficina Municipal d’ Informació al Consumidor atén presencialment a les persones consumidores a les dependències de l’OAC (Carrer Nou, 12) i dona servei en els següents horaris:

  • Dimecres de 9 a 13.30 hores.
  • Dijous de 16 a 18 hores (cada 15 dies)
  • Divendres de 9 a 13.30 hores (cada 15 dies)