Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Del 5 al 26 de juny s’obre la convocatòria d’ajuts econòmics extraordinaris de l’Ajuntament de Sitges per fer front a la crisi de la Covid-19

El termini per presentar les sol·licituds serà del 5 al 26 de juny i servirà per finançar lloguers o hipoteques o subministraments dels locals comercials, per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms i per a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació. Paral·lelament, el consistori també treballa amb un altre paquet d’ajuts per reactivar l’economia i el comerç de proximitat un cop acabi el confinament.

A  partir de demà i fins al 26 de juny s’obre la convocatòria per sol·licitar els tres ajuts econòmics extraordinaris per al lloguer o hipoteca o subministraments dels locals comercials, per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms i per a la contractació laboral. La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges impulsa aquestes mesures econòmiques per valor de 325.000 € amb l’objectiu de contribuir a fer front a la crisi del coronavirus i als efectes de l’estat d’alarma decretat el 14 de març que han paralitzat molts sectors. Així es pretén concedir en l’àmbit laboral ajudes dirigides a professionals autònoms, empreses i treballadors per donar suport al teixit econòmic local i també per incentivar el manteniment i la contractació de llocs de treball.

Aquesta iniciativa complementen altres mesures que impulsen el Govern de la Generalitat i l’estat per contribuir a donar facilitats a un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus.

Per poder obtenir aquests ajuts caldrà presentar la documentació requerida. El tràmit per sol·licitar l’ajut es pot fer a partir d’aquest enllaç: https://seu.sitges.cat/.

 

 

Les bases reguladores dels ajuts es poden consultar a:

https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19.

 

 

TRES LÍNIES D’AJUTS

 

 1. AJUTS AL LLOGUER O HIPOTECA I SUBMINISTRAMENTS DEL LOCAL COMERCIAL

 

Destinats a locals comercials que han hagut de tancar la seva obertura al públic durant l’estat d’alarma. Els serveis no essencials. Són ajuts per cobrir les despeses de lloguer, hipoteca i subministraments (llum, aigua, gas) i telefonia /internet generades entre el 15 de març al 31 de maig.

 

L’import de les ajudes seran:

 • Entre el 30% i el 40% de l’import mensual del lloguer o hipoteca.
 • Entre el 15% i el 40% de l’import mensual dels subministraments i serveis de telefonia/internet.

Imports màxims en funció de la demanda:

Entre 500 € i 3.000 €

 

Requisits:

 • Autònoms i empreses amb seu fiscal a Sitges que realitzin la seva activitat en establiments comercials del municipi detallats a l’annex 1 de la convocatòria.
 • Han de disposar de tots els permisos relatius a l’exercici de l’activitat.
 • No haver cessat l’activitat econòmica ni en el moment de la sol·licitud ni de la justificació d’aquest ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny

 

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTrait.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=585

 

 

Pagament: Es farà en un únic pagament un cop verificada la documentació justificativa.

 

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

 

 1. AJUT PER A AUTÒNOMS

 

Aquests ajuts estan destintats als autònoms amb més de 12 mesos i un màxim de 60 mesos consecutius d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a 1 de juliol de 2020 per cobrir els costos de les quotes de Seguretat social d’activitats no essencials durant l’estat d’alarma.

Imports de les ajudes:

Entre 500 € i 2.000 €, en funció del temps d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).          

 Requisits:

 • Persones treballadores donades d’alta al RETA en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
 • Cal haver iniciat l’activitat entre 2015 i 2019 (entre 12 mesos a un màxim de 60 mesos a data de l’1 de juliol del 2020, sense tenir en compte el període d’estat d’alarma si va interrompre l’activitat.
 • No superar els 5 anys consecutius d’alta al RETA
 • Haver exercit l’activitat durant 12 mesos consecutius abans de l’1 de juliol de 2020 (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre aquesta activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
 • Desenvolupar una activitat econòmica a Sitges i tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny

 

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTramit.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=559 es poden tramitar les sol·licituds

 

Pagament: Avançament del 85% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 15% un cop es justifiquin les despeses.

 

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

 

                                              

 

 1. AJUT PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL I LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ

 

Destinats a donar suport econòmic a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre (socials, culturals, assistencials o esportives) a partir de dues línies de treball: 

 • 1a línia per a contractes preCovid-19 (contractes realitzats des de l’1 de gener del 2020 i que han mantingut els seus treballadors contractats durant la pandèmia i que no han fet cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
 • 2a línia per als contractes nous postCovid-19 (que s’iniciïn després de la finalització de l’estat d’alarma o des de la finalització d’un ERTO hagin generat una nova contractació fins al 14 de setembre del 2020

 

 Imports en funció del tipus de contracte

 • Contractes indefinits: ajudes fins a un màxim de 3.600 €.
 • Contractes superiors a 6 mesos: ajudes fins a un màxim de 2.400 €
 • Contractes igual o superior a 3 mesos: ajudes fins a un màxim de 1.200 €.

 

Es poden sol·licitar ajuts per a més d’una contractació però l’import total a percebre no podrà ser superior a 5.500 €.

 

Requisits

Generals:

 • Realitzar una activitat declarada NO essencial durant la vigència de l’estat d’alarma.
 • Tenir la seu fiscal o el centre de treball a Sitges.
 • Disposar de tots els permisos per exercir l’activitat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • No haver estar sancionat amb pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.
 • Complir amb tots el requisits en matèria de integració de persones amb discapacitat, d’igualtat, de prevenció d’assetjament i de prevenció de riscos laborals.
 • Queden excloses les contractacions a familiars fins a segon grau i els contractes d’alta direcció.
 • Queden excloses les empreses de treball temporal.

 

Requisits específics pels ajuts pel manteniment dels llocs de treball:

 • No haver aplicat un ERTO.
 • Contractes a partir de 01/01/2020 vigents a la data de sol·licitud.
 • Durada del contracte superior a 6 mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Centre de treball ubicat al municipi.

Requisits específics pels ajusts per noves contractacions:

 • Contractes realitzats a partir de la finalització de l’estat d’alarma i/o a la finalització de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i fins al 14 de setembre de 2020.
 • Contractes amb una durada igual o superior a tres mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Per contractacions als centres de treball ubicats a Sitges.

 

Termini de sol·licitud

 

 • 1a línia per a ajuts al manteniment dels llocs de treball (Contractes Vigents)

Des del 5 al 26 de juny.

 

 • 2a línia per a ajuts a nova contractació (Nous Contractes): fins al 14 de setembre de 2020.

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat/General/DetallTramit.aspx?idioma=ca-es&IdTramit=558

es poden tramitar les sol·licituds

 

Pagament: avançament del 85 %  i 15 % un cop presentada la justificació

 

Bases reguladores: https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19

 

Més informació: nivell10@sitges.cat